A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Izlaska 12

1
Nato zapovjedi Gospodin Mojsiju i Aronu u egipatskoj zemlji ovo:
2
Ovaj mjesec neka vam bude početak mjesecima! Neka vam bude prvi mjesec u godini!
3
Objavite svoj općini sinova Izrćlovih: Desetoga dana ovog mjeseca svatko od vas neka priskrbi sebi jedno janje, jedno janje za obitelj ili kuću!
4
Ako li je obitelj premalena za jedno janje, neka ga uzme zajedno sa svojim susjedom, koji joj je najbliži, a po broju osoba. Proračunajte koliko svatko može pojesti od janjeta!
5
Janje mora biti bez pogrješke, muško, od godine dana. Smijete uzeti janje ili kozlića.
6
čuvajte ga do četrnćstoga dana ovog mjeseca! Tada neka ga zakolje sva općina sinova Izrćlovih podvečer!
7
Neka se uzme nešto od krvi, i neka njom pomažu oba dovratka i gornji prag na kućama u kojima će se jesti!
8
Iste noći neka se jede meso pečeno na ognju, i uz to beskvasan kruh! I gorko zelje neka se pri tom jede!
9
Ne jedite od toga ništa sirovo ili u vodi kuhano, nego samo na ognju pečeno, i to tako da je još glava spojena s nogama i nutarnjim dijelovima.
10
Ništa od toga ne ostavite do jutra! Što bi od toga preostalo do jutra, spalite na ognju!
11
Ovako trebate jesti: imajte bokove opasane, obuću na nogama i štap u ruci! Jedite u hitnji: To je prolazak Gospodnji.
12
Jer ću u toj noći proći kroz egipatsku zemlju i pobit ću sve prvorođence u egipatskoj zemlji, čovjeka i stoku, i sudit ću svim egipatskim bogovima, ja, Gospodin.
13
Krv na kućama u kojima stanujete bit će vam zaštitni znak. Kad vidim krv, proći ću mimo vas. Među vama ne će biti pomora kad stanem ubijati po egipatskoj zemlji.
14
”Taj dan neka vam bude za spomen! Svetkujte ga u čast Gospodinu! Svetkujte ga od koljena do koljena kao vječnu ustanovu!
15
Sedam dana jedite beskvasan kruh! Odmah prvoga dana uklonite kvasac iz svojih kuća! Jer svaki koji bude što kvasno jeo od prvoga do sedmoga dana, bit će istrijebljen iz Izrćla.
16
Dalje, prvoga dana držite svečani sastanak! Sedmoga dana isto održite sveti svečani sastanak! Ta dva dana ne radite nikakva posla! Samo što svatko treba za hranu, smijete sebi zgotoviti.
17
Tako dakle svetkujte svetkovinu beskvasnih kruhova! Jer upravo toga dana izvedoh vaše čete iz egipatske zemlje. Zato držite taj dan kao vječnu ustanovu, od koljena do koljena!
18
četrnćstoga dana prvoga mjeseca predvečer jedite beskvasan kruh sve do navečer dvadeset i prvog dana toga mjeseca!
19
Sedam dana neka se ne nađe kvasac u vašim kućama. Svaki koji bude jeo što kvasno, bit će istrijebljen iz izrćlske općine, bio tuđinac ili urođenik u zemlji.
20
Ništa kvasno ne smijete jesti. U svim svojim stanovima jedite samo beskvasan kruh!”
21
Mojsije sazva sve izrćlske starješine i zapovjedi im: “Idite, donesite sebi janjad za svoje obitelji i zakoljite pashalno janje!
22
Uzmite snop izopa, močite je u krv u zdjeli i krvlju u zdjeli pomažite gornji prag i oba dovratnika! Nitko od vas neka ne izađe na vrata svoje kuće do jutra!
23
Kad onda izađe Gospodin, da pobije Egipat, i vidi krv na gornjem pragu i na oba dovratnika, proći će Gospodin mimo vrata i ne će dati anđelu pogubitelju da uđe u vaše kuće, da ubija.
24
Držite to kao zakon što vrijedi za vas i za vašu djecu u vječna vremena!
25
I kad dođete u zemlju koju će vam dati Gospodin, kao što je obećao, držite taj običaj!
26
Kad vas onda zapitaju vaša djeca, kakav vam je taj običaj,
27
onda odgovorite: To je žrtva pashe za Gospodina, koji prođe mimo kuća sinova Izrćlovih u Egiptu, kad je ubijao Egipćane, a naše kuće poštedio.” Tada se narod nakloni i baci se ničice.
28
Sinovi Izrćlovi otiđoše tada i učiniše tako. Kako je bio Gospodin zapovjedio Mojsiju i Aronu, tako oni izvršiše.
29
U pola noći dogodi se da Gospodin pobi sve prvorođence u egipatskoj zemlji, od faraonova prvorođenca, koji bi ga bio naslijedio na prijestolju, pa do prvorođenca sužnja, koji je ležao u tamnici; isto tako sve prvine od stoke.\
30
U onoj noći ustade faraon sa svim svojim slugama i sa svima Egipćanima i nastade velik jauk u Egiptu. Jer nije bilo kuće u kojoj nije ležao mrtvac.
31
Još u noći dozva on Mojsija i Arona i reče: “Ustajte, idite iz naroda mojega, vi i Izrćlovi sinovi! Otiđite, služite Gospodinu, kao što ste molili!
32
I svoje ovce i goveda uzmite sa sobom, kao što ste zahtijevali! Idite pa molite i za me blagoslov!”
33
Egipćani su navaljivali na narod, da brže ode iz zemlje. Jer su mislili: “Svi inače pomrijesmo.”
34
Tako uze narod svoje tijesto, još prije nego uskisnu. Naćve, umotane u njihove ogrtače, ponesoše na ramenima.
35
Sinovi Izrćlovi učiniše po uputi Mojsijevoj i izmoliše od Egipćana srebrnih i zlatnih dragocjenosti i haljina.
36
A Gospodin je bio učinio da Egipćani budu naklonjeni prema narodu, tako da im ispuniše molbe. Tako uzeše plijen od Egipćana.
37
I otiđoše sinovi Izrćlovi od Ramsesa u Sukot, oko šest stotina tisuća pješaka, samih ljudi, ne uračunavši žene i djecu.
38
Ali i mnogo naroda, što pritječe, zaputi se s njima, i ovce i goveda, silna množina stoke.
39
Od tijesta što su ga bili ponijeli sa sobom iz Egipta, ispekoše pod pepelom beskvasne pogače; jer nije bilo uskislo, kako su ih bili potjerali Egipćani, pa se ne mogaše dulje zadržati i spremiti sebi brašnjenice za put.\
40
Vrijeme što su ga sinovi Izrćlovi proboravili u Egiptu bilo je četiri stotine i trideset godina.
41
Kad se navrši četiri stotine i trideset godina, upravo u taj dan, izađoše sve Gospodnje čete iz egipatske zemlje.
42
To je bila noć bdjenja za Gospodina, kad ih izvede iz egipatske zemlje. To je noć koju moraju u čast Gospodinu svetkovati svi sinovi Izrćlovi od koljena do koljena.
43
Gospodin zapovjedi Mojsiju i Aronu: “Ovo vrijedi kao zakon za Pashu: Nijedan tuđinac ne smije od nje jesti.
44
Svaki za novac kupljeni rob smije ipak od nje jesti, ako si ga obrezao.
45
Došljak i najamnik ne smije od nje jesti.
46
U jednoj te istoj kući mora se jesti. Ne smiješ ništa od mesa iznijeti iz kuće. Ne smijete na njoj prelomiti kosti.
47
Sva općina Izrćlaca mora je tako obdržavati.
48
A ako je kod tebe tuđinac i hoće svetkovati Pashu u čast Gospodinu, onda se moraju svi muški obrezati. Tada smije doći na svečanost i vrijedit će kao domaći. Ali neobrezan ne smije od nje jesti.
49
Za domaćega kao i za tuđinca, koji boravi kod vas, neka vrijedi jedan te isti zakon!”
50
Svi Izrćlovi sinovi učiniše tako. Kako je Gospodin bio zapovjedio Mojsiju i Aronu, tako i izvršiše.
51
Upravo toga dana izvede Gospodin iz egipatske zemlje sinove Izrćlove podijeljene po njihovim skupinama.
Izlaska 12:1
Izlaska 12:2
Izlaska 12:3
Izlaska 12:4
Izlaska 12:5
Izlaska 12:6
Izlaska 12:7
Izlaska 12:8
Izlaska 12:9
Izlaska 12:10
Izlaska 12:11
Izlaska 12:12
Izlaska 12:13
Izlaska 12:14
Izlaska 12:15
Izlaska 12:16
Izlaska 12:17
Izlaska 12:18
Izlaska 12:19
Izlaska 12:20
Izlaska 12:21
Izlaska 12:22
Izlaska 12:23
Izlaska 12:24
Izlaska 12:25
Izlaska 12:26
Izlaska 12:27
Izlaska 12:28
Izlaska 12:29
Izlaska 12:30
Izlaska 12:31
Izlaska 12:32
Izlaska 12:33
Izlaska 12:34
Izlaska 12:35
Izlaska 12:36
Izlaska 12:37
Izlaska 12:38
Izlaska 12:39
Izlaska 12:40
Izlaska 12:41
Izlaska 12:42
Izlaska 12:43
Izlaska 12:44
Izlaska 12:45
Izlaska 12:46
Izlaska 12:47
Izlaska 12:48
Izlaska 12:49
Izlaska 12:50
Izlaska 12:51
Izlaska 1 / Izl 1
Izlaska 2 / Izl 2
Izlaska 3 / Izl 3
Izlaska 4 / Izl 4
Izlaska 5 / Izl 5
Izlaska 6 / Izl 6
Izlaska 7 / Izl 7
Izlaska 8 / Izl 8
Izlaska 9 / Izl 9
Izlaska 10 / Izl 10
Izlaska 11 / Izl 11
Izlaska 12 / Izl 12
Izlaska 13 / Izl 13
Izlaska 14 / Izl 14
Izlaska 15 / Izl 15
Izlaska 16 / Izl 16
Izlaska 17 / Izl 17
Izlaska 18 / Izl 18
Izlaska 19 / Izl 19
Izlaska 20 / Izl 20
Izlaska 21 / Izl 21
Izlaska 22 / Izl 22
Izlaska 23 / Izl 23
Izlaska 24 / Izl 24
Izlaska 25 / Izl 25
Izlaska 26 / Izl 26
Izlaska 27 / Izl 27
Izlaska 28 / Izl 28
Izlaska 29 / Izl 29
Izlaska 30 / Izl 30
Izlaska 31 / Izl 31
Izlaska 32 / Izl 32
Izlaska 33 / Izl 33
Izlaska 34 / Izl 34
Izlaska 35 / Izl 35
Izlaska 36 / Izl 36
Izlaska 37 / Izl 37
Izlaska 38 / Izl 38
Izlaska 39 / Izl 39
Izlaska 40 / Izl 40