A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Izlaska 11

1
Gospodin reče Mojsiju: “Još ću jedno jedino zlo pustiti na faraona i na Egipćane. Onda će vas pustiti odavle, jest, on će vas ne samo bezuvjetno pustiti nego će vas odavle silom otjerati.
2
Stavi živo narodu na srce neka oni, ljudi i žene, izmole od svojih susjeda srebrnih i zlatnih dragocjenosti!”
3
Gospodin je naime bio učinio da Egipćani budu naklonjeni prema narodu. I Mojsije je bio cijenjen u egipatskoj zemlji, kod faraonovih slugu i kod naroda kao velik čovjek.
4
Mojsije reče: “Ovako govori Gospodin: U pola noći proći ću kroz Egipat.
5
Tada će umrijeti svaki prvorođenac u egipatskoj zemlji, od faraonova prvorođenca, koji bi imao sjediti na prijestolju, do prvorođenca ropkinje kod ručnoga mlina, i svaka prvina od stoke.
6
Tada će se dići velik jauk po svoj egipatskoj zemlji, kakva još nikada nije bilo niti će ga ikada biti.
7
Ali nijednomu sinu Izrćlovu ne će ni dlaka pasti s glave, niti ljudima niti stoci, da spoznate da Gospodin pravi razliku između Egipćana i Izrćlaca.
8
Tada će doći sve te tvoje sluge k meni, na tlo će se preda mnom baciti i moliti: Otiđi sa svim narodom što je pod tobom! Onda ću ja otići.” Na to on ode od faraona s velikim gnjevom.
9
A Gospodin reče Mojsiju: “Faraon vas ne će poslušati, da se umnože moja čudesna djela na egipatskoj zemlji.”
10
Mojsije i Aron učiniše sva ta čudesa pred faraonom. Ipak, Gospodin otvrdnu srce faraonu, i tako on ne pusti sinova Izrćlovih iz svoje zemlje.
Izlaska 11:1
Izlaska 11:2
Izlaska 11:3
Izlaska 11:4
Izlaska 11:5
Izlaska 11:6
Izlaska 11:7
Izlaska 11:8
Izlaska 11:9
Izlaska 11:10
Izlaska 1 / Izl 1
Izlaska 2 / Izl 2
Izlaska 3 / Izl 3
Izlaska 4 / Izl 4
Izlaska 5 / Izl 5
Izlaska 6 / Izl 6
Izlaska 7 / Izl 7
Izlaska 8 / Izl 8
Izlaska 9 / Izl 9
Izlaska 10 / Izl 10
Izlaska 11 / Izl 11
Izlaska 12 / Izl 12
Izlaska 13 / Izl 13
Izlaska 14 / Izl 14
Izlaska 15 / Izl 15
Izlaska 16 / Izl 16
Izlaska 17 / Izl 17
Izlaska 18 / Izl 18
Izlaska 19 / Izl 19
Izlaska 20 / Izl 20
Izlaska 21 / Izl 21
Izlaska 22 / Izl 22
Izlaska 23 / Izl 23
Izlaska 24 / Izl 24
Izlaska 25 / Izl 25
Izlaska 26 / Izl 26
Izlaska 27 / Izl 27
Izlaska 28 / Izl 28
Izlaska 29 / Izl 29
Izlaska 30 / Izl 30
Izlaska 31 / Izl 31
Izlaska 32 / Izl 32
Izlaska 33 / Izl 33
Izlaska 34 / Izl 34
Izlaska 35 / Izl 35
Izlaska 36 / Izl 36
Izlaska 37 / Izl 37
Izlaska 38 / Izl 38
Izlaska 39 / Izl 39
Izlaska 40 / Izl 40