English
A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Psalmi 69
1
Upravitelju pjevačkoga zbora. Po napjevu: “Ljiljani?” Davidov.
2
Spasi me, Bože, jer mi dođoše vode do grla.
3
Propadoh u dubokom glibu gdje nozi nema oslonca! Tonem vodi u dubine, valovi me potapaju.
4
Iznemogoh vičući, grlo mi se osušilo; oči mi se gase čekajući Boga mojega. \
5
Više nego kose na mojoj glavi ima onih koji me ni za što mrze; mnoštvo je mojih neprijatelja koji me nepravedno progone. Moram vraćati što nikada ne oteh. \
6
Bože, ti znaš moje bezumlje i moje krivnje nisu ti sakrivene.
7
Tko se uzda u tebe, nek se ne postidi zbog mene, Gospodine, Gospode nad vojskama! Nek se ne posrame zbog mene oni koji traže tebe, Bože Izrćlov!
8
Jer zbog tebe podnosim porugu; sram pokriva moje lice. \
9
Postadoh tuđin svojoj braći, stranac sinovima svoje majke.
10
Jer me izjeda revnost za tvoj Dom, pogrde onih koji ti se rugaju padoše na mene.
11
Dok u postu gorko plakah, i to posta razlogom da me preziru.
12
Oblačih vreću umjesto haljine i postadoh im za podsmijeh.
13
Izrugivaše mi se koji sjede na vratima i pijanice pripijevaju o meni.
14
A ja? svoju molitvu upravljam k tebi, Gospode; u vrijeme milosti, Bože, po svojoj velikoj dobroti usliši me vjernošću svoga spasenja! \
15
Izvuci me iz gliba da ne propadnem! Izbavi me od mojih mrzitelja i iz vode duboke!
16
Nek me valovi ne preplave, neka me pučina ne proždre, nek bezdan ne sklopi nada mnom svoja usta!
17
Usliši me, Gospode, jer je blago tvoje milosrđe; obrati se k meni u bogatom milosrđu! \
18
Ne sakrivaj svojega lica od svoga sluge: u tjeskobi sam, usliši me brzo!
19
Približi se mojoj duši! Izbavi me! Zbog mojih neprijatelja oslobodi me!
20
Ti znaš moju porugu, moj stid i moju sramotu. Svi moji neprijatelji tebi su pred očima.
21
Od poruga se cijepa moje srce i bespomoćan postadoh; nadao sam se sažaljenju, ali uzalud; nadao sam se tješiteljima, ali ih ne nađoh. \
22
A oni mi staviše žuč u jelo i u mojoj žeđi me octom napojiše.
23
Njihov stol neka im bude zamka, a njihove žrtvene gozbe stupica!
24
Neka im potamne oči da ne vide! Njihova bedra oslabi za svagda!
25
Izlij na njih svoju jarost; plamen tvojega gnjeva neka ih dostigne! \
26
Njihov stan neka opusti, u njihovim šatorima neka ne prebiva nitko!
27
Jer koga si ti prekorio oni progone; govore o boli onih koje si ti ranio. \
28
Dodaj krivnje na njihove zločine, i ne daj im udjela u tvom spasenju.
29
Nek budu izbrisani iz knjige života i nek ne budu zapisani među pravednicima!
30
A ja sam jadan i žalostan. Tvoja pomoć, Bože, neka me zaštiti!
31
Slavit ću pjesmom ime Božje i veličati ga zahvalnicom.
32
To će se Gospodu bolje svidjeti no bik žrtveni, više od junca s rogovima i papcima.
33
Vidite to, patnici, i veselite se! Vi koji tražite Boga, nek vam oživi srce!
34
Jer uslišava Gospod uboge i ne prezire svojih zarobljenika.
35
Neka mu nebo i zemlja pjevaju hvalu, more i sve što se miče u njemu.
36
Jer Bog će spasiti Sion, obnovit će Judine gradove; i tu će stanovati, i posjedovat će ih. \
37
Potomci njegovih slugu baštinit će ga i oni koji ljube njegovo ime, prebivat će u njemu.