A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Psalmi 119

1
Blaženi oni kojih je put neokaljan, koji hode po zakonu Gospodnjem!
2
Blaženi oni koji čuvaju zapovijedi njegove, koji ga traže svim srcem,
3
koji ne čine nepravde, koji idu putovima njegovim!
4
Ti si dao svoje naredbe da se vjerno izvršavaju.
5
O, kad bi moji putovi bili postojani, da držim tvoje naredbe!
6
Ne bih se postidio tada, kad bih pazio na sve tvoje zapovijedi.
7
Slavit ću te iskrenim srcem kad naučim tvoje pravedne zakone.
8
čuvat ću tvoje naredbe: nemoj me sasvim ostaviti! BET
9
Kako će mladić čistim sačuvati put svoj? Ako očuva riječi tvoje.
10
Tražim te svim srcem, ne daj mi da zalutam od tvojih zapovijedi!
11
U svome srcu pohranih riječi tvoje, da ne sagriješim protiv tebe.
12
Blagoslovljen si ti, Gospode! Nauči me svojim naredbama!
13
Ustima svojim navješćujem sve sudove usta tvojih.
14
Na putu propisa tvojih radujem se više nego svemu bogatstvu.
15
Razmišljat ću o tvojim naredbama i promatrati putove tvoje.
16
U tvojim naredbama naslada je moja, ne ću zaboraviti tvojih riječi. GIMEL
17
Budi dobrostiv sluzi svojemu da živim, da čuvam tvoje riječi!
18
Otvori mi oči da gledam čudesa tvoga Zakona!
19
Došljak sam na zemlji, ne skrivaj svojih zapovijedi od mene!
20
Od čežnje gine duša moja u svako doba za tvojim naredbama.
21
Zaprijetio si oholima, prokleti koji ostaviše tvoje propise.
22
Udalji od mene porugu i prezir; jer čuvam tvoje zapovijedi. \
23
Makar se knezovi sastaju i vijećaju protiv mene, tvoj sluga razmišlja o naredbama tvojim.
24
Jer su tvoje upute moja naslada, moji savjetnici. DALET
25
U prahu leži duša moja, po riječi svojoj oživi me!
26
Pripovijedao sam ti svoje putove i ti si me uslišio; nauči me svoje zapovijedi! \
27
Pokaži mi put svojih propisa, i o čudesima ću tvojim razmišljati.
28
U suzama je moja duša od tuge, okrijepi me svojim riječima!
29
Daleko me drži od puta zablude, iskaži mi milost po svom Zakonu!
30
Put istine ja sam izabrao, i sudove tvoje stavih pred sebe.
31
Prianjam uz tvoje propise; Gospode, ne daj da se postidim! \
32
Ja idem putem zapovijedi tvojih, jer si obuzeo srce moje. HE
33
Nauči me, Gospode, putu naredaba svojih, da ga se točno držim!
34
Prosvijetli me da čuvam tvoj Zakon i da ga držim svim srcem!
35
Prati me na stazi svojih zapovijedi jer u njoj slast nalazim!
36
Prikloni srce moje svojim propisima, ne lakomosti!
37
Odvrati moje oči, da ne gledaju ispraznost; život mi čuvaj na putu svojem. \
38
Ispuni sluzi svom obećanje svoje, da te se boji!
39
Odvrati od mene porugu koje se plašim, jer pravi su sudovi tvoji.
40
Eto, čeznem za propisima tvojim, u pravdi me svojoj poživi! VAU
41
Gospode, neka dođe na me tvoja milost i tvoje spasenje po obećanju tvojem!
42
Odgovorit ću tada onima koji me vrijeđaju, jer se uzdam u riječ tvoju.
43
Ne uzimaj od mojih usta riječi istine, jer se u tvoje odluke uzdam!
44
čuvat ću tvoj Zakon svagda, dovijeka i zauvijek.
45
I hodit ću u slobodi, jer naredbe tvoje istražujem.
46
Pred kraljevima ću govoriti o tvojim propisima i ne ću se stidjeti.
47
Tvoji propisi bit će moja radost jer ih veoma ljubim.
48
K tvojim zapovijedima koje volim uzdižem svoje ruke, i razmišljam o tvojim naredbama. ZAJIN
49
Spomeni se svoje riječi sluzi svome, na kojoj si mi nadu utemeljio!
50
To je moja utjeha u nevolji mojoj, jer tvoja riječ me oživljava.
51
Oholice me teško vrijeđaju, ali ja od tvoga Zakona ne odstupam.
52
Sjetim se tvojih sudova od davnine, Gospode, i to me utješi.
53
Obuze me srdžba zbog bezbožnika koji zaboravljaju tvoj Zakon.
54
Tvoje naredbe meni su pjesme u zemlji moga putovanja.
55
Noću se spominjem tvoga imena, Gospode, i čuvam tvoj Zakon.
56
Želja je moja: vršiti propise tvoje. HET
57
Dio je moj Gospod, rekoh, čuvat ću riječi tvoje.
58
Molim lice tvoje iz svega srca, budi mi milostiv po svom obećanju!
59
Razmotrio sam putove svoje i upravih noge svoje k tvojim propisima.
60
Hitam i ne oklijevam čuvati zapovijedi tvoje.
61
Užeta grješnika opletoše me, ali ne zaboravljam tvoga Zakona.
62
U ponoć se dižem da ti zahvalim za tvoje pravedne sudove.
63
Prijatelj sam svima koji te se boje i koji drže propise tvoje.
64
Puna je zemlja tvoje dobrote. Gospode, nauči me svojim zapovijedima. TET
65
Učinio si dobro svome sluzi, Gospode, po svojoj riječi!
66
Nauči me dobrom govoru i znanju, jer vjerujem u zapovijedi tvoje!
67
Prije nego morah trpjeti, lutao sam; ali sada čuvam tvoju riječ. \
68
Ti si dobar i činiš dobro, pouči me svojim naredbama!
69
Oholi protiv mene klevete smišljaju, ali se ja svim srcem držim tvojih zapovijedi.
70
Kao salo bešćutno je srce njihovo, a ja se radujem u tvom Zakonu.
71
Dobro je što morah trpjeti, tako naučih odredbe tvoje.
72
Draži mi je Zakon tvojih usta, nego tisuće zlatnika i srebrnjaka. JOD
73
Ruke su me tvoje stvorile i oblikovale. Prosvijetli me da naučim zapovijedi tvoje!
74
Koji te se boje, vide me i raduju se jer se uzdam u tvoju riječ.
75
Znam, Gospode, da su pravi sudovi tvoji i da si me s pravom ponizio!
76
Nek mi sada tvoja milost bude na utjehu, po obećanju sluzi svome!
77
Nek me stigne tvoje milosrđe da poživim, jer tvoj Zakon moja je radost!
78
Oholi nek se posrame, jer me ni za što oklevetaše, a ja ću razmišljati o tvojim naredbama!
79
Nek se pridruže meni koji te se boje i koji poznaju propise tvoje!
80
Nek mi srce bude savršeno u tvojim naredbama, da se ne bih morao stidjeti. KAF
81
Moja duša žudi za tvojim spasenjem, uzdam se u tvoju riječ.
82
Moje oči žude za tvojom riječi. Govorim: “Kad ćeš mi donijeti utjehu?”
83
Postadoh kao mijeh u dimu, ali ne zaboravih tvojih odredaba.
84
Koliko još dana ima sluga tvoj! Kad ćeš suditi mojim progoniteljima?
85
Oholi mi iskopaše jame, oni koji ne hode po Zakonu tvome.
86
Sve su tvoje zapovijedi istinite, bezrazložno me progone, pomozi mi!
87
Umalo me izbrisaše sa zemlje, ali ja ne odstupih od tvojih propisa.
88
Po svojoj ljubavi poživi me, i čuvat ću svjedočanstvo tvojih usta! LAMED
89
Tvoja je riječ dovijeka, Gospode, čvrsto stoji kao nebo.
90
Od koljena do koljena tvoja je istina, utemeljio si zemlju i ona stoji.
91
Po tvojim zakonima stoje do danas, jer sve tebi služi.
92
Kad tvoj zakon ne bi bio moja radost, davno bih umro u svojoj žalosti.
93
Tvojih zapovijedi ne ću zaboraviti dovijeka, jer s njima ti me oživljavaš.
94
Tvoj sam, spasi me, jer tražim tvoje propise.
95
Vrebaju me bezbožnici da me upropaste, ali ja ću paziti na tvoje odredbe.
96
Na svakom savršenstvu vidim granicu, samo je tvoja zapovijed beskrajno velika. MEM
97
O, kako ljubim Zakon tvoj: po cijeli dan o njemu razmišljam.
98
Tvoja zapovijed čini me mudrijim od mojih neprijatelja, jer je ona uvijek sa mnom.
99
Postadoh umniji od svih svojih učitelja, jer razmišljam o svjedočanstvima tvojim.
100
Pametniji sam od starca, jer čuvah tvoje zapovijedi.
101
Od svakoga zla puta suspregnuh korake svoje, da sačuvam riječ tvoju.
102
Ne odstupih od tvojih sudova, jer si me ti poučio.
103
Kako su slatke nepcu mome riječi tvoje, slađe od meda ustima mojim!
104
Od tvojih propisa zadobih razumnost, zato mrzim sve staze lažne. NUN
105
Svjetiljka je nozi mojoj riječ tvoja, svjetlo stazi mojoj.
106
Zakleh se i to ću održati, slijediti tvoje pravedne odluke.
107
Pretrpio sam previše, Gospode. Poživi me po riječi svojoj.
108
Primi milostivo žrtve mojih usta, Gospode, i nauči me sudove svoje!
109
Život mi je u muci neprestanoj, ali tvojega zakona ne zaboravih.
110
Grešnici mi zamku postaviše, ali ja ne odstupih od tvojih naredaba.
111
Tvoja svjedočanstva vječna su mi baština, ona su radost srca moga.
112
Prignuh svoje srce da vrši naredbe tvoje, uvijek i do kraja. SAMEK
113
Mrzim one koji su dvostruka srca, a ljubim Zakon tvoj.
114
Ti si mi zaklon i štit, uzdam se u tvoju riječ.
115
Odstupite od mene zločinci, jer želim vršiti zapovijedi Boga svojega!
116
Podrži me po svojoj riječi i živjet ću. Nemoj me razočarati u mojoj nadi!
117
Pomozi mi i bit ću spašen; pazit ću uvijek na tvoje odredbe. \
118
Odbacuješ sve koji preziru tvoje naredbe, jer isprazno je mišljenje njihovo.
119
Kao trosku uklanjaš sve bezbožnike iz zemlje, zato volim propise tvoje.
120
Od straha pred tobom dršće moje tijelo; sudova tvojih ja se bojim. AJIN \
121
činio sam što je pravo i pravedno, ne predaj me tlačiteljima mojim!
122
Zauzimi se za slugu svojega i blago njegovo, ne daj da me pritišću oholice!
123
Moje oči čeznu za spasenjem tvojim, za tvojom riječi pravednom.
124
Učini sluzi svome po dobroti svojoj, i nauči me svoje odredbe.
125
Ja sam tvoj sluga; prosvijetli me da shvatim tvoja svjedočanstva! \
126
Vrijeme je da nastupiš, Gospode, jer oskvrnuše Zakon tvoj.
127
Zbog toga volim tvoje zapovijedi, više no zlato, zlato čisto.
128
Zbog toga hodim po odredbama tvojim, a mrzim sve staze lažne. PE
129
Divna su tvoja svjedočanstva, zato ih čuva duša moja.
130
Tumačenje riječi tvojih rasvjetljuje, neuke čini mudrima.
131
Pun žudnje otvaram usta svoja jer čeznem za tvojim zapovijedima.
132
Obrati se k meni i budi mi milostiv, kako to zaslužuju oni koji ljube ime tvoje!
133
Učvrsti korake moje po svom obećanju i ne daj da ikakvo zlo ovlada mnome!
134
Izbavi me od nasilja ljudskog i držat ću tvoje zapovijedi!
135
Obasjaj licem svojim slugu svojega i nauči me svoje naredbe!
136
Potoci suza teku iz mojih očiju jer se Zakon tvoj ne čuva. SADE
137
Pravedan si, Gospode, i pravi su tvoji sudovi!
138
Predao si nam pravedne zakone svoje u velikoj istini.
139
Moja me revnost izjeda, jer moji tlačitelji zaboravljaju riječi tvoje.
140
Riječ je tvoja vrlo profinjena i zato je sluga tvoj ljubi.
141
Ja sam malen i prezren, ali tvojih naredaba ne zaboravljam.
142
Pravda je tvoja pravda vječna i Zakon je tvoj istina.
143
Tjeskoba i nevolja me snađoše, al' zapovijedi tvoje moje su veselje.
144
Pravedna su tvoja svjedočanstva dovijeka. Prosvijetli me i živjet ću! KOF
145
Vičem iz svega srca: “Gospode, usliši me! Vršit ću tvoje zapovijedi!”
146
Zazivam te: “Spasi me!” i čuvat ću tvoja svjedočanstva!
147
Pretječem zoru i vičem: “Uzdam se u tvoju riječ.”
148
Moje oči straže noćne pretječu razmišljajući o riječi tvojoj.
149
čuj glas moj, Gospode, po svojoj dobroti, po svojoj odluci poživi me.
150
Približavaju mi se oni koji idu za opačinom, daleko su oni od tvog Zakona.
151
A ti si blizu, Gospode, i sve su tvoje zapovijedi istina!
152
Od davnine znam za tvoje propise koje si ustanovio za vijeke. REŠ
153
Pogledaj na moju nevolju i izbavi me, jer ne zaboravih Zakona tvojega.
154
Brani moju parnicu i otkupi me! Po svojoj riječi poživi me!
155
Daleko je spasenje od grešnikâ, jer ne mare za tvoje naredbe.
156
Milosrđe je tvoje veliko, Gospode; po odlukama svojim poživi me. \
157
Mnogo je neprijatelja koji me progone, ali ja ne odstupam od tvojih svjedočanstava.
158
Vidjeh otpadnike i zgadiše mi se jer tvoje obećanje ne čuvaju.
159
Pogledaj kako ja ljubim tvoje odredbe, Gospode, po svojoj dobroti poživi me!
160
Srž je tvoje riječi istina, vječan je svaki sud pravde tvoje. ŠIN
161
Mogućnici me bez razloga progone, al' samo riječi tvoje boji se srce moje.
162
Radujem se tvojim obećanjima kao onaj koji se domogne bogata plijena.
163
Mrzim laž i gadi mi se ona, a tvoj zakon ljubim.
164
Sedam puta na dan tebe hvalim zbog pravednih sudova tvojih.
165
Velik mir uživa tko ljubi Zakon tvoj, ni o što se on ne spotiče.
166
čekam tvoje spasenje, Gospode, i vršim tvoje propise.
167
Moja duša čuva tvoja svjedočanstva, ljubim ih veoma.
168
čuvam propise tvoje i tvoje upute, jer svi su moji putovi pred tobom. TAU
169
Neka stigne moj vapaj pred lice tvoje, Gospode! Po svojoj riječi prosvijetli me!
170
Neka stigne moja molitva pred tvoje lice! Po svojoj me riječi oslobodi.
171
Usne moje nek ti hvalu pjevaju, jer me učiš naredbe svoje.
172
Nek mi jezik pjeva riječi tvoje, jer svi su tvoji propisi pravedni!
173
Nek mi tvoja ruka u pomoć dođe, jer odabrah tvoje propise!
174
Za tvojim spasenjem čeznem, Gospode, tvoj je Zakon moja naslada.
175
Nek živi moja duša i nek te slavi! I nek mi pomognu sudovi tvoji.
176
Kao izgubljena ovca ja zalutah: traži slugu svojega jer ne zaboravih tvojih zapovijedi.
Psalmi 119:1
Psalmi 119:2
Psalmi 119:3
Psalmi 119:4
Psalmi 119:5
Psalmi 119:6
Psalmi 119:7
Psalmi 119:8
Psalmi 119:9
Psalmi 119:10
Psalmi 119:11
Psalmi 119:12
Psalmi 119:13
Psalmi 119:14
Psalmi 119:15
Psalmi 119:16
Psalmi 119:17
Psalmi 119:18
Psalmi 119:19
Psalmi 119:20
Psalmi 119:21
Psalmi 119:22
Psalmi 119:23
Psalmi 119:24
Psalmi 119:25
Psalmi 119:26
Psalmi 119:27
Psalmi 119:28
Psalmi 119:29
Psalmi 119:30
Psalmi 119:31
Psalmi 119:32
Psalmi 119:33
Psalmi 119:34
Psalmi 119:35
Psalmi 119:36
Psalmi 119:37
Psalmi 119:38
Psalmi 119:39
Psalmi 119:40
Psalmi 119:41
Psalmi 119:42
Psalmi 119:43
Psalmi 119:44
Psalmi 119:45
Psalmi 119:46
Psalmi 119:47
Psalmi 119:48
Psalmi 119:49
Psalmi 119:50
Psalmi 119:51
Psalmi 119:52
Psalmi 119:53
Psalmi 119:54
Psalmi 119:55
Psalmi 119:56
Psalmi 119:57
Psalmi 119:58
Psalmi 119:59
Psalmi 119:60
Psalmi 119:61
Psalmi 119:62
Psalmi 119:63
Psalmi 119:64
Psalmi 119:65
Psalmi 119:66
Psalmi 119:67
Psalmi 119:68
Psalmi 119:69
Psalmi 119:70
Psalmi 119:71
Psalmi 119:72
Psalmi 119:73
Psalmi 119:74
Psalmi 119:75
Psalmi 119:76
Psalmi 119:77
Psalmi 119:78
Psalmi 119:79
Psalmi 119:80
Psalmi 119:81
Psalmi 119:82
Psalmi 119:83
Psalmi 119:84
Psalmi 119:85
Psalmi 119:86
Psalmi 119:87
Psalmi 119:88
Psalmi 119:89
Psalmi 119:90
Psalmi 119:91
Psalmi 119:92
Psalmi 119:93
Psalmi 119:94
Psalmi 119:95
Psalmi 119:96
Psalmi 119:97
Psalmi 119:98
Psalmi 119:99
Psalmi 119:100
Psalmi 119:101
Psalmi 119:102
Psalmi 119:103
Psalmi 119:104
Psalmi 119:105
Psalmi 119:106
Psalmi 119:107
Psalmi 119:108
Psalmi 119:109
Psalmi 119:110
Psalmi 119:111
Psalmi 119:112
Psalmi 119:113
Psalmi 119:114
Psalmi 119:115
Psalmi 119:116
Psalmi 119:117
Psalmi 119:118
Psalmi 119:119
Psalmi 119:120
Psalmi 119:121
Psalmi 119:122
Psalmi 119:123
Psalmi 119:124
Psalmi 119:125
Psalmi 119:126
Psalmi 119:127
Psalmi 119:128
Psalmi 119:129
Psalmi 119:130
Psalmi 119:131
Psalmi 119:132
Psalmi 119:133
Psalmi 119:134
Psalmi 119:135
Psalmi 119:136
Psalmi 119:137
Psalmi 119:138
Psalmi 119:139
Psalmi 119:140
Psalmi 119:141
Psalmi 119:142
Psalmi 119:143
Psalmi 119:144
Psalmi 119:145
Psalmi 119:146
Psalmi 119:147
Psalmi 119:148
Psalmi 119:149
Psalmi 119:150
Psalmi 119:151
Psalmi 119:152
Psalmi 119:153
Psalmi 119:154
Psalmi 119:155
Psalmi 119:156
Psalmi 119:157
Psalmi 119:158
Psalmi 119:159
Psalmi 119:160
Psalmi 119:161
Psalmi 119:162
Psalmi 119:163
Psalmi 119:164
Psalmi 119:165
Psalmi 119:166
Psalmi 119:167
Psalmi 119:168
Psalmi 119:169
Psalmi 119:170
Psalmi 119:171
Psalmi 119:172
Psalmi 119:173
Psalmi 119:174
Psalmi 119:175
Psalmi 119:176
Psalmi 1 / Psa 1
Psalmi 2 / Psa 2
Psalmi 3 / Psa 3
Psalmi 4 / Psa 4
Psalmi 5 / Psa 5
Psalmi 6 / Psa 6
Psalmi 7 / Psa 7
Psalmi 8 / Psa 8
Psalmi 9 / Psa 9
Psalmi 10 / Psa 10
Psalmi 11 / Psa 11
Psalmi 12 / Psa 12
Psalmi 13 / Psa 13
Psalmi 14 / Psa 14
Psalmi 15 / Psa 15
Psalmi 16 / Psa 16
Psalmi 17 / Psa 17
Psalmi 18 / Psa 18
Psalmi 19 / Psa 19
Psalmi 20 / Psa 20
Psalmi 21 / Psa 21
Psalmi 22 / Psa 22
Psalmi 23 / Psa 23
Psalmi 24 / Psa 24
Psalmi 25 / Psa 25
Psalmi 26 / Psa 26
Psalmi 27 / Psa 27
Psalmi 28 / Psa 28
Psalmi 29 / Psa 29
Psalmi 30 / Psa 30
Psalmi 31 / Psa 31
Psalmi 32 / Psa 32
Psalmi 33 / Psa 33
Psalmi 34 / Psa 34
Psalmi 35 / Psa 35
Psalmi 36 / Psa 36
Psalmi 37 / Psa 37
Psalmi 38 / Psa 38
Psalmi 39 / Psa 39
Psalmi 40 / Psa 40
Psalmi 41 / Psa 41
Psalmi 42 / Psa 42
Psalmi 43 / Psa 43
Psalmi 44 / Psa 44
Psalmi 45 / Psa 45
Psalmi 46 / Psa 46
Psalmi 47 / Psa 47
Psalmi 48 / Psa 48
Psalmi 49 / Psa 49
Psalmi 50 / Psa 50
Psalmi 51 / Psa 51
Psalmi 52 / Psa 52
Psalmi 53 / Psa 53
Psalmi 54 / Psa 54
Psalmi 55 / Psa 55
Psalmi 56 / Psa 56
Psalmi 57 / Psa 57
Psalmi 58 / Psa 58
Psalmi 59 / Psa 59
Psalmi 60 / Psa 60
Psalmi 61 / Psa 61
Psalmi 62 / Psa 62
Psalmi 63 / Psa 63
Psalmi 64 / Psa 64
Psalmi 65 / Psa 65
Psalmi 66 / Psa 66
Psalmi 67 / Psa 67
Psalmi 68 / Psa 68
Psalmi 69 / Psa 69
Psalmi 70 / Psa 70
Psalmi 71 / Psa 71
Psalmi 72 / Psa 72
Psalmi 73 / Psa 73
Psalmi 74 / Psa 74
Psalmi 75 / Psa 75
Psalmi 76 / Psa 76
Psalmi 77 / Psa 77
Psalmi 78 / Psa 78
Psalmi 79 / Psa 79
Psalmi 80 / Psa 80
Psalmi 81 / Psa 81
Psalmi 82 / Psa 82
Psalmi 83 / Psa 83
Psalmi 84 / Psa 84
Psalmi 85 / Psa 85
Psalmi 86 / Psa 86
Psalmi 87 / Psa 87
Psalmi 88 / Psa 88
Psalmi 89 / Psa 89
Psalmi 90 / Psa 90
Psalmi 91 / Psa 91
Psalmi 92 / Psa 92
Psalmi 93 / Psa 93
Psalmi 94 / Psa 94
Psalmi 95 / Psa 95
Psalmi 96 / Psa 96
Psalmi 97 / Psa 97
Psalmi 98 / Psa 98
Psalmi 99 / Psa 99
Psalmi 100 / Psa 100
Psalmi 101 / Psa 101
Psalmi 102 / Psa 102
Psalmi 103 / Psa 103
Psalmi 104 / Psa 104
Psalmi 105 / Psa 105
Psalmi 106 / Psa 106
Psalmi 107 / Psa 107
Psalmi 108 / Psa 108
Psalmi 109 / Psa 109
Psalmi 110 / Psa 110
Psalmi 111 / Psa 111
Psalmi 112 / Psa 112
Psalmi 113 / Psa 113
Psalmi 114 / Psa 114
Psalmi 115 / Psa 115
Psalmi 116 / Psa 116
Psalmi 117 / Psa 117
Psalmi 118 / Psa 118
Psalmi 119 / Psa 119
Psalmi 120 / Psa 120
Psalmi 121 / Psa 121
Psalmi 122 / Psa 122
Psalmi 123 / Psa 123
Psalmi 124 / Psa 124
Psalmi 125 / Psa 125
Psalmi 126 / Psa 126
Psalmi 127 / Psa 127
Psalmi 128 / Psa 128
Psalmi 129 / Psa 129
Psalmi 130 / Psa 130
Psalmi 131 / Psa 131
Psalmi 132 / Psa 132
Psalmi 133 / Psa 133
Psalmi 134 / Psa 134
Psalmi 135 / Psa 135
Psalmi 136 / Psa 136
Psalmi 137 / Psa 137
Psalmi 138 / Psa 138
Psalmi 139 / Psa 139
Psalmi 140 / Psa 140
Psalmi 141 / Psa 141
Psalmi 142 / Psa 142
Psalmi 143 / Psa 143
Psalmi 144 / Psa 144
Psalmi 145 / Psa 145
Psalmi 146 / Psa 146
Psalmi 147 / Psa 147
Psalmi 148 / Psa 148
Psalmi 149 / Psa 149
Psalmi 150 / Psa 150