A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Psalmi 102

1
Molitva potlačenoga koji očajava i pred Gospodom izlijeva svoju muku.
2
Gospode, čuj moju molitvu i vapaj moj neka dođe k tebi!
3
Ne sakrivaj svojega lica preda mnom u dan moje nevolje! Prigni svoje uho k meni, u dan kad te zazovem, brzo me usliši!
4
Jer prolaze kao dim moji dani i kosti moje sagorijevaju kao ugarak.
5
Kao pokošena trava vene ranjeno srce moje jer svoj kruh zaboravljam jesti.
6
Od snažnih jecaja mojih prionu mi koža uz kosti.
7
Sličan sam čaplji u pustinji, postadoh k'o sova na pustim razvalinama.
8
Ja sam bez sna i osamljen, postadoh kao ptica na krovu.
9
Svaki dan me grde moji neprijatelji, izrugaju me i proklinju.
10
Jedem pepeo kao kruh i miješam svoje piće sa suzama
11
zbog tvoje srdžbe i gnjeva, jer si me podigao i bacio.
12
Dani su moji k'o oduljena sjena, a ja se sušim kao trava.
13
A ti, Gospode, stoluješ dovijeka i spomen na te ostaje od koljena do koljena.
14
Ti ćeš ustati i smilovati se Sionu; vrijeme je da mu se smiluješ, došao je čas! \
15
Jer tvoje sluge ljube njegovo kamenje, i njegove razvaline žaloste ih.
16
Tada će se neznabošci bojati Gospodnjeg imena, svi kraljevi zemaljski tvoje slave
17
kad Gospod opet sazda Sion i objavi se u slavi,
18
uslišit će vapaj siromaha i ne će prezreti njihove molitve.
19
Nek se napiše ovo za budući naraštaj, nanovo stvoren narod nek hvali Gospoda:
20
”Jer Gospod je pogledao sa svoga uzvišenog Svetišta, s neba na zemlju gleda,
21
da čuje jecanje zasužnjenih, da oslobodi sinove smrti; \
22
da se navješćuje na Sionu ime Gospodnje i njegova slava u Jeruzalemu,
23
kad se zajedno skupe narodi i kraljevstva da služe Gospodu.”
24
On putem slomi snagu moju, skratio je moje dane.
25
Rekoh: “Bože moj, ne uzimaj me u polovini mojih dana! Tvoje godine traju za sva pokoljenja.”
26
U početku utemeljio si zemlju, i nebo je djelo ruku tvojih.
27
Oni će proći, a ti ostaješ. Svi će ostarjeti kao haljina; kao odjeću ti ih promijeniš i oni se raspadnu. \
28
A ti ostaješ isti i godine tvoje nemaju kraja.
29
I sinovi tvojih slugu imat će prebivalište; njihovo potomstvo učvrstit će se pred tobom. \
Psalmi 102:1
Psalmi 102:2
Psalmi 102:3
Psalmi 102:4
Psalmi 102:5
Psalmi 102:6
Psalmi 102:7
Psalmi 102:8
Psalmi 102:9
Psalmi 102:10
Psalmi 102:11
Psalmi 102:12
Psalmi 102:13
Psalmi 102:14
Psalmi 102:15
Psalmi 102:16
Psalmi 102:17
Psalmi 102:18
Psalmi 102:19
Psalmi 102:20
Psalmi 102:21
Psalmi 102:22
Psalmi 102:23
Psalmi 102:24
Psalmi 102:25
Psalmi 102:26
Psalmi 102:27
Psalmi 102:28
Psalmi 102:29
Psalmi 1 / Psa 1
Psalmi 2 / Psa 2
Psalmi 3 / Psa 3
Psalmi 4 / Psa 4
Psalmi 5 / Psa 5
Psalmi 6 / Psa 6
Psalmi 7 / Psa 7
Psalmi 8 / Psa 8
Psalmi 9 / Psa 9
Psalmi 10 / Psa 10
Psalmi 11 / Psa 11
Psalmi 12 / Psa 12
Psalmi 13 / Psa 13
Psalmi 14 / Psa 14
Psalmi 15 / Psa 15
Psalmi 16 / Psa 16
Psalmi 17 / Psa 17
Psalmi 18 / Psa 18
Psalmi 19 / Psa 19
Psalmi 20 / Psa 20
Psalmi 21 / Psa 21
Psalmi 22 / Psa 22
Psalmi 23 / Psa 23
Psalmi 24 / Psa 24
Psalmi 25 / Psa 25
Psalmi 26 / Psa 26
Psalmi 27 / Psa 27
Psalmi 28 / Psa 28
Psalmi 29 / Psa 29
Psalmi 30 / Psa 30
Psalmi 31 / Psa 31
Psalmi 32 / Psa 32
Psalmi 33 / Psa 33
Psalmi 34 / Psa 34
Psalmi 35 / Psa 35
Psalmi 36 / Psa 36
Psalmi 37 / Psa 37
Psalmi 38 / Psa 38
Psalmi 39 / Psa 39
Psalmi 40 / Psa 40
Psalmi 41 / Psa 41
Psalmi 42 / Psa 42
Psalmi 43 / Psa 43
Psalmi 44 / Psa 44
Psalmi 45 / Psa 45
Psalmi 46 / Psa 46
Psalmi 47 / Psa 47
Psalmi 48 / Psa 48
Psalmi 49 / Psa 49
Psalmi 50 / Psa 50
Psalmi 51 / Psa 51
Psalmi 52 / Psa 52
Psalmi 53 / Psa 53
Psalmi 54 / Psa 54
Psalmi 55 / Psa 55
Psalmi 56 / Psa 56
Psalmi 57 / Psa 57
Psalmi 58 / Psa 58
Psalmi 59 / Psa 59
Psalmi 60 / Psa 60
Psalmi 61 / Psa 61
Psalmi 62 / Psa 62
Psalmi 63 / Psa 63
Psalmi 64 / Psa 64
Psalmi 65 / Psa 65
Psalmi 66 / Psa 66
Psalmi 67 / Psa 67
Psalmi 68 / Psa 68
Psalmi 69 / Psa 69
Psalmi 70 / Psa 70
Psalmi 71 / Psa 71
Psalmi 72 / Psa 72
Psalmi 73 / Psa 73
Psalmi 74 / Psa 74
Psalmi 75 / Psa 75
Psalmi 76 / Psa 76
Psalmi 77 / Psa 77
Psalmi 78 / Psa 78
Psalmi 79 / Psa 79
Psalmi 80 / Psa 80
Psalmi 81 / Psa 81
Psalmi 82 / Psa 82
Psalmi 83 / Psa 83
Psalmi 84 / Psa 84
Psalmi 85 / Psa 85
Psalmi 86 / Psa 86
Psalmi 87 / Psa 87
Psalmi 88 / Psa 88
Psalmi 89 / Psa 89
Psalmi 90 / Psa 90
Psalmi 91 / Psa 91
Psalmi 92 / Psa 92
Psalmi 93 / Psa 93
Psalmi 94 / Psa 94
Psalmi 95 / Psa 95
Psalmi 96 / Psa 96
Psalmi 97 / Psa 97
Psalmi 98 / Psa 98
Psalmi 99 / Psa 99
Psalmi 100 / Psa 100
Psalmi 101 / Psa 101
Psalmi 102 / Psa 102
Psalmi 103 / Psa 103
Psalmi 104 / Psa 104
Psalmi 105 / Psa 105
Psalmi 106 / Psa 106
Psalmi 107 / Psa 107
Psalmi 108 / Psa 108
Psalmi 109 / Psa 109
Psalmi 110 / Psa 110
Psalmi 111 / Psa 111
Psalmi 112 / Psa 112
Psalmi 113 / Psa 113
Psalmi 114 / Psa 114
Psalmi 115 / Psa 115
Psalmi 116 / Psa 116
Psalmi 117 / Psa 117
Psalmi 118 / Psa 118
Psalmi 119 / Psa 119
Psalmi 120 / Psa 120
Psalmi 121 / Psa 121
Psalmi 122 / Psa 122
Psalmi 123 / Psa 123
Psalmi 124 / Psa 124
Psalmi 125 / Psa 125
Psalmi 126 / Psa 126
Psalmi 127 / Psa 127
Psalmi 128 / Psa 128
Psalmi 129 / Psa 129
Psalmi 130 / Psa 130
Psalmi 131 / Psa 131
Psalmi 132 / Psa 132
Psalmi 133 / Psa 133
Psalmi 134 / Psa 134
Psalmi 135 / Psa 135
Psalmi 136 / Psa 136
Psalmi 137 / Psa 137
Psalmi 138 / Psa 138
Psalmi 139 / Psa 139
Psalmi 140 / Psa 140
Psalmi 141 / Psa 141
Psalmi 142 / Psa 142
Psalmi 143 / Psa 143
Psalmi 144 / Psa 144
Psalmi 145 / Psa 145
Psalmi 146 / Psa 146
Psalmi 147 / Psa 147
Psalmi 148 / Psa 148
Psalmi 149 / Psa 149
Psalmi 150 / Psa 150