A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

2 Ljetopisa 5

1
Kad su bili završeni svi radovi koje je kralj Salomon dao izvesti za Gospodnji Hram, dade on unijeti i posvećene darove svojega oca Davida. Srebro i zlato i posude stavi u riznicu Božjega Hrama.
2
Tada sabra Salomon Izrćlove starješine i sve plemenske glavare, knezove izrćlskih rodova, u Jeruzalem, da se prenese kovčeg Gospodnjega saveza iz Davidova grada, to jest Siona.
3
I tako se sabraše kod kralja svi Izrćlovi ljudi na blagdan koji pada u sedmom mjesecu.
4
Kad su se bile sastale sve Izrćlove starješine, podigoše leviti kovčeg
5
i prenesoše kovčeg, Šator svjedočanstva i sve sveto posuđe koje je bilo u Šatoru. Prenesoše ga svećenici i leviti.
6
Pritom žrtvova kralj Salomon i sva Izrćlova općina, što se bila našla kod njega, pred kovčegom toliko ovaca i goveda da ih se zbog njihova mnoštva nije moglo izbrojiti niti proračunati.
7
Tada unesoše svećenici kovčeg Gospodnjega saveza na njegovo mjesto u zadnji prostor Hrama, u Svetinji nad svetinjama, pod krila kerubina.
8
Kerubini su, naime, držali krila raširena nad mjestom gdje je stajao kovčeg. Tako pokriše kerubini kovčeg i njegove poluge odozgo.
9
Poluge su bile tako duge da su se krajevi poluga od kovčega vidjeli u Svetištu pred zadnjim prostorom. Ali se dalje vani nisu vidjeli. Ostadoše ondje do dana današnjega.
10
U kovčegu su bile samo dvije kamene ploče što ih je bio u nj stavio Mojsije na Horebu, kad Gospodin sklopi savez s Izrćlcima, nakon što iziđoše iz egipatske zemlje.
11
I ostaviše svi svećenici Svetište. Svi svećenici koji se nađoše bili su se naime posvetili bez obzira na redove.
12
Svi levitski pjevači, Asaf, Heman, Jedutun uz svoje sinove i drugove stajali su odjeveni u bez s cimbalima, harfama i citrama istočno od žrtvenika i s njima sto i dvadeset svećenika koji su trubili u trube.
13
Trubači i pjevači morali su u isto vrijeme i jednim glasom početi slaviti Gospodina i hvaliti ga. I čim odjeknuše trube i cimbali, i ostala glazbala, i hvalospjev Gospodinu: “Jer je dobrostiv, i vječno traje milost njegova”, tada se napuni Hram, Gospodnja kuća, oblakom.
14
Svećenici nisu mogli zbog oblaka pristupiti da bi izvršili svoju službu. Jer slava Gospodnja napuni Božju kuću.
2 Ljetopisa 5:1
2 Ljetopisa 5:2
2 Ljetopisa 5:3
2 Ljetopisa 5:4
2 Ljetopisa 5:5
2 Ljetopisa 5:6
2 Ljetopisa 5:7
2 Ljetopisa 5:8
2 Ljetopisa 5:9
2 Ljetopisa 5:10
2 Ljetopisa 5:11
2 Ljetopisa 5:12
2 Ljetopisa 5:13
2 Ljetopisa 5:14
2 Ljetopisa 1 / 2Lje 1
2 Ljetopisa 2 / 2Lje 2
2 Ljetopisa 3 / 2Lje 3
2 Ljetopisa 4 / 2Lje 4
2 Ljetopisa 5 / 2Lje 5
2 Ljetopisa 6 / 2Lje 6
2 Ljetopisa 7 / 2Lje 7
2 Ljetopisa 8 / 2Lje 8
2 Ljetopisa 9 / 2Lje 9
2 Ljetopisa 10 / 2Lje 10
2 Ljetopisa 11 / 2Lje 11
2 Ljetopisa 12 / 2Lje 12
2 Ljetopisa 13 / 2Lje 13
2 Ljetopisa 14 / 2Lje 14
2 Ljetopisa 15 / 2Lje 15
2 Ljetopisa 16 / 2Lje 16
2 Ljetopisa 17 / 2Lje 17
2 Ljetopisa 18 / 2Lje 18
2 Ljetopisa 19 / 2Lje 19
2 Ljetopisa 20 / 2Lje 20
2 Ljetopisa 21 / 2Lje 21
2 Ljetopisa 22 / 2Lje 22
2 Ljetopisa 23 / 2Lje 23
2 Ljetopisa 24 / 2Lje 24
2 Ljetopisa 25 / 2Lje 25
2 Ljetopisa 26 / 2Lje 26
2 Ljetopisa 27 / 2Lje 27
2 Ljetopisa 28 / 2Lje 28
2 Ljetopisa 29 / 2Lje 29
2 Ljetopisa 30 / 2Lje 30
2 Ljetopisa 31 / 2Lje 31
2 Ljetopisa 32 / 2Lje 32
2 Ljetopisa 33 / 2Lje 33
2 Ljetopisa 34 / 2Lje 34
2 Ljetopisa 35 / 2Lje 35
2 Ljetopisa 36 / 2Lje 36