A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

2 Ljetopisa 12

1
Kad je Roboam bio utvrdio svoju vlast i osigurao svoju moć, otpade on, i sav Izrćl s njim, od Gospodnjega zakona.
2
Tada, u petoj godini Roboamova kraljevanja, iziđe kralj Šišak iz Egipta protiv Jeruzalema? jer su oni nevjerno radili protiv Gospodina?
3
s tisuću i dvije stotine kola i sa šezdeset tisuća konjanika. Nije bilo broja vojsci koja je s njim došla iz Egipta: Libijaca, Sukijaca i Etiopljana.
4
On osvoji utvrde u Judi i dođe do Jeruzalema.
5
Tada dođe prorok Šemaja k Roboamu i Judinim knezovima, koji su se bili povukli pred Šišakom u Jeruzalem, i reče im: “Ovako govori Gospodin: Vi me ostaviste; zato i ja ostavljam vas, u ruke Šišakove.”\
6
Tada se poniziše knezovi Izrćlovi i kralj, i rekoše: “Gospodin je pravedan.”
7
Kad Gospodin vidje da su se ponizili, dođe Gospodnja riječ Šemaji ovako: “Ponizili su se. Ne ću ih uništiti, nego ću im dati nešto izbavljenja, tako da se ne izlije sav moj gnjev na Jeruzalem preko Šišaka.
8
Ali će mu biti sluge, da upoznaju razliku između službe meni i službe zemaljskim kraljevstvima.”
9
I tako iziđe kralj Šišak od Egipta protiv Jeruzalema i ugrabi blago u Gospodnjem Hramu i blago kraljevske palače. Sve uze. Ugrabi i zlatne štitove koje je bio dao napraviti Salomon.
10
Umjesto njih dade kralj Roboam napraviti mjedene štitove i povjeri ih pažnji starješina tjelesnih stražara, koji su stražarili na ulazu u kraljevsku palaču.
11
Kada bi god kralj išao u Gospodnji Hram, dolazili bi tjelesni stražari i nosili ih, a onda ih opet donosili natrag u stražarnicu tjelesnih stražara.
12
Kako se bio ponizio, odvrati se od njega Gospodnji gnjev, da ga posve ne uništi. Jer je i na Judi bilo još nešto dobra.
13
Tako se kralj Roboam opet utvrdio u Jeruzalemu i vladao je dalje. Imao je Roboam četrdeset i jednu godinu kad je postao kralj, i vladao je sedamnćst godina u Jeruzalemu, gradu koji je bio izabrao Gospodin između svih izrćlskih gradova da ondje smjesti svoje ime. Njegova se mati zvala Naama i bila je Amonka.
14
A on je činio zlo, jer nije upravio svoje srce na to da vjerno služi Gospodinu.
15
Povijest Roboamova, prijašnja i kasnija, zapisana je u povijesti proroka Šemaje i vidioca Adona. Bojevi između Roboama i Jeroboama trajali su cijelo vrijeme.
16
Kad je Roboam bio počinuo kod svojih otaca, bio je pokopan u Davidovu gradu. Njega naslijedi na prijestolju njegov sin Abija.
2 Ljetopisa 12:1
2 Ljetopisa 12:2
2 Ljetopisa 12:3
2 Ljetopisa 12:4
2 Ljetopisa 12:5
2 Ljetopisa 12:6
2 Ljetopisa 12:7
2 Ljetopisa 12:8
2 Ljetopisa 12:9
2 Ljetopisa 12:10
2 Ljetopisa 12:11
2 Ljetopisa 12:12
2 Ljetopisa 12:13
2 Ljetopisa 12:14
2 Ljetopisa 12:15
2 Ljetopisa 12:16
2 Ljetopisa 1 / 2Lje 1
2 Ljetopisa 2 / 2Lje 2
2 Ljetopisa 3 / 2Lje 3
2 Ljetopisa 4 / 2Lje 4
2 Ljetopisa 5 / 2Lje 5
2 Ljetopisa 6 / 2Lje 6
2 Ljetopisa 7 / 2Lje 7
2 Ljetopisa 8 / 2Lje 8
2 Ljetopisa 9 / 2Lje 9
2 Ljetopisa 10 / 2Lje 10
2 Ljetopisa 11 / 2Lje 11
2 Ljetopisa 12 / 2Lje 12
2 Ljetopisa 13 / 2Lje 13
2 Ljetopisa 14 / 2Lje 14
2 Ljetopisa 15 / 2Lje 15
2 Ljetopisa 16 / 2Lje 16
2 Ljetopisa 17 / 2Lje 17
2 Ljetopisa 18 / 2Lje 18
2 Ljetopisa 19 / 2Lje 19
2 Ljetopisa 20 / 2Lje 20
2 Ljetopisa 21 / 2Lje 21
2 Ljetopisa 22 / 2Lje 22
2 Ljetopisa 23 / 2Lje 23
2 Ljetopisa 24 / 2Lje 24
2 Ljetopisa 25 / 2Lje 25
2 Ljetopisa 26 / 2Lje 26
2 Ljetopisa 27 / 2Lje 27
2 Ljetopisa 28 / 2Lje 28
2 Ljetopisa 29 / 2Lje 29
2 Ljetopisa 30 / 2Lje 30
2 Ljetopisa 31 / 2Lje 31
2 Ljetopisa 32 / 2Lje 32
2 Ljetopisa 33 / 2Lje 33
2 Ljetopisa 34 / 2Lje 34
2 Ljetopisa 35 / 2Lje 35
2 Ljetopisa 36 / 2Lje 36