A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

1 Ljetopisa 27

1
Ovo je popis izrćlskih obiteljskih poglavara, i tisućnikâ, i stotnikâ, i činovnikâ koji su služili kralju u svim poslovima redova, koji su dolazili i odlazili od mjeseca do mjeseca, svakoga mjeseca u godini. Svaki je red brojio dvadeset i četiri tisuće momaka.
2
Nad prvim redom u prvom mjesecu bio je Jašobam, Zabdielov sin. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.
3
On je pripadao Peresovim potomcima i bio je poglavar svih vojskovođa u prvom mjesecu.
4
Nad redom drugoga mjeseca bio je Dodaj, Ahošanin, i to nad svojim redom i nad redom kneza Mikelota. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.
5
Vođa treće vojske za treći mjesec bio je poglavar Benaja, sin svećenika Jojade. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.
6
Taj Benaja je bio junak među tridesetoricom i nad tridesetoricom. Na čelu njegova reda bio je njegov sin Amizabad.
7
četvrti za četvrti mjesec bio je Joabov brat Asahel, i za njim njegov sin Zebadja. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.
8
Peti za peti mjesec bio je knez Šamhut, Jizrahanin. U njegovu je redu bilo dvadeset i četiri tisuće momaka.
9
Šesti za šesti mjesec bio je Ira, Ikešov sin, iz Tekoe. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.
10
Sedmi za sedmi mjesec bio je Heles, Pelonjanin, od Efrajimovaca. U njegovu je redu bilo dvadeset i četiri tisuće momaka.
11
Osmi za osmi mjesec bio je Hušaćanin Sibkaj, od Zarhijeva roda. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.
12
Deveti za deveti mjesec bio je Abiezer iz Anatota, od Benjaminovih sinova. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.
13
Deseti za deseti mjesec bio je Mahraj iz Netofe, od Zarhijevih sinova. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.
14
Jedanćsti za jedanćsti mjesec bio je Benaja iz Piratona, od Efrajimovih sinova. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.
15
Dvanćsti za dvanćsti mjesec bili su Heldaj iz Netofe, Otnielovac. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.
16
Knezovi izrćlskih plemena bili su ovi: kod Rubenovaca knez Eliezer, Zikrijev sin; kod Šimunovaca Šefatja, Maakin sin;\
17
kod Levijevaca Hašabja, Kemuelov sin; kod Aronovih potomaka Sadok;\
18
kod Judejaca, Elihu, Davidov brat; kod Jisakarovaca Omri, Mihćlov sin;\
19
kod Zebulunovaca Jišmaja, Obadjin sin, kod Naftalijevaca Jerimot, Azrielov sin;\
20
kod Efrajimovaca Hošea, Azazjin sin;\
21
kod polovine Manašeova plemena u Gileadu Jido, Zaharijin sin; kod Benjaminovaca Jaasiel, Abnerov sin;\
22
kod Danovaca Azarel, Jerohamov sin.? To su bili knezovi izrćlskih plemena.
23
David nije uzeo broj onih koji su imali manje od dvadeset godina, jer je Gospodin bio obećao da će umnožiti Izrćla kao zvijezde na nebu.
24
Joab, Sarvijin sin, bio je počeo popis naroda, ali ga nije dovršio jer je na Izrćla bio došao Božji gnjev. Zato taj broj nije bio unesen u knjigu povijesti kralja Davida.
25
Nad kraljevim blagom vodio je nadzor Azmavet, Adielov sin, a nad posjedima po zemlji, po gradovima, selima i kulama, Jonatan, sin Uzijin.
26
Nad ratarima koji su obrađivali zemlju vodio je nadzor Ezri, sin Kelubov;\
27
nad vinogradima Šimej, Ramaćanin; nad posuđem u pivnicama Zabdi, Šifmejac;\
28
nad maslinicima i smokvicima u Šefeli Baal-Hanan, Gederac; nad posudama za ulje Joaš;\
29
nad govedima koja su pasla u šaronskoj ravnici Šitraj, Šaronac; nad govedima u dolinama Šafat Edlajev sin.\
30
Nad devama Obil, Jišmćlac; nad magarcima Jehdeja, Meronoćanin;\
31
nad ovcama Jaziz, Hagrijac. Svi su oni bili upravitelji imutka koji je posjedovao kralj David.
32
Jonatan, Davidov stric, mudar i vješt čovjek, bio je savjetnik. Jehiel, Hakmonijev sin, bio je odgojitelj kraljevih sinova.
33
Ahitofel je bio kraljevski savjetnik, i Hušaj, Arkijac, kraljev prijatelj.
34
Poslije Ahitofela bio je Jojada, Benajin sin, i Ebjatar. Joab je bio kraljev vojskovođa.
1 Ljetopisa 27:1
1 Ljetopisa 27:2
1 Ljetopisa 27:3
1 Ljetopisa 27:4
1 Ljetopisa 27:5
1 Ljetopisa 27:6
1 Ljetopisa 27:7
1 Ljetopisa 27:8
1 Ljetopisa 27:9
1 Ljetopisa 27:10
1 Ljetopisa 27:11
1 Ljetopisa 27:12
1 Ljetopisa 27:13
1 Ljetopisa 27:14
1 Ljetopisa 27:15
1 Ljetopisa 27:16
1 Ljetopisa 27:17
1 Ljetopisa 27:18
1 Ljetopisa 27:19
1 Ljetopisa 27:20
1 Ljetopisa 27:21
1 Ljetopisa 27:22
1 Ljetopisa 27:23
1 Ljetopisa 27:24
1 Ljetopisa 27:25
1 Ljetopisa 27:26
1 Ljetopisa 27:27
1 Ljetopisa 27:28
1 Ljetopisa 27:29
1 Ljetopisa 27:30
1 Ljetopisa 27:31
1 Ljetopisa 27:32
1 Ljetopisa 27:33
1 Ljetopisa 27:34
1 Ljetopisa 1 / 1Lje 1
1 Ljetopisa 2 / 1Lje 2
1 Ljetopisa 3 / 1Lje 3
1 Ljetopisa 4 / 1Lje 4
1 Ljetopisa 5 / 1Lje 5
1 Ljetopisa 6 / 1Lje 6
1 Ljetopisa 7 / 1Lje 7
1 Ljetopisa 8 / 1Lje 8
1 Ljetopisa 9 / 1Lje 9
1 Ljetopisa 10 / 1Lje 10
1 Ljetopisa 11 / 1Lje 11
1 Ljetopisa 12 / 1Lje 12
1 Ljetopisa 13 / 1Lje 13
1 Ljetopisa 14 / 1Lje 14
1 Ljetopisa 15 / 1Lje 15
1 Ljetopisa 16 / 1Lje 16
1 Ljetopisa 17 / 1Lje 17
1 Ljetopisa 18 / 1Lje 18
1 Ljetopisa 19 / 1Lje 19
1 Ljetopisa 20 / 1Lje 20
1 Ljetopisa 21 / 1Lje 21
1 Ljetopisa 22 / 1Lje 22
1 Ljetopisa 23 / 1Lje 23
1 Ljetopisa 24 / 1Lje 24
1 Ljetopisa 25 / 1Lje 25
1 Ljetopisa 26 / 1Lje 26
1 Ljetopisa 27 / 1Lje 27
1 Ljetopisa 28 / 1Lje 28
1 Ljetopisa 29 / 1Lje 29