A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

2 Samuelu 5

1
Tada dođoše sva izrćlska plemena k Davidu u Hebron i rekoše: “Evo, mi smo od tvojega mesa i od tvoje krvi.
2
Već prije, kad je još Šaul bio naš kralj, ti si bio onaj koji je Izrćla odvodio u boj i opet kući dovodio. Tebi je obećao Gospodin: Ti ćeš pasti narod moj Izrćla, i ti ćeš biti knez nad Izrćlom!”
3
Kad su se tako bile našle kod kralja u Hebronu sve starješine, sklopi kralj David s njima u Hebronu pred Gospodinom savez. Tada pomazaše Davida za kralja nad Izrćlom.
4
Trideset godina bilo je Davidu kad je postao kralj, i četrdeset godina bio je kralj.
5
U Hebronu je vladao sedam godina i šest mjeseci nad Judom; u Jeruzalemu je vladao trideset i tri godine nad svim Izrćlom i Judom.\
6
Jednoga dana ode kralj sa svojim vojnicima u Jeruzalem protiv Jebusejaca, koji su živjeli u onoj zemlji. Oni rekoše Davidu: “Ne ćeš ući ovamo, nego će te protjerati slijepi i hromi.” Time htjedoše kazati: “David ne će ući ovamo.”
7
Ipak David osvoji tvrđavu Sion, kasniji Davidov grad.
8
Tada reče David: “Tko pobije Jebusejce i dopre do vodovoda i uzme slijepe i hrome, koji mrze Davidov život, dobit će nagradu.” Zato se kaže: “Slijep i hrom ne smije doći u kuću.”
9
David uze stan u tvrđavi i nazva je Davidovim gradom; i ogradi je David uokolo, od Mila prema unutra.\
10
Sve je više rasla Davidova moć jer je Gospodin, Bog nad vojskama, bio s njim.
11
Hiram, kralj Tira, posla k Davidu poslanike s cedrovim drvetom, s drvodjelcima i kamenarima, da grade Davidu palaču.
12
David je spoznao da ga je Gospodin potvrdio kao kralja nad Izrćlom i da je podigao ugled njegove vladavine zbog svog naroda Izrćla.
13
David uze sebi još nove priležnice i žene iz Jeruzalema, nakon što se je tamo bio preselio iz Hebrona. Tako mu se rodi još više sinova i kćeri.
14
Ovo su imena onih koji mu se rodiše u Jeruzalemu: Šamua, Šobab, Natan, Salomon,
15
Jibahar, Elišua, Nefeg, Jafija,
16
Elišama, Beeljada i Elifelet.
17
Kad čuše Filistejci da su pomazali Davida za kralja nad Izrćlom, iziđoše svi kako bi uhvatili Davida. čim je David to dočuo, ode u tvrđavu.
18
Filistejci dođoše i raširiše se u refaimskoj dolini.
19
David upita Gospodina: “Hoću li izići protiv Filistejaca? Hoćeš li ih dati u moje ruke?” Gospodin odgovori Davidu: “Iziđi! Jer ću dati Filistejce u tvoje ruke.”
20
Tada dođe David u Baal Perasim i ondje ih pobi. Tad povika: “Gospodin prodre kroz moje neprijatelje, kao što voda prodire kroz nasip.” Zato se prozva ono mjesto Baal Perasim.
21
Idolske likove, što ih ondje ostaviše, odnesoše David i njegovi ljudi.
22
Kad još jednom dođoše Filistejci i raširiše se po refaimskoj dolini, tad
23
upita David Gospodina. On odgovori: “Ne izlazi, nego ih zaobiđi, pa udari na njih od Bekaima!
24
čim čuješ da zašušti po vrhovima bekaimskih stabala, onda se opremi hitro; jer tada ide pred tobom Gospodin, da pobije filistejsku vojsku!”\
25
David učini tako kako mu je Gospodin bio zapovjedio, i pobi Filistejce od Gibeona do blizine Gezera.
2 Samuelu 5:1
2 Samuelu 5:2
2 Samuelu 5:3
2 Samuelu 5:4
2 Samuelu 5:5
2 Samuelu 5:6
2 Samuelu 5:7
2 Samuelu 5:8
2 Samuelu 5:9
2 Samuelu 5:10
2 Samuelu 5:11
2 Samuelu 5:12
2 Samuelu 5:13
2 Samuelu 5:14
2 Samuelu 5:15
2 Samuelu 5:16
2 Samuelu 5:17
2 Samuelu 5:18
2 Samuelu 5:19
2 Samuelu 5:20
2 Samuelu 5:21
2 Samuelu 5:22
2 Samuelu 5:23
2 Samuelu 5:24
2 Samuelu 5:25
2 Samuelu 1 / 2Sam 1
2 Samuelu 2 / 2Sam 2
2 Samuelu 3 / 2Sam 3
2 Samuelu 4 / 2Sam 4
2 Samuelu 5 / 2Sam 5
2 Samuelu 6 / 2Sam 6
2 Samuelu 7 / 2Sam 7
2 Samuelu 8 / 2Sam 8
2 Samuelu 9 / 2Sam 9
2 Samuelu 10 / 2Sam 10
2 Samuelu 11 / 2Sam 11
2 Samuelu 12 / 2Sam 12
2 Samuelu 13 / 2Sam 13
2 Samuelu 14 / 2Sam 14
2 Samuelu 15 / 2Sam 15
2 Samuelu 16 / 2Sam 16
2 Samuelu 17 / 2Sam 17
2 Samuelu 18 / 2Sam 18
2 Samuelu 19 / 2Sam 19
2 Samuelu 20 / 2Sam 20
2 Samuelu 21 / 2Sam 21
2 Samuelu 22 / 2Sam 22
2 Samuelu 23 / 2Sam 23
2 Samuelu 24 / 2Sam 24