A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Postanka 7

1
Jednoga dana reče Gospodin Noi: “Uđi u korablju s cijelom svojom obitelji jer tebe samo nađoh pravedna pred sobom u svemu ovom naraštaju!
2
Od svih čistih životinja uzmi k sebi po sedmero muško i žensko, a od nečistih životinja po dvoje muško i žensko.
3
I od ptica nebeskih po sedmero, muško i žensko, da se poslije mogu rasploditi na zemlji!
4
Jer već za sedam dana pustit ću dažd na zemlju četrdeset dana i četrdeset noći i istrijebit ću sa zemlje sva bića što sam ih stvorio.”
5
Noa učini sve onako kako mu je Gospodin bio zapovjedio.
6
Noa je imao šest stotina godina kad dođe povodanj na zemlju.
7
Sa svojim sinovima, svojom ženom i ženama svojih sinova uđe Noa u korablju pred vodama potopa.
8
Od čistih i nečistih životinja, od ptica i od svega što gmiže po zemlji,
9
uđe k Noi u korablju po dvoje, muško i žensko, kao što je bio Bog zapovjedio Noi.
10
Nakon sedam dana prodriješe vode potopa na zemlju.
11
U godini šestotoj života Noina, sedamnćstoga dana drugoga mjeseca, toga dana prodriješe svi izvori velikog bezdana i otvoriše se nebeske ustave.
12
Dažd je padao na zemlju četrdeset dana i četrdeset noći.
13
Upravo toga dana uđoše u korablju Noa i njegovi sinovi Šem, Ham i Jafet, i s njima žena Noina i tri žene njegovih sinova;\
14
oni i sve vrste zvijeri, stoke i životinja što gmižu po zemlji, i sve vrste ptica, sve što je imalo krila i perje.
15
Uđoše k Noi u korablju po dvoje od svih živih bića.
16
Uvijek muško i žensko od svih bića uđe, kao što mu je zapovjedio Bog. Tada Gospodin zatvori za njim (vrata).
17
Nato se izli potop na zemlju četrdeset dana. Voda naraste i diže korablju tako da je plovila nad zemljom.
18
Sve više nabuja voda i diže se visoko nad zemlju. A korablja je plovila na vodi.
19
Do tako silne visine nabuja voda na zemlji, da su bila pokrivena sva visoka brda pod cijelim nebom.
20
Voda se pope petnćst lakata visoko iznad brdâ, tako da su ona bila poplavljena.
21
Tada izgiboše sva bića što su se micala na zemlji, ptice, stoka, zvijeri i sve što gmiže po zemlji, a i svi ljudi.
22
Sve, što je imalo u sebi dah života, sve što je živjelo na suhu, pomre.
23
Tako istrijebi on sva bića što su živjela na zemlji, čovjeka, stoku, što god gmiže i ptice nebeske; sve bi istrijebljeno sa zemlje. Ostade samo Noa i što je bilo s njim u korablji.\
24
Voda se na zemlji penjala još sto i pedeset dana.
Postanka 7:1
Postanka 7:2
Postanka 7:3
Postanka 7:4
Postanka 7:5
Postanka 7:6
Postanka 7:7
Postanka 7:8
Postanka 7:9
Postanka 7:10
Postanka 7:11
Postanka 7:12
Postanka 7:13
Postanka 7:14
Postanka 7:15
Postanka 7:16
Postanka 7:17
Postanka 7:18
Postanka 7:19
Postanka 7:20
Postanka 7:21
Postanka 7:22
Postanka 7:23
Postanka 7:24
Postanka 1 / Pos 1
Postanka 2 / Pos 2
Postanka 3 / Pos 3
Postanka 4 / Pos 4
Postanka 5 / Pos 5
Postanka 6 / Pos 6
Postanka 7 / Pos 7
Postanka 8 / Pos 8
Postanka 9 / Pos 9
Postanka 10 / Pos 10
Postanka 11 / Pos 11
Postanka 12 / Pos 12
Postanka 13 / Pos 13
Postanka 14 / Pos 14
Postanka 15 / Pos 15
Postanka 16 / Pos 16
Postanka 17 / Pos 17
Postanka 18 / Pos 18
Postanka 19 / Pos 19
Postanka 20 / Pos 20
Postanka 21 / Pos 21
Postanka 22 / Pos 22
Postanka 23 / Pos 23
Postanka 24 / Pos 24
Postanka 25 / Pos 25
Postanka 26 / Pos 26
Postanka 27 / Pos 27
Postanka 28 / Pos 28
Postanka 29 / Pos 29
Postanka 30 / Pos 30
Postanka 31 / Pos 31
Postanka 32 / Pos 32
Postanka 33 / Pos 33
Postanka 34 / Pos 34
Postanka 35 / Pos 35
Postanka 36 / Pos 36
Postanka 37 / Pos 37
Postanka 38 / Pos 38
Postanka 39 / Pos 39
Postanka 40 / Pos 40
Postanka 41 / Pos 41
Postanka 42 / Pos 42
Postanka 43 / Pos 43
Postanka 44 / Pos 44
Postanka 45 / Pos 45
Postanka 46 / Pos 46
Postanka 47 / Pos 47
Postanka 48 / Pos 48
Postanka 49 / Pos 49
Postanka 50 / Pos 50