A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Postanka 5

1
Ovo je popis potomaka Adamovih. Kad Bog stvori čovjeka, stvori ga na priliku Božju.
2
Kao muško i žensko stvori ih, blagoslovi ih i dade im ime čovjek, kad su bili stvoreni.
3
I poživje Adam sto i trideset godina i rodi sina, koji mu je bio po obličju sličan. Nazva ga Šet.
4
A rodivši Šeta, poživje Adam osam stotina godina te rodi druge sinove i kćeri.
5
Tako poživje Adam svega devet stotina i trideset godina; i umre. \
6
A Šet poživje sto i pet godina i rodi Enoša.
7
A rodivši Enoša, poživje Šet još osam stotina i sedam godina, te rodi sinove i kćeri.
8
Tako poživje Šet svega devet stotina i dvanćst godina; i umre. \
9
A Enoš poživje devedeset godina i rodi Kenana.
10
A rodivši Kenana, poživje Enoš još osam stotina i petnćst godina te rodi sinove i kćeri.
11
Tako poživje Enoš svega devet stotina i pet godina; i umre.\
12
A Kenan poživje sedamdeset godina i rodi Mahalćla.
13
A rodivši Mahalćla, poživje Kenan još osam stotina i četrdeset godina te rodi sinove i kćeri.
14
Tako poživje Kenan svega devet stotina i deset godina; i umre. \
15
A Mahalćl poživje šezdeset i pet godina i rodi Jareda.
16
A rodivši Jareda, poživje Mahalćl još osam stotina i trideset godina, te rodi sinove i kćeri.
17
Tako poživje Mahalćl svega osam stotina i devedeset i pet godina; i umre. \
18
A Jared poživje sto i šezdeset i dvije godine i rodi Henoka.
19
A rodivši Henoka, poživje Jared još osam stotina godina, te rodi sinove i kćeri.
20
Tako poživje Jared svega devet stotina i šezdeset i dvije godine; i umre. \
21
A Henok poživje šezdeset i pet godina i rodi Metušalaha.
22
A rodivši Metušalaha, poživje Henok hodeći s Bogom još trista godina, te rodi sinove i kćeri.
23
Tako poživje Henok svega trista i šezdeset i pet godina.
24
I hodeći Henok jednako s Bogom, nestade ga jednoga dana, jer ga uze Bog.
25
A Metušalah poživje sto i osamdeset i sedam godina i rodi Lameka.
26
A rodivši Lameka, poživje Metušalah još sedam stotina i osamdeset i dvije godine, te rodi sinove i kćeri.
27
Tako poživje Metušalah svega devet stotina i šezdeset i devet godina; i umre. \
28
A Lamek poživje sto i osamdeset i dvije godine i rodi sina
29
kojemu nadjenu ime Noa. On reče: “Ovaj će nas tješiti u teškom poslu naših ruku na polju što ga je prokleo Gospodin.”
30
A rodivši Nou, poživje Lamek još pet stotina i devedeset i pet godina te rodi sinove i kćeri.
31
Tako poživje Lamek svega sedam stotina i sedamdeset i sedam godina; i umre.\
32
A Noa, kad mu bi pet stotina godina, rodi Šema, Hama i Jafeta.
Postanka 5:1
Postanka 5:2
Postanka 5:3
Postanka 5:4
Postanka 5:5
Postanka 5:6
Postanka 5:7
Postanka 5:8
Postanka 5:9
Postanka 5:10
Postanka 5:11
Postanka 5:12
Postanka 5:13
Postanka 5:14
Postanka 5:15
Postanka 5:16
Postanka 5:17
Postanka 5:18
Postanka 5:19
Postanka 5:20
Postanka 5:21
Postanka 5:22
Postanka 5:23
Postanka 5:24
Postanka 5:25
Postanka 5:26
Postanka 5:27
Postanka 5:28
Postanka 5:29
Postanka 5:30
Postanka 5:31
Postanka 5:32
Postanka 1 / Pos 1
Postanka 2 / Pos 2
Postanka 3 / Pos 3
Postanka 4 / Pos 4
Postanka 5 / Pos 5
Postanka 6 / Pos 6
Postanka 7 / Pos 7
Postanka 8 / Pos 8
Postanka 9 / Pos 9
Postanka 10 / Pos 10
Postanka 11 / Pos 11
Postanka 12 / Pos 12
Postanka 13 / Pos 13
Postanka 14 / Pos 14
Postanka 15 / Pos 15
Postanka 16 / Pos 16
Postanka 17 / Pos 17
Postanka 18 / Pos 18
Postanka 19 / Pos 19
Postanka 20 / Pos 20
Postanka 21 / Pos 21
Postanka 22 / Pos 22
Postanka 23 / Pos 23
Postanka 24 / Pos 24
Postanka 25 / Pos 25
Postanka 26 / Pos 26
Postanka 27 / Pos 27
Postanka 28 / Pos 28
Postanka 29 / Pos 29
Postanka 30 / Pos 30
Postanka 31 / Pos 31
Postanka 32 / Pos 32
Postanka 33 / Pos 33
Postanka 34 / Pos 34
Postanka 35 / Pos 35
Postanka 36 / Pos 36
Postanka 37 / Pos 37
Postanka 38 / Pos 38
Postanka 39 / Pos 39
Postanka 40 / Pos 40
Postanka 41 / Pos 41
Postanka 42 / Pos 42
Postanka 43 / Pos 43
Postanka 44 / Pos 44
Postanka 45 / Pos 45
Postanka 46 / Pos 46
Postanka 47 / Pos 47
Postanka 48 / Pos 48
Postanka 49 / Pos 49
Postanka 50 / Pos 50