A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Postanka 49

1
Tada sazva Jakov svoje sinove i reče: “Skupite se da vam javim što će vam biti u buduće dane!
2
Sakupite se i poslušajte, sinovi Jakovljevi! Poslušajte Izrćla, svojega oca!
3
Rubene, ti si provorođenac moj, jakost moja i prvina muške snage moje; prvi u dostojanstvu, prvi u vlasti! \
4
Uskipio si kao voda; ne ćeš imati prvenstva jer si stupio na ležaj svojega oca i oskvrnuo ga. U moju je postelju on stupio. \
5
Šimun i Levi braća su, mačevi su im oružje nasilja.
6
U njihov savjet neka ne ulazi moja duša, s njihovim zborom neka se ne druži moje srce; jer u gnjevu poubijaše ljude i u razuzdanosti ohromiše volove. \
7
Proklet neka je njihov gnjev, što je tako žestok, i ljutina, što je tako okrutna! Pa ću ih razdijeliti u Jakovu i raspršit ih u Izrćlu.
8
Ali tebe, Juda, hvalit će tvoja braća; ruka će ti biti za vratom tvojim neprijateljima i klanjat će se pred tobom sinovi tvojega oca. \
9
Mlad je lav Juda: od plijena si se uzdigao, sine moj! A onda se spusti i leže kao lav, kao lavica. Njega dražiti tko da sa usudi?
10
Ne će odstupiti žezlo od Jude, niti vladalački štap od njegovih nogu dok ne dođe onaj kome pripada i komu će se pokoravati narodi:
11
koji veže magare svoje za čokot, za plemenitu lozu mlado magarice svoje; pere u vinu svoju haljinu i u krvi grožđa svoj ogrtač. \
12
Iskre mu se oči od vina i zubi su mu bijeli od mlijeka.
13
Zebulun prebiva na morskoj obali gdje pristaju lađe. Svoja leđa okrenuo je prema Sidonu.
14
Jisakar je koščat magarac koji leži među ogradama.
15
A kad vidje da je mir dobar i zemlja mila, tad prignu leđa da nosi tovare i posta robijaš.
16
Dan će suditi svom narodu, kao samo jedno od Izrćlovih plemena.
17
Dan je kao zmija na putu, kao guja na stazi, koja ujeda konja za petu, i konjanik pada nauznak.
18
Tebe čekam, da me izbaviš, Gospodine!
19
A Gad? Razbojničke čete pritišću ga, ali ih on potiskuje na pete.
20
Ašer ima hrane u izobilju, on daje kraljevske poslastice.
21
Naftali je puštena košuta, zna govoriti lijepe riječi.
22
Josip je nalik na mlado plodno stablo, na mlado plodno stablo na vrelu. Preko zidova penju se njegove grane.
23
Strijelci pritišću, nišane i udaraju na njega.
24
Ali njegov luk ostaje čvrst, jake su njegove mišice i ruke po jakosti moćnoga Boga Jakovljeva. Otamo gdje stoluje pastir, pećina Izrćlova,
25
od Boga oca tvojega koji ti pruža pomoć, od Svemogućega koji te blagoslivlja punim blagoslovom odozgo s neba, punim blagoslovom odozdo iz bezdana, punim blagoslovom iz prsiju i krila!
26
Blagoslovi oca neka nadvise blagoslove vječitih bregova, ljepotu prastarih brežuljaka. Oni neka dođu na glavu Josipovu, na tjeme najsjajnijega od njegove braće.
27
Benjamin je grabežljivi vuk: jede grabež ujutro, dijeli plijen uvečer.”
28
Svi su ovi dvanćst Izrćlovih plemena; i to je bilo što im njihov otac izgovori kad ih je blagoslivljao. Svakomu od njih dade prikladan blagoslov. \
29
Onda im zapovjedi: “Kad se pridružim k svojemu rodu, pokopajte me kod mojih otaca u pećini na zemljištu Hetita Efrona,
30
u pećini na zemljištu Makpeli, istočno od Mamre u kanaanskoj zemlji, na zemljištu što ga Abraham kupi od Hetita Efrona za grob.
31
Tamo pokopaše Abrahama i njegovu ženu Saru. Tamo sahraniše Izaka i njegovu ženu Rebeku i tamo pokopah ja Leu.
32
Zemljište i pećina na njemu bili su otkupljeni od Hetitâ.”
33
Kad je Jakov svojim sinovima dao posljednji nalog, povuče svoje noge natrag na postelju. Tada preminu i bi pridružen svojim zemljacima.
Postanka 49:1
Postanka 49:2
Postanka 49:3
Postanka 49:4
Postanka 49:5
Postanka 49:6
Postanka 49:7
Postanka 49:8
Postanka 49:9
Postanka 49:10
Postanka 49:11
Postanka 49:12
Postanka 49:13
Postanka 49:14
Postanka 49:15
Postanka 49:16
Postanka 49:17
Postanka 49:18
Postanka 49:19
Postanka 49:20
Postanka 49:21
Postanka 49:22
Postanka 49:23
Postanka 49:24
Postanka 49:25
Postanka 49:26
Postanka 49:27
Postanka 49:28
Postanka 49:29
Postanka 49:30
Postanka 49:31
Postanka 49:32
Postanka 49:33
Postanka 1 / Pos 1
Postanka 2 / Pos 2
Postanka 3 / Pos 3
Postanka 4 / Pos 4
Postanka 5 / Pos 5
Postanka 6 / Pos 6
Postanka 7 / Pos 7
Postanka 8 / Pos 8
Postanka 9 / Pos 9
Postanka 10 / Pos 10
Postanka 11 / Pos 11
Postanka 12 / Pos 12
Postanka 13 / Pos 13
Postanka 14 / Pos 14
Postanka 15 / Pos 15
Postanka 16 / Pos 16
Postanka 17 / Pos 17
Postanka 18 / Pos 18
Postanka 19 / Pos 19
Postanka 20 / Pos 20
Postanka 21 / Pos 21
Postanka 22 / Pos 22
Postanka 23 / Pos 23
Postanka 24 / Pos 24
Postanka 25 / Pos 25
Postanka 26 / Pos 26
Postanka 27 / Pos 27
Postanka 28 / Pos 28
Postanka 29 / Pos 29
Postanka 30 / Pos 30
Postanka 31 / Pos 31
Postanka 32 / Pos 32
Postanka 33 / Pos 33
Postanka 34 / Pos 34
Postanka 35 / Pos 35
Postanka 36 / Pos 36
Postanka 37 / Pos 37
Postanka 38 / Pos 38
Postanka 39 / Pos 39
Postanka 40 / Pos 40
Postanka 41 / Pos 41
Postanka 42 / Pos 42
Postanka 43 / Pos 43
Postanka 44 / Pos 44
Postanka 45 / Pos 45
Postanka 46 / Pos 46
Postanka 47 / Pos 47
Postanka 48 / Pos 48
Postanka 49 / Pos 49
Postanka 50 / Pos 50