A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Postanka 46

1
Tako se zaputi Izrćl sa svim svojim imanjem i dođe u Beer Šebu. Ondje prinese žrtvu Bogu oca svojega Izaka.
2
Bog progovori Izrćlu u jednom noćnom viđenju. On ga pozva: “Jakove, Jakove!” On odgovori: “Evo me!”
3
On reče: “Ja, jedini Bog, Bog sam oca tvojega. Ne boj se otići u Egipat; jer ću te tamo učiniti velikim narodom.\
4
Ja ću sam ići s tobom u Egipat, i ja ću te opet sam dovesti natrag. Josip će ti zaklopiti oči.”
5
Tada se Jakov diže iz Beer Šebe. Izrćlovi sinovi posadiše svog oca Jakova, svoju djecu i žene na kola što ih je bio poslao faraon da ih dovedu.
6
Uzeše sa sobom i svoja stada i svoje imanje, što su ga bili stekli u kanaanskoj zemlji. Tako dođoše Jakov i sve njegovo potomstvo u Egipat.
7
Dovede sa sobom u Egipat svoje sinove, kćeri i mušku i žensku unučad, dakle sve svoje potomstvo.
8
A ovo su imena Izrćlove djece što dođoše u Egipat; Jakovljeve i njegovih sinova: prvorođenac Jakovljev bio je Ruben.\
9
Sinovi Rubenovi bili su Henok, Falu, Hesron i Karmi.
10
Sinovi Šimunovi bili su Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sohar i Šaul, sin Kanaanke.
11
Sinovi Levijevi bili su Geršon, Kehat i Merari.
12
Sinovi Judini bili su Er, Onan, Šela, Peres i Zerah; ali Er i Onan umriješe u kanaanskoj zemlji. Sinovi Peresovi bili su Hesron i Hamul.\
13
Sinovi Jisakarovi bili su Tola, Fuva, Jašub i Šimron.
14
Sinovi Zebulunovi bili su Sered, Elon i Jahleel.
15
To su sinovi Leini, što je ih ona bila rodila Jakovu u Padan Aramu, uz njegovu kćer Dinu, svega trideset i tri sina i kćeri.
16
Sinovi Gadovi bili su Sifjon, Hagi, Šuni, Esbon, Eri, Arodi i Areli.
17
Sinovi Ašerovi bili su Jimna, Jišva, Jišvi, Berija i sestra njihova Serah. Sinovi Berijini bili su Heber i Malkiel.
18
To su sinovi Zilpe koju Laban dade svojoj kćeri Lei; ona ih rodi Jakovu, svega šesnćst osoba.\
19
Sinovi Rahele, Jakovljeve žene, bili su Josip i Benjamin.
20
Josipu se rodiše u egipatskoj zemlji Manaše i Efrajim, što mu ih rodi Aseneta, kći svećenika u Onu PotiFere.
21
Sinovi Benjaminovi bili su Bela, Beker, Ašbel, Gera, Naaman, Ehi, Roš, Mupim, Hupim i Ard.
22
To su Rahelini sinovi, što ih ona rodi Jakovu, svega četrnćst osoba.
23
Sin Danov bio je Hušim.
24
Sinovi Neftalijevi bili su Jahseel, Guni, Jeser i Šilem.
25
To su sinovi Bilhe koju Laban dade svojoj kćeri Raheli; ona ih rodi Jakovu, svega sedam osoba.\
26
Ukupan broj tjelesnih Jakovljevih potomaka što s njim preseliše u Egipat iznosio je, ne uračunavši žene Jakovljevih sinova, šezdeset i šest osoba.
27
Sinovi Josipovi, što mu se rodiše u Egiptu, bila su dvojica. Ukupan broj duša iz Jakovljeve kuće, što dođoše u Egipat, iznosio je sedamdeset.
28
A Judu posla pred sobom k Josipu, da bi dao upute prije njegova dolaska u Gošen. Kad su bili došli u gošensku zemlju,
29
dade Josip upregnuti svoja kola i izađe ususret svojemu ocu Izrćlu u Gošen. Kad se ovaj pojavi pred njim, pade mu oko vrata i plakao je dugo na njegovim prsima.
30
Tada reče Izrćl Josipu: “Sad ću rado umrijeti, kad vidjeh tvoje lice i kad znam da si još živ.”
31
Nato Josip reče svojoj braći i ukućanima svojega oca: “Idem gore javiti faraonu i reći mu: Dođoše mi moja braća i ukućani mog oca što su živjeli u kanaanskoj zemlji.
32
Ti su ljudi pastiri ovaca; oni se naime bave stokom, i dovedoše sa sobom svoje ovce i goveda i sve svoje imanje.\
33
Kad vas faraon pozove i upita: Što je vaše zanimanje?,
34
vi odgovorite: Stočari su bili tvoje sluge od mladosti sve dosad, mi, kao i naši oci. Tako ćete smjeti ostati u Gošenskoj zemlji! Jer su Egipćanima svi pastiri ovaca nečisti.”
Postanka 46:1
Postanka 46:2
Postanka 46:3
Postanka 46:4
Postanka 46:5
Postanka 46:6
Postanka 46:7
Postanka 46:8
Postanka 46:9
Postanka 46:10
Postanka 46:11
Postanka 46:12
Postanka 46:13
Postanka 46:14
Postanka 46:15
Postanka 46:16
Postanka 46:17
Postanka 46:18
Postanka 46:19
Postanka 46:20
Postanka 46:21
Postanka 46:22
Postanka 46:23
Postanka 46:24
Postanka 46:25
Postanka 46:26
Postanka 46:27
Postanka 46:28
Postanka 46:29
Postanka 46:30
Postanka 46:31
Postanka 46:32
Postanka 46:33
Postanka 46:34
Postanka 1 / Pos 1
Postanka 2 / Pos 2
Postanka 3 / Pos 3
Postanka 4 / Pos 4
Postanka 5 / Pos 5
Postanka 6 / Pos 6
Postanka 7 / Pos 7
Postanka 8 / Pos 8
Postanka 9 / Pos 9
Postanka 10 / Pos 10
Postanka 11 / Pos 11
Postanka 12 / Pos 12
Postanka 13 / Pos 13
Postanka 14 / Pos 14
Postanka 15 / Pos 15
Postanka 16 / Pos 16
Postanka 17 / Pos 17
Postanka 18 / Pos 18
Postanka 19 / Pos 19
Postanka 20 / Pos 20
Postanka 21 / Pos 21
Postanka 22 / Pos 22
Postanka 23 / Pos 23
Postanka 24 / Pos 24
Postanka 25 / Pos 25
Postanka 26 / Pos 26
Postanka 27 / Pos 27
Postanka 28 / Pos 28
Postanka 29 / Pos 29
Postanka 30 / Pos 30
Postanka 31 / Pos 31
Postanka 32 / Pos 32
Postanka 33 / Pos 33
Postanka 34 / Pos 34
Postanka 35 / Pos 35
Postanka 36 / Pos 36
Postanka 37 / Pos 37
Postanka 38 / Pos 38
Postanka 39 / Pos 39
Postanka 40 / Pos 40
Postanka 41 / Pos 41
Postanka 42 / Pos 42
Postanka 43 / Pos 43
Postanka 44 / Pos 44
Postanka 45 / Pos 45
Postanka 46 / Pos 46
Postanka 47 / Pos 47
Postanka 48 / Pos 48
Postanka 49 / Pos 49
Postanka 50 / Pos 50