A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Postanka 45

1
Tada se Josip nije više mogao dulje suzdržati pred svima koji su stajali oko njega, i povika: “Izađite svi odavle van!” Tako nije bilo nikoga uz njega kad se Josip pokazao svojoj braći.
2
On je plakao tako glasno da su ga čuli Egipćani, a dočula je za to i faraonova kuća.
3
Josip reče braći: “Ja sam Josip! Dakle još živi moj otac!” Ali njegova braća ne mogoše mu odgovoriti; tako su bili zaprepašteni pred njim. \
4
A Josip pozva braću: “Pristupite samo bliže k meni!” Kad pristupiše bliže, reče: “Ja sam vaš brat Josip, koga prodadoste u Egipat.
5
Ali sad se ništa ne uznemirujte i ne korite sebe zato što me ovamo prodadoste, jer Bog me posla pred vama da vas uzdrži na životu!
6
Već dvije godine vlada glad u zemlji, a bit će još pet godina za kojih ne će biti ni oranja ni žetve.
7
Ali Bog me posla pred vama da uzdrži vaše pleme na zemlji i da vam očuva život čudesnom pomoći.
8
Tako me dakle ne poslaste vi ovamo, nego Bog. On me učini ocem faraona i gospodarom cijele njegove kuće i vladarom čitave egipatske zemlje.
9
Pođite sad brže k ocu i javite mu: Ovako poručuje tvoj sin Josip: Bog me učini gospodarom svega Egipta! Dođi k meni, nemoj oklijevati!
10
Prebivat ćeš u gošenskoj zemlji i bit ćeš blizu mene, ti i tvoja djeca i unučad, i tvoje ovce i goveda i sve tvoje imanje.
11
Ja ću se ovdje brinuti za tvoju prehranu jer će još pet godina potrajati glad. Ti ne ćeš osiromašiti svojom obitelji i svime što imaš.
12
Eto, vidite, vi i moj brat Benjamin svojim očima, da sam ja koji govori s vama.
13
Javite ocu moje visoko dostojanstvo u Egiptu i sve što doživjeste! Onda brzo dovedite ovamo mojega oca!”
14
Tada pade oko vrata svom bratu Benjaminu i zaplaka, a i Benjamin zaplaka na njegovim prsima.
15
Onda izljubi svu ostalu braću i izgrli ih sa suzama. Potom njegova braća s njime razgovorahu.
16
I u faraonovu kuću dopre glas: “Dođoše Josipova braća!” Faraon i njegove sluge obradovaše se tomu.
17
I faraon reče Josipu: “Pozovi svoju braću, neka ovo učine: Natovarite svoje životinje, otiđite u kanaansku zemlju,
18
uzmite svojega oca i svoje obitelji i dođite k meni! Dat ću vam onda što dobra ima u egipatskoj zemlji; jest, najbolje u zemlji uživat ćete.\
19
Dalje te ovlašćujem da ih pozoveš: Uzmite sebi iz egipatske zemlje kola za svoju djecu i za svoje žene, posadite u njih i svojega oca i dođite ovamo!
20
Neka vam ne bude žao vašeg pokućstva; jer će biti vaše sve što ima dobra u svoj egipatskoj zemlji.” \
21
Izrćlovi sinovi učiniše tako. Josip im dade kola po zapovijedi faraonovoj; isto tako opskrbi ih hranom za put.\
22
I svakomu dade svečane haljine; a Benjaminu dade trista srebrnjaka i pet svečanih haljina.\
23
A ocu posla deset magaraca natovarenih najboljim plodovima što ih ima u Egiptu i deset magarica natovarenih žitom, kruhom i hranom, ocu za put.
24
Potom otpusti svoju braću i oni odoše nakon što ih još opomenu: “Nemojte se koriti putem!”
25
Tako otiđoše iz Egipta i dođoše u kanaansku zemlju k svom ocu Jakovu.
26
Oni ga izvijestiše: “Josip je još živ, i on je vladar nad svom egipatskom zemljom.” Ali njegovo srce ostade hladno; jer im on nije vjerovao.\
27
Ali kad mu ispripovjediše sve što im je Josip bio kazao, i kad vidje kola što ih je Josip bio poslao da ga dovedu, tada oživje duh u njihovu ocu Jakovu.
28
I povika Izrćl: “Dosta! Moj sin Josip još je živ! Poći ću da ga vidim prije negoli umrem!”
Postanka 45:1
Postanka 45:2
Postanka 45:3
Postanka 45:4
Postanka 45:5
Postanka 45:6
Postanka 45:7
Postanka 45:8
Postanka 45:9
Postanka 45:10
Postanka 45:11
Postanka 45:12
Postanka 45:13
Postanka 45:14
Postanka 45:15
Postanka 45:16
Postanka 45:17
Postanka 45:18
Postanka 45:19
Postanka 45:20
Postanka 45:21
Postanka 45:22
Postanka 45:23
Postanka 45:24
Postanka 45:25
Postanka 45:26
Postanka 45:27
Postanka 45:28
Postanka 1 / Pos 1
Postanka 2 / Pos 2
Postanka 3 / Pos 3
Postanka 4 / Pos 4
Postanka 5 / Pos 5
Postanka 6 / Pos 6
Postanka 7 / Pos 7
Postanka 8 / Pos 8
Postanka 9 / Pos 9
Postanka 10 / Pos 10
Postanka 11 / Pos 11
Postanka 12 / Pos 12
Postanka 13 / Pos 13
Postanka 14 / Pos 14
Postanka 15 / Pos 15
Postanka 16 / Pos 16
Postanka 17 / Pos 17
Postanka 18 / Pos 18
Postanka 19 / Pos 19
Postanka 20 / Pos 20
Postanka 21 / Pos 21
Postanka 22 / Pos 22
Postanka 23 / Pos 23
Postanka 24 / Pos 24
Postanka 25 / Pos 25
Postanka 26 / Pos 26
Postanka 27 / Pos 27
Postanka 28 / Pos 28
Postanka 29 / Pos 29
Postanka 30 / Pos 30
Postanka 31 / Pos 31
Postanka 32 / Pos 32
Postanka 33 / Pos 33
Postanka 34 / Pos 34
Postanka 35 / Pos 35
Postanka 36 / Pos 36
Postanka 37 / Pos 37
Postanka 38 / Pos 38
Postanka 39 / Pos 39
Postanka 40 / Pos 40
Postanka 41 / Pos 41
Postanka 42 / Pos 42
Postanka 43 / Pos 43
Postanka 44 / Pos 44
Postanka 45 / Pos 45
Postanka 46 / Pos 46
Postanka 47 / Pos 47
Postanka 48 / Pos 48
Postanka 49 / Pos 49
Postanka 50 / Pos 50