A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Postanka 40

1
Jedno vrijeme poslije toga skriviše peharnik i pekar egipatskog kralja svojemu gospodaru, egipatskomu kralju.
2
I faraon se razgnjevi na svoja dva dvoranina, na velikog peharnika i na velikog pekara
3
i dade ih u kući zapovjednika tjelesne straže baciti u istu tamnicu u kojoj je ležao i Josip.
4
Zapovjednik tjelesne straže odredi im Josipa da ih služi. Kad su dulje bili u zatvoru,
5
usnuše obojica u istoj noći san. Svaki usni san od osobite važnosti, peharnik i pekar egipatskog kralja koji su ležali u tamnici.
6
Kad sutradan dođe Josip k njima, spazi da su bili veoma snuždeni.
7
On upita faraonove dvorane koji su bili s njim zatvoreni u kući njegova gospodara: “Što ste danas tako smrknuta lica?”
8
Odgovoriše mu: “Usnusmo san, a nema nikoga koji bi nam ga mogao protumačiti.” Josip im reče: “Protumačiti san stvar je Božja. Ali pripovjedite mi!”
9
Veliki peharnik pripovijedao je Josipu svoj san: “Vidjeh u snu pred sobom čokot.
10
Na čokotu bile tri loze. I on propupa i procvate i grozd na njemu u isti čas sazre.
11
U ruci mi je bila faraonova čaša i ja uzeh grožđe, iscijedih ga u faraonovu čašu i dadoh je faraonu u ruku.”
12
Josip mu odgovori: “To se tumači ovako: Tri loze, tri su dana.
13
Poslije tri dana faraon će uzdignuti tvoju glavu i opet te postaviti u službu; tada ćeš faraonu davati čašu, posve kao prije dok si mu bio peharnik.\
14
Tad misli i na mene kad ti bude dobro! Učini mi ljubav da me preporučiš faraonu i izbaviš me iz ove kuće!
15
Jer sam odveden iz hebrejske zemlje, a i ovdje ne počinih ništa za što bi me se moralo baciti u tamnicu.”
16
Kad veliki pekar vidje kako Josip dobro protumači, reče mu: “I ja usnuh: imao sam na glavi tri košarice bijela peciva.
17
U gornjoj je košarici bilo svakojakih jela za faraona, kako ih napravi pekar; ali ih ptice pojedoše iz košarice na mojoj glavi.” \
18
Josip odgovori: “To se tumači ovako: Tri košarice, tri su dana.
19
Za tri dana faraon će uzdignuti tvoju glavu? ali dalje od tebe jer će te objesiti na drvo, a ptice će jesti s tebe tvoje meso.”
20
Treći dan poslije toga faraon na dan svojega rođenja upriliči gozbu za cijeli svoj dvor. Tada on uzdignu glavu velikom peharniku i velikom pekaru u nazočnosti svojih slugu;\
21
velikog peharnika postavi opet u peharničku službu, tako da je opet smio dodavati čašu faraonu,
22
a velikog pekara da objesiti, posve prema tumačenju što im ga je bio dao Josip.
23
Ali veliki peharnik ne pomisli na Josipa, nego ga zaboravi.
Postanka 40:1
Postanka 40:2
Postanka 40:3
Postanka 40:4
Postanka 40:5
Postanka 40:6
Postanka 40:7
Postanka 40:8
Postanka 40:9
Postanka 40:10
Postanka 40:11
Postanka 40:12
Postanka 40:13
Postanka 40:14
Postanka 40:15
Postanka 40:16
Postanka 40:17
Postanka 40:18
Postanka 40:19
Postanka 40:20
Postanka 40:21
Postanka 40:22
Postanka 40:23
Postanka 1 / Pos 1
Postanka 2 / Pos 2
Postanka 3 / Pos 3
Postanka 4 / Pos 4
Postanka 5 / Pos 5
Postanka 6 / Pos 6
Postanka 7 / Pos 7
Postanka 8 / Pos 8
Postanka 9 / Pos 9
Postanka 10 / Pos 10
Postanka 11 / Pos 11
Postanka 12 / Pos 12
Postanka 13 / Pos 13
Postanka 14 / Pos 14
Postanka 15 / Pos 15
Postanka 16 / Pos 16
Postanka 17 / Pos 17
Postanka 18 / Pos 18
Postanka 19 / Pos 19
Postanka 20 / Pos 20
Postanka 21 / Pos 21
Postanka 22 / Pos 22
Postanka 23 / Pos 23
Postanka 24 / Pos 24
Postanka 25 / Pos 25
Postanka 26 / Pos 26
Postanka 27 / Pos 27
Postanka 28 / Pos 28
Postanka 29 / Pos 29
Postanka 30 / Pos 30
Postanka 31 / Pos 31
Postanka 32 / Pos 32
Postanka 33 / Pos 33
Postanka 34 / Pos 34
Postanka 35 / Pos 35
Postanka 36 / Pos 36
Postanka 37 / Pos 37
Postanka 38 / Pos 38
Postanka 39 / Pos 39
Postanka 40 / Pos 40
Postanka 41 / Pos 41
Postanka 42 / Pos 42
Postanka 43 / Pos 43
Postanka 44 / Pos 44
Postanka 45 / Pos 45
Postanka 46 / Pos 46
Postanka 47 / Pos 47
Postanka 48 / Pos 48
Postanka 49 / Pos 49
Postanka 50 / Pos 50