A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Postanka 4

1
Adam spozna Evu, ženu svoju. Ona zatrudni i rodi Kajina. Tada reče: “Dobih čovjeka s pomoću Gospodina.”
2
Nato dobi još jednog sina, brata njegova Abela. Abel postade pastir, Kajin ratar.
3
I poslije nekog vremena dogodi se da Kajin prinese Gospodinu žrtvu od plodova poljskih.
4
I Abel žrtvova od prvina stada svojega, i to komade sala. Gospodin pogleda milostivo na Abela i njegovu žrtvu,
5
a na Kajina i njegovu žrtvu ne pogleda. Tada se Kajin veoma razljuti i gledao je preda se mrko.
6
A Gospodin upita Kajina: “Zašto si ljutit i gledaš preda se tako mrko.
7
Nije li ovako: Ako pravo radiš, smiješ slobodno dići pogled? Ako li krivo radiš, ne vreba li tad pred vratima grijeh koji je upravljen tebi, ali mu ti moraš biti gospodar?”
8
I jednoga dana, kad se Kajin sa svojim bratom Abelom, dok su bili u polju, nešto porječkao, skoči Kajin na brata svojega Abela i ubije ga.
9
Tada upita Gospodin Kajina: “Gdje ti je brat Abel?” On odgovori: “Ne znam. Zar sam ja čuvar brata svojega?”
10
Tad reče Gospodin: “Što si učinio? Glasno vapi sa zemlje k meni krv tvojega brata.
11
I zato da si proklet, prognan od domaćeg tla, što je otvorilo usta svoja da popije iz ruke tvoje krv brata tvojega!
12
Kad zemlju obradiš, neka ti više ne daje uroda. Lutat ćeš i bježat ćeš po zemlji.”
13
A Kajin se potuži Gospodinu: “Prevelika je kazna moja, a da bih je mogao podnositi.
14
Izgoniš me, eto, danas iz dobre zemlje! Moram se kriti pred tobom, moram lutati i bježati po zemlji. Tkogod me susretne, ubit će me.”
15
Gospodin mu odgovori: “Naprotiv, tko god ubije Kajina, bit će sedam puta osvećen.” I Gospodin učini na Kajinu znamen, da ga ne ubije nitko tko ga susretne.
16
Kajin ode nato ispred lica Gospodnjega i nastani se u zemlji Nod, istočno od Edena.
17
Kajin spozna ženu svoju. Ona zatrudnje i rodi Henoka. Kad Kajin sazida grad, prozva ga po imenu svojega sina Henok.
18
Henoku se rodi Irad. Irad rodi Mehujćla, Mehujćl rodi Metušćla i Metušćl rodi Lameka.
19
Lamek uze sebi dvije žene. Jedna se zvala Ada druga Sila.
20
Ada rodi Jabala. Ovaj je bio pradjed onima što stanuju pod šatorima i goje stoku.
21
Brat se njegov zvao Jubal. On je bio pradjed svim gudačima i sviračima.
22
A Sila rodi Tubal-Kajina, kovača, koji je pravio svakovrsno posuđe od mjedi i željeza. Sestra Tubal-Kajinova bila je Noema.
23
Lamek reče svojim ženama: “Ada i Sila, čujte moj govor! Žene Lamekove, poslušajte moju riječ: ubit ću čovjeka koji me rani i momka koji me udari.
24
Ako će Kajin biti sedam puta osvećen, Lamek će biti sedamdeset i sedam puta.”
25
Kad je Adam opet bio spoznao svoju ženu, rodi ona sina kojega nazva Šet; “jer”, reče, “Bog mi dade drugoga sina umjesto Abela, kojega ubi Kajin.”\
26
I Šetu se rodi sin. On ga nazva Enoš. Tada se poče prizivati ime Gospodnje.
Postanka 4:1
Postanka 4:2
Postanka 4:3
Postanka 4:4
Postanka 4:5
Postanka 4:6
Postanka 4:7
Postanka 4:8
Postanka 4:9
Postanka 4:10
Postanka 4:11
Postanka 4:12
Postanka 4:13
Postanka 4:14
Postanka 4:15
Postanka 4:16
Postanka 4:17
Postanka 4:18
Postanka 4:19
Postanka 4:20
Postanka 4:21
Postanka 4:22
Postanka 4:23
Postanka 4:24
Postanka 4:25
Postanka 4:26
Postanka 1 / Pos 1
Postanka 2 / Pos 2
Postanka 3 / Pos 3
Postanka 4 / Pos 4
Postanka 5 / Pos 5
Postanka 6 / Pos 6
Postanka 7 / Pos 7
Postanka 8 / Pos 8
Postanka 9 / Pos 9
Postanka 10 / Pos 10
Postanka 11 / Pos 11
Postanka 12 / Pos 12
Postanka 13 / Pos 13
Postanka 14 / Pos 14
Postanka 15 / Pos 15
Postanka 16 / Pos 16
Postanka 17 / Pos 17
Postanka 18 / Pos 18
Postanka 19 / Pos 19
Postanka 20 / Pos 20
Postanka 21 / Pos 21
Postanka 22 / Pos 22
Postanka 23 / Pos 23
Postanka 24 / Pos 24
Postanka 25 / Pos 25
Postanka 26 / Pos 26
Postanka 27 / Pos 27
Postanka 28 / Pos 28
Postanka 29 / Pos 29
Postanka 30 / Pos 30
Postanka 31 / Pos 31
Postanka 32 / Pos 32
Postanka 33 / Pos 33
Postanka 34 / Pos 34
Postanka 35 / Pos 35
Postanka 36 / Pos 36
Postanka 37 / Pos 37
Postanka 38 / Pos 38
Postanka 39 / Pos 39
Postanka 40 / Pos 40
Postanka 41 / Pos 41
Postanka 42 / Pos 42
Postanka 43 / Pos 43
Postanka 44 / Pos 44
Postanka 45 / Pos 45
Postanka 46 / Pos 46
Postanka 47 / Pos 47
Postanka 48 / Pos 48
Postanka 49 / Pos 49
Postanka 50 / Pos 50