A A A A A
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Postanka 381
U ono vrijeme ode Juda od svoje braće i razape svoj šator kod nekoga čovjeka iz Adulama po imenu Hir.
2
Tamo vidje Juda kćer nekog Kanaanca koji se zvao Šua; on je uze za ženu i živio je s njom.\
3
Ona zatrudnje i rodi sina kojemu on nadjenu ime Er.
4
Tada ona opet zatrudnje i rodi sina, kojemu ona nadjenu ime Onan.
5
Nato ona rodi sina kojemu ona nadjenu ime Šela. Bila je u Kezibu kada ga je rodila.
6
I Juda uze za prvorođenca Era ženu po imenu Tamaru.
7
Ali Er, Judin prvorođenac, ne svidje se Gospodinu i zato pusti Gospodin da umre.
8
Tada reče Juda Onanu: “Živi sa ženom svojega brata. čini dužnost djevera, da pribaviš potomke svojemu bratu!”
9
A jer je znao Onan da djeca ne bi pripadala njemu, prosipao bi Onan sjeme na zemlju kad bi bio sa ženom svojega brata, da ne da potomaka svojemu bratu.
10
A Gospodinu je bilo mrsko što je činio pa zato pusti da i on umre.
11
I reče Juda svojoj snahi Tamari: “Prebivaj kao udovica u kući svojega oca, dok poodraste moj sin Šela!” On se je naime bojao da bi mogao i ovaj umrijeti kao njegova braća. Tako ode Tamara i prebivala je u očevoj kući.
12
A kad prođe dugo vremena, umre Šuina kći, Judina žena. Nakon što Juda održa vrijeme žalovanja, zaputi se sa svojim prijateljem Hirom iz Adulama u Timnu, kako bi dao ostrići svoje ovce.
13
I kad se javilo Tamari: “Upravo ide tvoj svekar u Tamnu da striže ovce,”
14
skine ona sa sebe udovičku odjeću, uze pokrivalo i pokri lice. Tada sjede tamo gdje se ide u Enajim, koji je na putu u Tamnu. Ona je naime vidjela da je Šela bio odrastao, a nju ne udaše za njega.
15
Kad je tako vidje Juda, pomisli da je bludnica; jer je bila pokrila lice. \
16
On skrenu s puta k njoj i reče: “Slušaj, ugodi mi!” Nije znao da mu je to bila snaha. Ona reče: “Što ćeš mi dati da ti ugodim?”
17
On odgovori: “Poslat ću ti jare od stada.” Ona odvrati: “Ali daj mi zalog dokle ga pošalješ.”
18
On upita: “Kakav zalog da ti dam?” Ona odgovori: “Svoj pečatni prsten, svoju vrpcu i svoj štap, što ti je u ruci.” Dade joj, i bio je s njom, i ona zatrudnje od njega.
19
I ona ustade i ode odatle, skine pokrivalo sa sebe i obuče opet svoju udovičku odjeću.
20
Juda posla jare po svom prijatelju iz Adulama, da natrag dobije od žene zalog; ali je on ne nađe. \
21
Pitao je ljude iz njezina mjesta: “Gdje je ona bludnica što obično sjedi u Enajimu na putu?” A oni mu odgovoriše: “Nije ovdje bilo bludnice.”
22
I vrati se on k Judi i reče: “Ne nađoh je, a ljudi mi u mjestu potvrdiše: Nije ovdje bilo bludnice.”
23
Juda odvrati: “Neka joj bude! Samo da se ne osramotimo! Eto, ja joj poslah jare, a ti je ne nađe!”
24
Jedno tri mjeseca poslije dojaviše Judi: “Snaha tvoja Tamara zabludi i od svog bluda zatrudnje.” Juda zapovjedi: “Izvedite je van! Neka se spali!”
25
Kad je htjedoše povesti van, posla ih ona k svomu svekru i poruči mu: “S čovjekom čije su ove stvari zatrudnjela sam.” I još mu poruči: “Pogledaj samo čiji je taj pečatni prsten, ta vrpca i taj štap!”
26
Kad Juda pogleda te stvari, reče: “Ona je u pravu protiv mene. Zašto je ne dadoh svomu sinu Šeli za ženu.” Otad nije više općio s njom.
27
I kad dođe vrijeme da rodi, a ono blizanci u njezinu krilu.
28
Kad je rađala, jedan pruži ruku. Babica uze crven konac, priveza ga oko njegove ruke i reče: “Ovaj izađe prvi na svijet.”
29
Ali on povuče natrag svoju ruku i brat se njegov pojavi. Tada reče ona: “Zašto sebi načini proder?” I zato ga nazvaše Peres.
30
Nato se pojavi njegov brat, na čijoj je ruci bio crveni konac; i nazvaše ga Zerah. \Postanka 38:1

Postanka 38:2

Postanka 38:3

Postanka 38:4

Postanka 38:5

Postanka 38:6

Postanka 38:7

Postanka 38:8

Postanka 38:9

Postanka 38:10

Postanka 38:11

Postanka 38:12

Postanka 38:13

Postanka 38:14

Postanka 38:15

Postanka 38:16

Postanka 38:17

Postanka 38:18

Postanka 38:19

Postanka 38:20

Postanka 38:21

Postanka 38:22

Postanka 38:23

Postanka 38:24

Postanka 38:25

Postanka 38:26

Postanka 38:27

Postanka 38:28

Postanka 38:29

Postanka 38:30Postanka 1 / Pos 1

Postanka 2 / Pos 2

Postanka 3 / Pos 3

Postanka 4 / Pos 4

Postanka 5 / Pos 5

Postanka 6 / Pos 6

Postanka 7 / Pos 7

Postanka 8 / Pos 8

Postanka 9 / Pos 9

Postanka 10 / Pos 10

Postanka 11 / Pos 11

Postanka 12 / Pos 12

Postanka 13 / Pos 13

Postanka 14 / Pos 14

Postanka 15 / Pos 15

Postanka 16 / Pos 16

Postanka 17 / Pos 17

Postanka 18 / Pos 18

Postanka 19 / Pos 19

Postanka 20 / Pos 20

Postanka 21 / Pos 21

Postanka 22 / Pos 22

Postanka 23 / Pos 23

Postanka 24 / Pos 24

Postanka 25 / Pos 25

Postanka 26 / Pos 26

Postanka 27 / Pos 27

Postanka 28 / Pos 28

Postanka 29 / Pos 29

Postanka 30 / Pos 30

Postanka 31 / Pos 31

Postanka 32 / Pos 32

Postanka 33 / Pos 33

Postanka 34 / Pos 34

Postanka 35 / Pos 35

Postanka 36 / Pos 36

Postanka 37 / Pos 37

Postanka 38 / Pos 38

Postanka 39 / Pos 39

Postanka 40 / Pos 40

Postanka 41 / Pos 41

Postanka 42 / Pos 42

Postanka 43 / Pos 43

Postanka 44 / Pos 44

Postanka 45 / Pos 45

Postanka 46 / Pos 46

Postanka 47 / Pos 47

Postanka 48 / Pos 48

Postanka 49 / Pos 49

Postanka 50 / Pos 50