A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Postanka 29

1
Tada se zaputi Jakov i ode u zemlju sinova Istoka.
2
Kad baci pogled oko sebe, ugleda u pustinji studenac na kojem su upravo počivala tri stada ovaca; jer su se na tom studencu obično napajala stada. Nad otvorom studenca ležao je golem kamen.\
3
Istom kad bi se tamo stjerala sva stada, odvalili bi kamen s otvora studenca i napajali bi ovce. Onda bi opet stavili kamen na svoje mjesto nad otvorom studenca.
4
Jakov im reče: “Braćo, odakle ste?” Odgovoriše: “Iz Harana smo.”
5
On ih upita: “Poznajete li Labana, sina Nahorova?” Odvratiše: “Poznajemo.”
6
Upita ih dalje: “Kako mu je?” Odvratiše: “Dobro, evo upravo dolazi kći njegova Rahela s ovcama.”
7
Tada on reče: “Eto, još je dan dug, i nije još vrijeme da skupljate stoku. Napojite ipak ovce i pustite ih onda da još pasu!”
8
Odgovoriše: “Ne možemo dok se ne skupe sva stada. Onda odvalimo kamen s otvora studenca i napojimo ovce.”
9
Dok je on još govorio s njima, bila je došla Rahela s ovcama svog oca; ona je naime bila pastirica.\
10
A kad Jakov vidje Rahelu, kći majčina mu brata Labana, i ovce majčina mu brata Labana, pristupi Jakov, odvali kamen s otvora studenca i napoji ovce majčina mu brata Labana.
11
Onda Jakov poljubi Rahelu i stade glasno plakati.
12
Nato Jakov pripovjedi Raheli da je rođak njezina oca, i to sin Rebekin. Ona otrča i javi to ocu svojemu.
13
I kad Laban ču glas o Jakovu, sinu svoje sestre, pohitje mu ususret, zagrli i poljubi ga i uvede u svoju kuću. On pripovjedi Labanu sve što se je bilo dogodilo.
14
Laban mu reče: “Jest, ti si kost moja i meso moje.” I Jakov ostade kod njega čitav mjesec.
15
Tada Laban reče Jakovu: “Zar da besplatno radiš za me jer si mi nećak? Kaži mi što će ti biti plaća!”
16
A Laban je imao dvije kćeri; starijoj bilo ime Lea, a mlađoj Rahela.\
17
Lea je imala mutne oči, a Rahela je bila lijepa stasa i lica.
18
Jakov zavolje Rahelu i reče: “Služit ću ti sedam godina za tvoju mlađu kćer Rahelu.”
19
Laban odgovori: “Bolje je da je dam tebi negoli kojemu stranom čovjeku. Ostani dakle kod mene!”
20
Tako je Jakov služio za Rahelu sedam godina, i one mu se učiniše kao nekoliko dana, tako ju je volio.
21
Tada reče Jakov Labanu: “Daj mi sad moju ženu! Jer navrši se moje vrijeme. Ja bih se njom oženio.”
22
I sazva Laban sve stanovnike mjesta i priredi gozbu.
23
A navečer uze svoju kćer Leu i uvede je k njemu, i on imade s njom ženidbeno općenje.
24
I Laban dade svojoj kćeri Lei ropkinju Zilpu za sluškinju.
25
Ujutro se vidjelo da je to bila Lea. Tada reče on Labanu: “Zašto mi to učini? Zar ti nisam služio za Rahelu? Zašto me prevari?”
26
Laban odvrati: “U našoj zemlji nije običaj da se uda mlađa prije starije.
27
Navrši samo s njom svadbeni tjedan, onda će ti se dati i druga za službu, što ćeš mi je služiti još daljnjih sedam godina.”
28
Jakov učini tako i navrši s njom svadbeni tjedan. Tada mu dade i svoju kćer Rahelu za ženu.
29
I Laban dade svojoj kćeri Raheli svoju ropkinju Bilhu za sluškinju.
30
On imade i s Rahelom ženidbeno općenje. Rahelu je više volio nego Leu, i tako je on još daljnjih sedam godina služio kod Labana.
31
Kad vidje Gospodin da je Lea zapostavljena, učini je rodnom, a Rahela osta nerotkinja.
32
Tako Lea zatrudnje i rodi sina, kojemu nadjenu ime Ruben; “jer”, reče ona, “Gospodin pogleda na jad moj. Sada će me ljubiti moj čovjek.”\
33
I opet ona zatrudnje i rodi sina. Ona reče: “Gospodin je čuo da sam bila zapostavljena; zato mi dade i ovoga.” I nadjenu mu ime Šimun.\
34
I kad opet zatrudnje i rodi sina, reče: “Sad će mi moj čovjek biti naklonjen; jer rodih tri sina.” Zato mu nadjenu ime Levi.\
35
Potom zatrudnje još jedanput, rodi sina i reče: “Sada ću slaviti Gospodina.” Zato mu nadjenu ime Juda. Potom ne rodi više nijedno dijete.
Postanka 29:1
Postanka 29:2
Postanka 29:3
Postanka 29:4
Postanka 29:5
Postanka 29:6
Postanka 29:7
Postanka 29:8
Postanka 29:9
Postanka 29:10
Postanka 29:11
Postanka 29:12
Postanka 29:13
Postanka 29:14
Postanka 29:15
Postanka 29:16
Postanka 29:17
Postanka 29:18
Postanka 29:19
Postanka 29:20
Postanka 29:21
Postanka 29:22
Postanka 29:23
Postanka 29:24
Postanka 29:25
Postanka 29:26
Postanka 29:27
Postanka 29:28
Postanka 29:29
Postanka 29:30
Postanka 29:31
Postanka 29:32
Postanka 29:33
Postanka 29:34
Postanka 29:35
Postanka 1 / Pos 1
Postanka 2 / Pos 2
Postanka 3 / Pos 3
Postanka 4 / Pos 4
Postanka 5 / Pos 5
Postanka 6 / Pos 6
Postanka 7 / Pos 7
Postanka 8 / Pos 8
Postanka 9 / Pos 9
Postanka 10 / Pos 10
Postanka 11 / Pos 11
Postanka 12 / Pos 12
Postanka 13 / Pos 13
Postanka 14 / Pos 14
Postanka 15 / Pos 15
Postanka 16 / Pos 16
Postanka 17 / Pos 17
Postanka 18 / Pos 18
Postanka 19 / Pos 19
Postanka 20 / Pos 20
Postanka 21 / Pos 21
Postanka 22 / Pos 22
Postanka 23 / Pos 23
Postanka 24 / Pos 24
Postanka 25 / Pos 25
Postanka 26 / Pos 26
Postanka 27 / Pos 27
Postanka 28 / Pos 28
Postanka 29 / Pos 29
Postanka 30 / Pos 30
Postanka 31 / Pos 31
Postanka 32 / Pos 32
Postanka 33 / Pos 33
Postanka 34 / Pos 34
Postanka 35 / Pos 35
Postanka 36 / Pos 36
Postanka 37 / Pos 37
Postanka 38 / Pos 38
Postanka 39 / Pos 39
Postanka 40 / Pos 40
Postanka 41 / Pos 41
Postanka 42 / Pos 42
Postanka 43 / Pos 43
Postanka 44 / Pos 44
Postanka 45 / Pos 45
Postanka 46 / Pos 46
Postanka 47 / Pos 47
Postanka 48 / Pos 48
Postanka 49 / Pos 49
Postanka 50 / Pos 50