A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Postanka 16

1
Saraja, žena Abramova, nije mu rađala djece; a imala je sluškinju Egipćanku, imenom Hagaru.\
2
Tada reče Saraja Abramu: “Znaš, Gospodin mi je uskratio djecu. Uzmi dakle moju sluškinju za ženu! Možda po njoj dođem do djece.” Abram prista na riječ Sarajinu.
3
I Saraja, žena Abramova, uze Hagaru Egipćanku, svoju sluškinju, deset godina nakon što se nastani Abram u zemlji kanaanskoj, i dade je Abramu, svom mužu za ženu.
4
I on oženi Hagaru, i ona zatrudnje. A kad ona opazi da je trudna, prezre svoju gospođu.
5
Tada reče Saraja Abramu: “Uvredu što mi se nanosi ti si skrivio. Ja ti dadoh svoju sluškinju za ženu, a ona sad, kad vidi da je trudna, mene prezire. Gospodin neka sudi meni i tebi!”
6
Abram odgovori Saraji: “Pa tvoja sluškinja u ruci je tvojoj, čini s njom kako ti drago!” I Saraja stade s njom strogo postupati te ona pobježe od nje.
7
Anđeo Gospodnji nađe je na studencu u pustinji, na studencu na putu u Šur.
8
I upita je: “Hagaro, sluškinjo Sarajina, odakle dolaziš i kamo ideš?” Ona odgovori: “Bježim od Saraje, svoje gospodarice.”
9
Anđeo Gospodnji joj reče: “Vrati se gospodarici i podvrgni se vlasti njezinoj!”
10
I još joj reče anđeo Gospodnji: “Umnožit ću tvoje potomstvo tako da se ne će moći prebrojiti od množine.”
11
Dalje joj reče anđeo Gospodnji: “Eto, sada si trudna i rodit ćeš sina kojemu nadjeni ime Jišmćl; jer Gospodin usliši tvoj vapaj! \
12
On će biti čovjek sličan divljemu magarcu. Njegova će se ruka dizati na svakoga, a svačija na njega. Prkosan će stajati u blizini sve svoje braće.”
13
Tad ona prozva Gospodina koji je bio s njom govorio: “Ti si Bog gledanja jer”, reče ona, “ja zaista vidjeh onoga koji je gledao za mnom.”
14
Zato se zove studenac onaj “studenac Živoga, koji je gledao za mnom”. On leži, kako je poznato, između Kadeša i Bereda.
15
I Hagara rodi Abramu sina i Abram nazva sina, što mu ga darova Hagara, Jišmćl.
16
Abramu je bilo osamdeset i šest godina kad mu Hagara rodi Jišmćla.
Postanka 16:1
Postanka 16:2
Postanka 16:3
Postanka 16:4
Postanka 16:5
Postanka 16:6
Postanka 16:7
Postanka 16:8
Postanka 16:9
Postanka 16:10
Postanka 16:11
Postanka 16:12
Postanka 16:13
Postanka 16:14
Postanka 16:15
Postanka 16:16
Postanka 1 / Pos 1
Postanka 2 / Pos 2
Postanka 3 / Pos 3
Postanka 4 / Pos 4
Postanka 5 / Pos 5
Postanka 6 / Pos 6
Postanka 7 / Pos 7
Postanka 8 / Pos 8
Postanka 9 / Pos 9
Postanka 10 / Pos 10
Postanka 11 / Pos 11
Postanka 12 / Pos 12
Postanka 13 / Pos 13
Postanka 14 / Pos 14
Postanka 15 / Pos 15
Postanka 16 / Pos 16
Postanka 17 / Pos 17
Postanka 18 / Pos 18
Postanka 19 / Pos 19
Postanka 20 / Pos 20
Postanka 21 / Pos 21
Postanka 22 / Pos 22
Postanka 23 / Pos 23
Postanka 24 / Pos 24
Postanka 25 / Pos 25
Postanka 26 / Pos 26
Postanka 27 / Pos 27
Postanka 28 / Pos 28
Postanka 29 / Pos 29
Postanka 30 / Pos 30
Postanka 31 / Pos 31
Postanka 32 / Pos 32
Postanka 33 / Pos 33
Postanka 34 / Pos 34
Postanka 35 / Pos 35
Postanka 36 / Pos 36
Postanka 37 / Pos 37
Postanka 38 / Pos 38
Postanka 39 / Pos 39
Postanka 40 / Pos 40
Postanka 41 / Pos 41
Postanka 42 / Pos 42
Postanka 43 / Pos 43
Postanka 44 / Pos 44
Postanka 45 / Pos 45
Postanka 46 / Pos 46
Postanka 47 / Pos 47
Postanka 48 / Pos 48
Postanka 49 / Pos 49
Postanka 50 / Pos 50