A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Postanka 15

1
Poslije tih događaja dođe riječ Gospodnja Abramu u jednom viđenju ovako: “Ne boj se, Abrame! Ja sam tvoj štit; tvoja plaća bit će vrlo velika.” \
2
Abram odgovori: “Ah, Gospodine, Bože, što mi možeš dati kad moram živjeti bez djece i Damaščanin Eliezer bit će posjednik mojega imutka?”
3
I Abram nastavi: “Eto, nisi mi dao potomstva, i tako će moj domaći sluga biti moj baštinik.”
4
Ali mu odmah riječ Gospodnja dođe ovako: “Ne će taj biti tvoj baštinik, nego onaj koji će izaći od tebe bit će tvoj baštinik.”
5
Pa ga izvede van i reče mu: “Pogledaj na nebo i prebroji zvijezde, ako ih možeš prebrojiti!” I onda nastavi: “Toliko će biti tvojega potomstva.”
6
Abram povjerova Gospodinu i on mu to primi u zaslugu.
7
I reče mu: “Ja sam Gospodin, koji te izvedoh iz Ura u Kaldeji, da ti dam ovu zemlju u posjed.”
8
A on odgovori: “Gospodine, Bože, po čemu ću spoznati da ću je posjedovati?”
9
Gospodin mu zapovjedi: “Donesi mi junicu od tri godine, kozu od tri godine, ovna od tri godine, grlicu i mladoga goluba!”
10
I donese mu sve te životinje, raspolovi ih po sredini i stavi svaku polovicu jednu prema drugoj; ali ne raspolovi pticâ.\
11
Tada su se ptice grabljivice spuštale na komade mesa; a Abram ih je tjerao. \
12
I kad je sunce zalazilo, pade na Abrama dubok san. Ujedno ga obuze strah i velik mrak.
13
Tada reče Gospodin Abramu: “Znaj da će tvoji potomci boraviti u tuđoj zemlji, koja im ne pripada. Morat će služiti drugima, koji će ih tlačiti četiri stotine godina.
14
Ali narodu kojemu će služiti ja ću suditi. Tada će oni izaći s velikim blagom.
15
A ti ćeš poći u miru k svojim ocima i bit ćeš pokopan u dubokoj starosti.
16
U četvrtom koljenu oni će se vratiti ovamo; jer mjera Amorejaca nije još puna.” \
17
Kad zapade sunce i nasta dubok mrak, gle: peć se zadimila i ognjeni plamen prolazio je između onih žrtvenih komada!
18
Tada sklopi Gospodin savez s Abramom i reče: “Tvojemu potomstvu dat ću ovu zemlju od rijeke egipatske sve do velike rijeke, rijeke Eufrata.
19
Zemlju Kenijaca, Kenižana, Kadmonaca,
20
Hetita, Perižana, Refaimaca,
21
Amorejaca, Kanaanaca, Girgašana i Jebusejaca.”
Postanka 15:1
Postanka 15:2
Postanka 15:3
Postanka 15:4
Postanka 15:5
Postanka 15:6
Postanka 15:7
Postanka 15:8
Postanka 15:9
Postanka 15:10
Postanka 15:11
Postanka 15:12
Postanka 15:13
Postanka 15:14
Postanka 15:15
Postanka 15:16
Postanka 15:17
Postanka 15:18
Postanka 15:19
Postanka 15:20
Postanka 15:21
Postanka 1 / Pos 1
Postanka 2 / Pos 2
Postanka 3 / Pos 3
Postanka 4 / Pos 4
Postanka 5 / Pos 5
Postanka 6 / Pos 6
Postanka 7 / Pos 7
Postanka 8 / Pos 8
Postanka 9 / Pos 9
Postanka 10 / Pos 10
Postanka 11 / Pos 11
Postanka 12 / Pos 12
Postanka 13 / Pos 13
Postanka 14 / Pos 14
Postanka 15 / Pos 15
Postanka 16 / Pos 16
Postanka 17 / Pos 17
Postanka 18 / Pos 18
Postanka 19 / Pos 19
Postanka 20 / Pos 20
Postanka 21 / Pos 21
Postanka 22 / Pos 22
Postanka 23 / Pos 23
Postanka 24 / Pos 24
Postanka 25 / Pos 25
Postanka 26 / Pos 26
Postanka 27 / Pos 27
Postanka 28 / Pos 28
Postanka 29 / Pos 29
Postanka 30 / Pos 30
Postanka 31 / Pos 31
Postanka 32 / Pos 32
Postanka 33 / Pos 33
Postanka 34 / Pos 34
Postanka 35 / Pos 35
Postanka 36 / Pos 36
Postanka 37 / Pos 37
Postanka 38 / Pos 38
Postanka 39 / Pos 39
Postanka 40 / Pos 40
Postanka 41 / Pos 41
Postanka 42 / Pos 42
Postanka 43 / Pos 43
Postanka 44 / Pos 44
Postanka 45 / Pos 45
Postanka 46 / Pos 46
Postanka 47 / Pos 47
Postanka 48 / Pos 48
Postanka 49 / Pos 49
Postanka 50 / Pos 50