A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Postanka 11

1
Sva zemlja govorila je tada samo jedan jezik i rabila jednak govor.
2
A kad otiđoše od istoka, nađoše ravnicu u šinearskoj zemlji i ondje se naseliše.
3
Tada rekoše jedan drugome: “Hajde da pravimo opeku i da je pečemo u ognju!” I služila im opeka za kamen i zemljana smola za žbuku.
4
Potom rekoše: “Hajde da sazidamo sebi grad i kulu s vrhom do neba, i da podignemo sebi spomenik, da se ne raspršimo po svoj zemlji!”
5
A Gospodin siđe da vidi grad i kulu što su ih zidali sinovi čovječji.
6
I reče Gospodin: “Evo, svi su jedan narod, i jednak je jezik svima, i to počeše raditi. Odsad im ne će smetati ništa da naprave što naume.
7
Hajde da siđemo i da im pomiješamo jezik, da ne razumiju jedan drugoga što govore!”
8
I rasprši ih Gospodin otamo po svoj zemlji. Tako su morali odustati od zidanja grada.
9
Zato je prozvan Babel; jer ondje pomiješa Gospodin jezik cijele zemlje, i otamo ih rasprši Gospodin po svoj zemlji. \
10
Ovo su potomci Šemovi. Šemu je bilo sto godina kad rodi Arpakšada, dvije godine poslije potopa.
11
I poživje Šem, pošto rodi Arpakšada, još pet stotina godina, i rodi sinove i kćeri.
12
A Arpakšad poživje trideset i pet godina i rodi Šelaha.
13
I poživje Arpakšad, pošto rodi Šelaha, četiri stotine i tri godine, i rodi sinove i kćeri.
14
A Šelah poživje trideset godina i rodi Ebera.
15
I poživje Šelah, pošto rodi Ebera, još četiri stotine i tri godine, i rodi sinove i kćeri.
16
A Eber poživje trideset i četiri godine i rodi Pelega.
17
I poživje Heber, pošto rodi Pelega, još četiri stotine i trideset godina, i rodi sinove i kćeri.
18
A Peleg poživje trideset godina i rodi Reua.
19
I poživje Peleg, pošto rodi Reua, još dvjesta i devet godina, i rodi sinove i kćeri.
20
A Reu poživje trideset i dvije godine i rodi Seruga.
21
I poživje Reu, pošto rodi Seruga, još dvjesta i sedam godina, i rodi sinove i kćeri.
22
A Serug poživje trideset godina i rodi Nahora.
23
I poživje Serug, pošto rodi Nahora, još dvjesta godina, i rodi sinove i kćeri.
24
A Nahor poživje dvadeset i devet godina i rodi Teraha.
25
I poživje Nahor, pošto rodi Teraha, još sto i devetnćst godina, i rodi sinove i kćeri.
26
A Terah poživje sedamdeset godina i rodi Abrama, Nahora i Harana.
27
Oni su potomci Terahovi. Terah rodi Abrama, Nahora i Harana; a Haran rodi Lota.\
28
Haran umre još za života svojega oca Teraha u svojoj postojbini, u Uru u Kaldeji.
29
Abram se i Nahor oženiše. Abramova žena zvala se Saraja, a Nahorova žena zvala se Milka; ona je bila kći Harana, oca Milke i Jiske.\
30
A Saraja je bila nerotkinja; nije imala djece.\
31
Tada uze Terah svojega sina Abrama i svojega unuka Lota, sina Haranova, i svoju snahu Saraju, ženu Abrama, svojega sina, i iseli se s njima iz Ura u Kaldeji u kanaansku zemlju. Kad dođoše do Harana, nastaniše se ondje.
32
I bilo je dana Terahovih dvjesta i pet godina; potom umre Terah u Haranu. \
Postanka 11:1
Postanka 11:2
Postanka 11:3
Postanka 11:4
Postanka 11:5
Postanka 11:6
Postanka 11:7
Postanka 11:8
Postanka 11:9
Postanka 11:10
Postanka 11:11
Postanka 11:12
Postanka 11:13
Postanka 11:14
Postanka 11:15
Postanka 11:16
Postanka 11:17
Postanka 11:18
Postanka 11:19
Postanka 11:20
Postanka 11:21
Postanka 11:22
Postanka 11:23
Postanka 11:24
Postanka 11:25
Postanka 11:26
Postanka 11:27
Postanka 11:28
Postanka 11:29
Postanka 11:30
Postanka 11:31
Postanka 11:32
Postanka 1 / Pos 1
Postanka 2 / Pos 2
Postanka 3 / Pos 3
Postanka 4 / Pos 4
Postanka 5 / Pos 5
Postanka 6 / Pos 6
Postanka 7 / Pos 7
Postanka 8 / Pos 8
Postanka 9 / Pos 9
Postanka 10 / Pos 10
Postanka 11 / Pos 11
Postanka 12 / Pos 12
Postanka 13 / Pos 13
Postanka 14 / Pos 14
Postanka 15 / Pos 15
Postanka 16 / Pos 16
Postanka 17 / Pos 17
Postanka 18 / Pos 18
Postanka 19 / Pos 19
Postanka 20 / Pos 20
Postanka 21 / Pos 21
Postanka 22 / Pos 22
Postanka 23 / Pos 23
Postanka 24 / Pos 24
Postanka 25 / Pos 25
Postanka 26 / Pos 26
Postanka 27 / Pos 27
Postanka 28 / Pos 28
Postanka 29 / Pos 29
Postanka 30 / Pos 30
Postanka 31 / Pos 31
Postanka 32 / Pos 32
Postanka 33 / Pos 33
Postanka 34 / Pos 34
Postanka 35 / Pos 35
Postanka 36 / Pos 36
Postanka 37 / Pos 37
Postanka 38 / Pos 38
Postanka 39 / Pos 39
Postanka 40 / Pos 40
Postanka 41 / Pos 41
Postanka 42 / Pos 42
Postanka 43 / Pos 43
Postanka 44 / Pos 44
Postanka 45 / Pos 45
Postanka 46 / Pos 46
Postanka 47 / Pos 47
Postanka 48 / Pos 48
Postanka 49 / Pos 49
Postanka 50 / Pos 50