A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

Marku 71
Jednom se okupe oko Isusa neki farizeji i pismoznanci koji su došli iz Jeruzalema
2
te opaze da neki od njegovih učenika jedu “nečistim”, neopranim rukama.
3
Židovi, a osobito farizeji, nikada ne jedu a da obredno ne operu ruke jer to zahtijeva njihova starodrevna predaja.
4
Kad dođu doma s tržnice, uvijek se operu prije nego što dotaknu hranu. To je tek jedna od brojnih odredba kojih se drže, kao što je i obred pranja čaša, vrčeva i bakrenog posuđa.
5
Zato ga vjerski vođe upitaju: “Zašto tvoji učenici ne slijede stare židovske predaje? Jedu nečistim rukama.”
6
Isus im odgovori: “Licemjeri! Lijepo je o vama prorokovao Izaija kad je rekao: Ovaj me narod štuje samo usnama, ali srce im je daleko od mene.
7
Uzalud me štuju jer kao moje učenje poučavaju ljudske zapovijedi.
8
Vi zanemarujete Božje zapovijedi i zamjenjujete ih ljudskim predajama.
9
Lijepo! Odbacujete Božje zapovijedi zbog svoje predaje!
10
Mojsije vam je, primjerice, dao Božju zapovijed: ‘Poštuj oca i majku!’ i ‘Tko prokune oca ili majku, neka se kazni smrću!’
11
Ali vi kažete da je roditeljima opravdano reći: ‘Žao mi je, ne mogu vam pomoći jer sam se Bogu zakleo dati ono što sam mogao dati vama.’
12
Tako ljudima dopuštate da zanemare roditelje koji su u potrebi
13
i kršite Božju zapovijed da zaštitite vlastitu predaju. To je tek jedan od brojnih primjera.”
14
Tada Isus pozove mnoštvo i reče im: “Slušajte me svi i nastojte shvatiti!
15
Ništa što izvana ulazi u čovjeka ne može ga onečistiti, ali onečišćuje ga ono što iz njega izlazi.
16
Slušajte, kad već imate uši!”
17
Zatim ode od mnoštva u kuću, a učenici ga zamole da im objasni prispodobu.
18
“Zar ni vi ne razumijete?” upita ih on. “Ne shvaćate li da čovjeka ne može onečistiti ono što u njega uđe izvana
19
jer ne ide u srce, već odlazi u trbuh, a zatim se izbacuje u zahod!” Tim je riječima sve vrste hrane proglasio čistima.
20
Zatim još reče: “Čovjeka onečišćuje ono što izlazi iz njegove nutrine.
21
Jer iz nutrine, iz ljudskoga srca, dolaze zle misli, bludnost, krađa, ubojstvo,
22
preljub, pohlepa, zloća, prijevara, razvrat, zavist, kleveta, oholost i glupost.
23
Sva ta zla izlaze iznutra, ona čovjeka prljaju i čine ga nečistim pred Bogom.”
24
Nakon toga Isus iz Galileje ode u tirski kraj te uđe u neku kuću ne želeći da itko sazna da je ondje. Ali nije se mogao skriti.
25
Odmah mu dođe neka žena koje je djevojčicu opsjeo nečist duh i padne ničice pred njim.
26
Bila je ona poganka, rodom Sirofeničanka. Preklinjala ga je da istjera nečistog duha iz njezine kćeri.
27
Isus joj reče: “Prije bih trebao pomoći vlastitom rodu—Židovima. Nepravedno je uzeti kruh djeci i baciti ga psima.”
28
Ona odgovori: “Istina je, Gospodine, ali čak i psi ispod stola jedu mrvice koje padnu djeci.”
29
“Zbog toga što si rekla,” reče joj Isus, “možeš ići. Zli je duh izišao iz tvoje kćeri.”
30
Kad je žena stigla doma, našla je djevojčicu kako leži u postelji. Zli duh bijaše izišao.
31
Iz Tira Isus ode u Sidon, a zatim natrag do Galilejskog jezera, usred područja Dekapolisa.
32
Donesu mu gluhonijemog čovjeka i preklinjahu ga da na njega položi ruke i iscijeli ga.
33
On ga izvede iz mnoštva na mjesto gdje su mogli biti nasamo, stavi prste u njegove uši, a zatim pljune i svojom mu slinom dotakne jezik.
34
Pogleda u nebo, uzdahne i zapovjedi: “Otvori se!”
35
Sluh mu se odmah vrati, a jezik razriješi tako da je mogao razgovijetno govoriti.
36
Isus zabrani ljudima o tome govoriti, ali što im je on više branio, to su više pripovijedali.
37
Silno su se divili. Neprekidno su ponavljali: “On čini divne stvari—čak vraća sluh gluhima i čini da nijemi progovore!”Marku 7:1
Marku 7:2
Marku 7:3
Marku 7:4
Marku 7:5
Marku 7:6
Marku 7:7
Marku 7:8
Marku 7:9
Marku 7:10
Marku 7:11
Marku 7:12
Marku 7:13
Marku 7:14
Marku 7:15
Marku 7:16
Marku 7:17
Marku 7:18
Marku 7:19
Marku 7:20
Marku 7:21
Marku 7:22
Marku 7:23
Marku 7:24
Marku 7:25
Marku 7:26
Marku 7:27
Marku 7:28
Marku 7:29
Marku 7:30
Marku 7:31
Marku 7:32
Marku 7:33
Marku 7:34
Marku 7:35
Marku 7:36
Marku 7:37


Marku 1 / Mar 1
Marku 2 / Mar 2
Marku 3 / Mar 3
Marku 4 / Mar 4
Marku 5 / Mar 5
Marku 6 / Mar 6
Marku 7 / Mar 7
Marku 8 / Mar 8
Marku 9 / Mar 9
Marku 10 / Mar 10
Marku 11 / Mar 11
Marku 12 / Mar 12
Marku 13 / Mar 13
Marku 14 / Mar 14
Marku 15 / Mar 15
Marku 16 / Mar 16