A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

Rimljanima 81
Nema dakle nikakve osude za one koji pripadaju Kristu Isusu.
2
Jer zakon Duha, koji daje život, oslobodio nas je zakona grijeha, koji vodi u smrt.
3
Jer ono što Zakon, oslabljen grešnim tijelom, nije mogao učiniti, učinio je Bog poslavši svojeg Sina u obličju tjelesnog čovjeka da bude žrtva za grijehe. Tako je osudio grijeh u tijelu.
4
Učinio je to zato da bi se pravednost Zakona potpuno ispunila u nama koji više ne živimo po staroj grešnoj naravi, nego po Duhu.
5
Oni kojima vlada grešna narav razmišljaju o onomu što je grešno, ali oni koji su pod nadzorom Božjega Duha razmišljaju o onomu što je ugodno Duhu.
6
Nadzire li vaša grešna narav vaš um, vodi vas u smrt. Ali ako vaš um nadzire Sveti Duh, imat ćete život i mir.
7
Jer grešna tjelesna narav u nama protivi se Bogu. Nikada nije bila pokorna Božjemu Zakonu niti će to ikada biti.
8
Zato oni kojima još vlada njihova grešna narav ne mogu ugoditi Bogu.
9
Ali vama više ne vlada grešna narav. Pod nadzorom ste Svetoga Duha ako Božji Duh zaista prebiva u vama. A u kome ne prebiva Kristov Duh, taj i nije Kristov.
10
Ako je Krist u vama, tijelo vam je mrtvo za grijeh, ali Duh živi u vama zato što vas je Bog opravdao.
11
Živi li u vama Božji Duh koji je Isusa uskrsnuo od mrtvih, Bog koji je Isusa podignuo od mrtvih oživjet će i vaša smrtna tijela tim istim Duhom koji u vama živi.
12
Zato, draga braćo, nismo dužni činiti ono na što nas tjera naša grešna narav.
13
Jer ako živite slušajući tu svoju tjelesnu narav, propast ćete. Ako pak silom Duha usmrćujete nju i njezina zla djela, živjet ćete.
14
Svi koje vodi Božji Duh Božja su djeca.
15
Ne budite zato poput strašljivih robova te svoje naravi. Budite prava Božja djeca jer vas je Bog svojim Duhom posinio te mu sada možete radosno klicati: “Abba! Oče!”
16
Sveti Duh govori nam duboko u srcima da smo Božja djeca.
17
A kako smo njegova djeca, njegovi smo baštinici—jer sve što Bog daje svojemu Sinu, Kristu, to i nama pripada. Kao što s njim trpimo, s njim ćemo se i proslaviti.
18
Ali naše sadašnje patnje nisu ništa prema budućoj slavi koja će se očitovati u nama.
19
Jer sve stvorenje sa žudnjom iščekuje da dođe dan kad će Bog pokazati tko su zaista njegova djeca.
20
Sve što je na zemlji stvoreno postalo je jalovim, ne vlastitom, nego Božjom voljom—ali u nadi
21
da će biti oslobođeno od robovanja pokvarljivosti, da sudjeluje u slobodi i u slavi Božje djece.
22
Jer znamo da cjelokupno stvorenje sve dosad uzdiše i muči se u porođajnim bolima.
23
Čak i mi kršćani, iako je u nama Sveti Duh kao predukus buduće slave, također stenjemo čekajući posinjenje, otkupljenje našega tijela.
24
Tom smo nadom spašeni. Ako nešto već imamo, onda se tomu više ne trebamo nadati.
25
Ali ako se nadamo nečemu što još nemamo, valja čekati strpljivo i postojano.
26
Isto tako, Sveti Duh nam pomaže u našoj slabosti. Jer mi ne znamo ni kako ni što bismo trebali moliti, ali Sveti Duh moli se za nas uzdasima koji se ne mogu riječima izraziti.
27
A Onaj, koji poznaje svačije srce, poznaje naum Duha, jer on se moli za nas u skladu s Božjom voljom.
28
Znamo kako Bog čini da sve pridonosi dobru onih koji njega vole i koje je on pozvao prema svojoj nakani.
29
Jer Bog je svoj narod unaprijed poznavao i odabrao ih je da budu poput njegova Sina, tako da bi njegov Sin mogao biti prvorođenac s brojnom braćom i sestrama.
30
A kad ih je odabrao, pozvao ih je k sebi. Zatim ih je opravdao i obećao im svoju slavu.
31
Što na sve to reći? Ako je Bog za nas, tko će biti protiv nas?
32
Kad već nije poštedio ni vlastitoga Sina, nego ga je predao za nas, neće li nam Bog, koji nam je dao Krista, s njime dati i sve drugo?
33
Tko će optužiti Božje izabranike? Nas Bog opravdava.
34
Tko će nas onda optužiti? Isus Krist je umro, štoviše, i uskrsnuo; on sjedi na počasnome mjestu, Bogu zdesna, i posreduje za nas.
35
Tko će nas odvojiti od Kristove ljubavi? Može li u tome uspjeti nevolja? Tjeskoba? Progonstvo? Glad? Golotinja? Pogibao? Mač?
36
U Svetome pismu piše: “Zbog tebe nas ubijaju dan za danom; mi smo im kao ovce za klanje.”
37
Nadmoćno pobjeđujemo sve što nas snađe u Kristu koji nas voli.
38
Čvrsto vjerujem da nas ni smrt, ni život, ni anđeli ni demoni, ni sadašnjost ni budućnost, ni sile,
39
ni visina, ni dubina, ni bilo koje stvorenje neće moći rastaviti od ljubavi Božje objavljene u našemu Gospodinu Kristu Isusu.Rimljanima 8:1
Rimljanima 8:2
Rimljanima 8:3
Rimljanima 8:4
Rimljanima 8:5
Rimljanima 8:6
Rimljanima 8:7
Rimljanima 8:8
Rimljanima 8:9
Rimljanima 8:10
Rimljanima 8:11
Rimljanima 8:12
Rimljanima 8:13
Rimljanima 8:14
Rimljanima 8:15
Rimljanima 8:16
Rimljanima 8:17
Rimljanima 8:18
Rimljanima 8:19
Rimljanima 8:20
Rimljanima 8:21
Rimljanima 8:22
Rimljanima 8:23
Rimljanima 8:24
Rimljanima 8:25
Rimljanima 8:26
Rimljanima 8:27
Rimljanima 8:28
Rimljanima 8:29
Rimljanima 8:30
Rimljanima 8:31
Rimljanima 8:32
Rimljanima 8:33
Rimljanima 8:34
Rimljanima 8:35
Rimljanima 8:36
Rimljanima 8:37
Rimljanima 8:38
Rimljanima 8:39


Rimljanima 1 / Rim 1
Rimljanima 2 / Rim 2
Rimljanima 3 / Rim 3
Rimljanima 4 / Rim 4
Rimljanima 5 / Rim 5
Rimljanima 6 / Rim 6
Rimljanima 7 / Rim 7
Rimljanima 8 / Rim 8
Rimljanima 9 / Rim 9
Rimljanima 10 / Rim 10
Rimljanima 11 / Rim 11
Rimljanima 12 / Rim 12
Rimljanima 13 / Rim 13
Rimljanima 14 / Rim 14
Rimljanima 15 / Rim 15
Rimljanima 16 / Rim 16