A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

Rimljanima 51
Opravdani smo dakle u Božjim očima vjerom te pomireni s Bogom zbog onoga što je naš Gospodin Isus Krist za nas učinio.
2
Zbog vjere u njega možemo pristupiti najvećoj milosti i radujemo se nadi Božje slave.
3
Možemo se radovati i kad smo u nevolji jer znamo da je to za naše dobro—jača našu strpljivost.
4
Strpljivost donosi prokušanost, a prokušanost nadu.
5
Zbog tog se očekivanja nećemo postidjeti. Jer znamo da nas Bog silno ljubi—ulio je tu ljubav u naša srca po Svetom Duhu.
6
Kad smo bili potpuno bespomoćni, Krist je došao u pravo vrijeme i umro za nas grešnike.
7
Za dobra čovjeka malo bi tko bio voljan umrijeti, iako bi se za izvanredno dobra čovjeka možda i našao tko da za njega dade život.
8
No Bog je pokazao svoju veliku ljubav prema nama time što je poslao Krista da umre za nas dok smo još bili grešnici.
9
A kako smo mi u Božjim očima opravdani Kristovom krvlju, on će nas sigurno spasiti od Božjega suda.
10
Jer kako nas je, dok smo još bili Božji neprijatelji, s njime pomirila smrt njegova Sina, tako će nas život njegova Sina sigurno osloboditi vječne kazne.
11
Zato se sada možemo radovati svojemu novom odnosu prema Bogu—zato što nas je naš Gospodin Isus Krist pomirio s Bogom.
12
Kad je Adam zgriješio, grijeh je ušao u sav ljudski rod. A budući da je taj Adamov grijeh donio smrt, smrt je prešla na sve ljude jer su svi zgriješili.
13
Doista, ljudi su griješili i prije nego što su dobili Zakon. Ali iako još nije bilo Zakona koji bi kršili,
14
svi su oni—od Adama do Mojsija—umrli iako nisu prekršili jasnu Božju zapovijed kao što je to Adam učinio. Kakve li razlike između Adama i Krista koji je tek trebao doći!
15
Kako su različiti naši grijesi od Božjega milostivog dara! Jer taj jedan čovjek, Adam, svojim je grijehom mnogima donio smrt. Ali zato se na mnoge obilno izlila Božja milost oproštenja grijeha, darovana po jednome čovjeku—Isusu Kristu.
16
S darom Božje milosti nije kao s posljedicama grijeha jednoga čovjeka—jer presuda nad Adamovim grijehom postala je osudom nad svima, a dar Božjega oproštenja nam je—nakon mnogih grijeha koje smo počinili—postao opravdanjem.
17
Jer Adamovim je grijehom kroz jednog čovjeka nad nama zakraljila smrt, ali koji prime izobilni milosni dar pravednosti, živjet će u pobjedi nad grijehom i smrću—po jednome Čovjeku, Isusu Kristu.
18
Prema tome, kao što je grijehom jednoga došla osuda na sve ljude, tako su pravednošću Jednoga na sve došli opravdanje i život.
19
Baš kao što su zbog neposluha jednoga čovjeka mnogi postali grešnicima, tako će i zbog poslušnosti Jednoga mnogi postati pravednicima u Božjim očima.
20
Božji je Zakon dan ljudima da se umnoži grijeh. Ali kako su ljudi sve više i više griješili, Božja divna milost sve se obilnije izlijevala.
21
Baš kao što je grijeh nekada vladao nad svim ljudima i vodio ih u smrt, tako sada nad njima kraljuje Božja milost i opravdava ih pred Bogom da bi mogli imati vječni život po našemu Gospodinu Isusu Kristu.Rimljanima 5:1

Rimljanima 5:2

Rimljanima 5:3

Rimljanima 5:4

Rimljanima 5:5

Rimljanima 5:6

Rimljanima 5:7

Rimljanima 5:8

Rimljanima 5:9

Rimljanima 5:10

Rimljanima 5:11

Rimljanima 5:12

Rimljanima 5:13

Rimljanima 5:14

Rimljanima 5:15

Rimljanima 5:16

Rimljanima 5:17

Rimljanima 5:18

Rimljanima 5:19

Rimljanima 5:20

Rimljanima 5:21Rimljanima 1 / Rim 1

Rimljanima 2 / Rim 2

Rimljanima 3 / Rim 3

Rimljanima 4 / Rim 4

Rimljanima 5 / Rim 5

Rimljanima 6 / Rim 6

Rimljanima 7 / Rim 7

Rimljanima 8 / Rim 8

Rimljanima 9 / Rim 9

Rimljanima 10 / Rim 10

Rimljanima 11 / Rim 11

Rimljanima 12 / Rim 12

Rimljanima 13 / Rim 13

Rimljanima 14 / Rim 14

Rimljanima 15 / Rim 15

Rimljanima 16 / Rim 16