Instagram
English
A A A A A
Hrvatska Biblija (CNT) 2000
Otkrivenje 8
1
Kad je Jaganjac razlomio sedmi pečat, u nebu nastane muk otprilike pola ure.
2
Ugledam zatim kako su sedam anđela koji stoje pred Bogom dobili sedam trubalja.
3
Još jedan anđeo, sa zlatnom kadionicom, stane pred žrtvenik. Dobio je mnogo kada da ga s molitvama Božjega naroda prinese na zlatni žrtvenik pred prijestoljem.
4
Kadni dim pomiješan s molitvama svetih vine se s oltara, kamo ih je anđeo izlio, pred Boga.
5
Anđeo zatim napuni kadionicu vatrom sa žrtvenika i prospe ju na zemlju. Razlegnu se gromovi i grmljavina, bljesnu munje i nastane potres.
6
Sedam anđela sa sedam trublja priprave se da zatrube.
7
Prvi zatrubi. Na zemlju se prospu tuča i oganj pomiješani s krvlju. Izgori trećina zemlje, trećina stabala i sva zelena trava.
8
Zatrubi i drugi anđeo. Nešto poput velike ognjene gore padne u more. Trećina se voda u moru pretvori u krv.
9
Trećina svih živih stvorenja u moru ugine i trećina lađa propadne.
10
Zatrubi treći anđeo. Golema ognjena zvijezda padne s neba poput goruće zublje. Padne na trećinu rijeka i izvora.
11
Zvijezda se zove Pelin. Od nje se trećina voda pretvori u pelin te mnoštvo ljudi umre od gorke vode.
12
Zatrubi četvrti anđeo. Trećina sunca, trećina mjeseca i trećina zvijezda udareni su tako da se pomrače za trećinu. I dan i noć izgube trećinu svojega sjaja.
13
Pogledam gore i začujem orla kako leteći zrakom glasno viče: “Teško, teško, teško stanovnicima zemlje kad zatrube posljednja trojica anđela!”
Otkrivenje 8:1
Otkrivenje 8:2
Otkrivenje 8:3
Otkrivenje 8:4
Otkrivenje 8:5
Otkrivenje 8:6
Otkrivenje 8:7
Otkrivenje 8:8
Otkrivenje 8:9
Otkrivenje 8:10
Otkrivenje 8:11
Otkrivenje 8:12
Otkrivenje 8:13
Otkrivenje 1 / Otk 1
Otkrivenje 2 / Otk 2
Otkrivenje 3 / Otk 3
Otkrivenje 4 / Otk 4
Otkrivenje 5 / Otk 5
Otkrivenje 6 / Otk 6
Otkrivenje 7 / Otk 7
Otkrivenje 8 / Otk 8
Otkrivenje 9 / Otk 9
Otkrivenje 10 / Otk 10
Otkrivenje 11 / Otk 11
Otkrivenje 12 / Otk 12
Otkrivenje 13 / Otk 13
Otkrivenje 14 / Otk 14
Otkrivenje 15 / Otk 15
Otkrivenje 16 / Otk 16
Otkrivenje 17 / Otk 17
Otkrivenje 18 / Otk 18
Otkrivenje 19 / Otk 19
Otkrivenje 20 / Otk 20
Otkrivenje 21 / Otk 21
Otkrivenje 22 / Otk 22