A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

Otkrivenje 221
Anđeo mi pokaže rijeku vode života, bistru kao prozirac, što izvire iz Božjega i Jaganjčeva prijestolja
2
i teče sredinom glavne ulice. S obiju strana rijeke raste drvo života koje donosi rod dvanaest puta—svakoga mjeseca. Lišćem tog stabla liječe se narodi.
3
Neće više biti nikakva prokletstva. Božje i Jaganjčevo prijestolje bit će ondje i njihovi će im se sluge klanjati.
4
Gledat će njegovo lice, a njegovo će im ime biti napisano na čelima.
5
Neće ondje biti noći niti će trebati da im svijetle svjetiljke ili sunce. Obasjavat će ih Gospodin Bog. Oni će kraljevati u vijeke vjekova.
6
Anđeo mi reče: “Vjerodostojne su i istinite ove riječi. Gospodin Bog koji nadahnjuje proroke poslao je svojega anđela da pokaže svojim slugama što će se uskoro dogoditi.”
7
“Evo, uskoro dolazim! Blago onima koji vrše proročke riječi ove knjige!”
8
Ja, Ivan, sve sam to čuo i vidio. A kad sam sve čuo i vidio, pao sam pred noge anđelu koji mi je to pokazao da se poklonim.
9
Ali on ponovi: “Ne klanjaj se meni! Samo sam Božji sluga, baš kao ti i tvoja braća proroci, kao i svi koji su poslušni riječima ove knjige. Bogu se klanjaj!”
10
Zatim mi reče: “Ne zapečaćuj proročke riječi ove knjige da ostanu tajnom jer je vrijeme blizu.
11
Neka nepravednici i dalje čine nepravdu. Neka se okaljani i dalje kaljaju. Pravednici neka i dalje čine što je pravedno, a sveti neka se i dalje posvećuju!”
12
“Evo, uskoro dolazim i svakome ću platiti prema njegovim djelima.
13
Ja sam Alfa i Omega, Početak i Svršetak, Prvi i Posljednji.
14
Blago onima koji peru svoje haljine! Bit će im dopušteno ući kroz vrata u grad i jesti plod sa stabla života.
15
A izvan grada ostat će psi—vračari, bludnici, ubojice i idolopoklonici te svi koji vole i govore laž.
16
Ja, Isus, poslao sam svojega anđela da ti dade ovu poruku za crkve. Ja sam onaj od kojega je David nastao i nasljednik njegovoga prijestolja. Zvijezda sam Danica.”
17
Duh i zaručnica govore: “Dođi!” I tko god ovo čuje, neka kaže: “Dođi!” Neka dođe tko je žedan i neka besplatno zahvati vodu života!
18
Svakomu tko sluša proročke riječi ove knjige svjedočim: Doda li tko išta onomu što je ovdje napisano, Bog će mu dodati zla opisana u ovoj knjizi.
19
A oduzme li tko nešto od proročkih riječi zapisanih u ovoj knjizi, Bog će mu oduzeti njegov udjel sa stabla života i Sveti grad opisan u ovoj knjizi.
20
Svjedok svega ovoga kaže: “Da, uskoro dolazim!” Amen! Dođi, Gospodine Isuse!
21
Neka je milost Gospodina Isusa Krista sa svima vama.Otkrivenje 22:1
Otkrivenje 22:2
Otkrivenje 22:3
Otkrivenje 22:4
Otkrivenje 22:5
Otkrivenje 22:6
Otkrivenje 22:7
Otkrivenje 22:8
Otkrivenje 22:9
Otkrivenje 22:10
Otkrivenje 22:11
Otkrivenje 22:12
Otkrivenje 22:13
Otkrivenje 22:14
Otkrivenje 22:15
Otkrivenje 22:16
Otkrivenje 22:17
Otkrivenje 22:18
Otkrivenje 22:19
Otkrivenje 22:20
Otkrivenje 22:21


Otkrivenje 1 / Otk 1
Otkrivenje 2 / Otk 2
Otkrivenje 3 / Otk 3
Otkrivenje 4 / Otk 4
Otkrivenje 5 / Otk 5
Otkrivenje 6 / Otk 6
Otkrivenje 7 / Otk 7
Otkrivenje 8 / Otk 8
Otkrivenje 9 / Otk 9
Otkrivenje 10 / Otk 10
Otkrivenje 11 / Otk 11
Otkrivenje 12 / Otk 12
Otkrivenje 13 / Otk 13
Otkrivenje 14 / Otk 14
Otkrivenje 15 / Otk 15
Otkrivenje 16 / Otk 16
Otkrivenje 17 / Otk 17
Otkrivenje 18 / Otk 18
Otkrivenje 19 / Otk 19
Otkrivenje 20 / Otk 20
Otkrivenje 21 / Otk 21
Otkrivenje 22 / Otk 22