A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

Luki 51
Dok je jednom stajao na obali Genezaretskoga jezera a mnoštvo je nagrnulo k njemu da sluša Božju riječ,
2
Isus ugleda dvije lađice koje su ribari ostavili uz obalu jer su ispirali mreže.
3
Uđe u jednu od njih te zamoli Šimuna, kojemu je pripadala, da ju malo odgurne od obale. Zatim sjedne i počne iz lađice poučavati narod.
4
Kad je završio s govorom, reče Šimunu: “Izvezi natrag na pučinu, pa bacite mreže za lov!”
5
“Gospodine,” reče mu Šimun, “cijelu smo noć teško radili i ništa nismo uhvatili, ali kad ti tako kažeš, bacit ću mreže.”
6
Kad su ih bacili, u njih se uhvati toliko riba da su se razdirale.
7
Ribari stanu mahati svojim drugovima u drugoj lađici da im priskoče u pomoć. Oni dođu, pa napune obje lađice ribom tako da su gotovo tonule.
8
Kad je to vidio Šimun Petar, padne na koljena pred Isusom i reče mu: “Gospodine, udalji se od mene jer sam odviše grešan da bih ti bio blizu!”
9
Silna lovina riba zaprepastila je njega i sve koji su bili s njime,
10
pa tako i Šimunove drugove Jakova i Ivana, Zebedejeve sinove. Isus odgovori Šimunu: “Ne boj se! Od sada ćeš loviti ljude!”
11
Oni izvuku lađice na kopno, a zatim sve ostave i pođu za njim.
12
U nekome mjestu gdje je Isus boravio pojavi se iznenada pred njim čovjek pun gube. Čim spazi Isusa, baci se pred njega ničice, licem prema zemlji, i zamoli ga: “Gospodine, ako hoćeš, možeš me iscijeliti!”
13
Isus ispruži ruku i dotakne ga. “Hoću!” reče. “Budi čist!” I guba odmah nestane.
14
Isus mu zapovjedi: “Nikome o tomu ne govori, već idi ravno svećeniku te sa sobom ponesi žrtveni dar prema Mojsijevu zakonu kao javno svjedočanstvo svojeg ozdravljenja.”
15
Ali glas o Isusu pronosio se sve dalje, pa je golemo mnoštvo naroda nahrupilo da ga sluša i da ozdravi od bolesti.
16
A on je odlazio moliti se na samotna mjesta.
17
Jednoga dana dok je Isus poučavao, ondje su sjedili farizeji i pismoznanci koji su došli iz svih galilejskih i judejskih sela i iz Jeruzalema, a njega je sila Gospodnja poticala da iscjeljuje.
18
Neki ljudi donijeli su uzetog čovjeka na nosilima. Htjeli su ga unijeti unutra i položiti pred Isusa,
19
ali nisu se kroz mnoštvo uspjeli probiti do njega. Zato se popnu na krov, načine otvor među crepovima te ga s nosilima spuste među mnoštvo pred Isusa.
20
Kad Isus vidje njihovu vjeru, reče bolesniku: “Čovječe, oprošteni su ti grijesi!”
21
Pismoznanci i farizeji nato počnu umovati: “Tko je ovaj da tako huli? Tko može opraštati grijehe osim jedinoga Boga!”
22
Isus prozre njihovo umovanje, pa ih upita: “Zašto to smatrate hulom?
23
Što je lakše reći: ‘Grijesi su ti oprošteni’ ili ‘Ustani i idi’?
24
Dokazat ću vam da ja, Sin Čovječji, imam vlast na zemlji opraštati grijehe.” Okrene se zatim prema uzetome i reče: “Zapovijedam ti: ustani, uzmi nosila i idi kući!”
25
Čovjek smjesta ustane te naočigled svih uzme nosila i ode slaveći Boga.
26
Nato sve obuzme zanos, pa su slavili Boga i silno prestrašeni govorili: “Ovo što smo danas vidjeli je čudesno!”
27
Izlazeći nakon toga, Isus ugleda ubirača poreza imenom Levi kako sjedi u svojemu uredu te ga pozove: “Pođi za mnom!”
28
Levi nato ustane, ostavi sve te pođe za njim.
29
Poslije Levi u svojemu domu priredi veliku gozbu u čast Isusu. S njima je za stolom sjedilo mnogo ubirača poreza i drugih uzvanika.
30
A farizeji i pismoznanci negodovali su i govorili učenicima: “Zašto jedete i pijete s ubiračima poreza i drugim grešnicima?”
31
Isus im odgovori: “Ne treba liječnik zdravima, nego bolesnima.
32
Nisam došao zvati pravednike na obraćenje, već grešnike.”
33
Oni mu nato prigovore: “Ivanovi i farizejski učenici često poste i mole se, a tvoji jedu i piju!”
34
Isus im odgovori: “Zar možete siliti svatove da poste dok je mladoženja s njima?
35
Ali doći će dani kada će im ugrabiti mladoženju. Tada će postiti.”
36
Zatim im Isus to objasni prispodobom: “Nitko neće rupu na starome odijelu zakrpati tkaninom koju je otparao s novoga jer bi tako poderao i novo odijelo, a starome odijelu krpa s novoga ionako ne bi pristajala.
37
I nitko ne ulijeva novo vino u stare mjehove jer bi se od njega raspuknuli. Tako bi se i vino prolilo i mjehovi uništili.
38
Zato novo vino mora se ulijevati u nove mješine.
39
I nitko pijući staro vino ne poželi piti novo. ‘Staro je bolje’, kažu.”Luki 5:1
Luki 5:2
Luki 5:3
Luki 5:4
Luki 5:5
Luki 5:6
Luki 5:7
Luki 5:8
Luki 5:9
Luki 5:10
Luki 5:11
Luki 5:12
Luki 5:13
Luki 5:14
Luki 5:15
Luki 5:16
Luki 5:17
Luki 5:18
Luki 5:19
Luki 5:20
Luki 5:21
Luki 5:22
Luki 5:23
Luki 5:24
Luki 5:25
Luki 5:26
Luki 5:27
Luki 5:28
Luki 5:29
Luki 5:30
Luki 5:31
Luki 5:32
Luki 5:33
Luki 5:34
Luki 5:35
Luki 5:36
Luki 5:37
Luki 5:38
Luki 5:39


Luki 1 / Luki 1
Luki 2 / Luki 2
Luki 3 / Luki 3
Luki 4 / Luki 4
Luki 5 / Luki 5
Luki 6 / Luki 6
Luki 7 / Luki 7
Luki 8 / Luki 8
Luki 9 / Luki 9
Luki 10 / Luki 10
Luki 11 / Luki 11
Luki 12 / Luki 12
Luki 13 / Luki 13
Luki 14 / Luki 14
Luki 15 / Luki 15
Luki 16 / Luki 16
Luki 17 / Luki 17
Luki 18 / Luki 18
Luki 19 / Luki 19
Luki 20 / Luki 20
Luki 21 / Luki 21
Luki 22 / Luki 22
Luki 23 / Luki 23
Luki 24 / Luki 24