Instagram
English
A A A A A
Hrvatska Biblija (CNT) 2000
Luki 13
1
Tada Isusa obavijeste da je Pilat dao smaknuti neke Galilejce dok su prinosili žrtve u jeruzalemskome Hramu.
2
“Mislite li da su ti Galilejci koji su nastradali bili veći grešnici od ostalih Galilejaca?
3
Nipošto! Kažem vam, i vi ćete tako izginuti ako se ne obratite!
4
Ili onih osamnaest na koje se srušila kula u Siloamu i ubila ih, zar mislite da su oni bili grešniji od svih stanovnika Jeruzalema?
5
Nipošto. Kažem vam, svi ćete tako izginuti ako se ne obratite.”
6
Ispriča im zatim prispodobu: “Imao neki čovjek u vinogradu zasađenu smokvu. Dolazio je vidjeti je li rodila, ali nije na njoj našao roda.
7
Reče zato vinogradaru: ‘Već tri godine dolazim tražiti roda na ovoj smokvi, ali ga ne nalazim. Posijeci ju. Zašto da iscrpljuje zemlju!’
8
Vinogradar odgovori: ‘Gospodaru, ostavi ju još ove godine, a ja ću ju okopati i pognojiti.
9
Možda će nagodinu ipak roditi. Ako ne, posjeći ćeš ju.’”
10
Dok je Isus u subotu poučavao u sinagogi,
11
bila je ondje žena koja je osamnaest godina bila zgrbljena i nije se mogla uspraviti. Bila je, naime, opsjednuta duhom.
12
Kad ju Isus opazi, pozove ju i reče joj: “Ženo, oslobođena si od svoje bolesti!”
13
te položi na nju ruke. Žena se smjesta uspravi i počne slaviti Boga.
14
Ali nadstojnik sinagoge, srdit što ju je Isus izliječio u subotu, reče narodu: “Šest dana u tjednu treba raditi. U te se dane dakle dolazite liječiti, a ne subotom!”
15
Isus mu odgovori: “Licemjeri! I vi radite subotom. Ne odveže li subotom svatko od vas svojega vola ili magarca od jasala i ne odvede li ga na vodu piti?
16
Nije li onda trebalo, iako je subota, odriješiti ovu kćer Abrahamovu spona kojima ju je Sotona držao vezanu osamnaest godina?”
17
Nato se njegovi neprijatelji posrame, a sav narod radovao se čudesima koja je Isus učinio.
18
“Kako da vam još opišem Božje kraljevstvo? S čime da ga usporedim?” reče Isus.
19
“S njim je kao s gorušičinim sjemenom koje čovjek baci u svoj vrt. Ono izraste i razvije se u stablo te se ptice nebeske dolaze gnijezditi u njegovim granama.”
20
Upita opet: “Kako da vam još opišem Božje kraljevstvo?
21
Ono je poput kvasca koji žena umijesi u golemu količinu brašna, a on ipak sve ukvasi.”
22
Putujući u Jeruzalem, Isus je prolazio gradovima i selima i putem poučavao.
23
Netko ga upita: “Gospodine, je li malo onih koji se spašavaju?”
24
“Vrata neba su uska”, odgovori Isus. “Trudite se da uđete kroz njih jer će mnogi željeti ući, ali neće moći.
25
Kad gospodar kuće zaključa vrata, bit će prekasno. Tada ćete stajati vani i kucati ištući: ‘Gospodine, otvori nam!’ ali on će odgovoriti: ‘Ne znam vas odakle ste.’
26
Onda ćete početi govoriti: ‘Ali mi smo s tobom jeli i pili, poučavao si po našim trgovima!’
27
A on će vam odgovoriti: ‘Kažem vam da vas ne poznajem. Odlazite od mene, svi zlotvori!’
28
Bit će velikog plača i škrguta zubi kad ugledate Abrahama, Izaka i Jakova i sve proroke u kraljevstvu Božjemu, a vi ćete biti izbačeni.
29
Tada će ljudi odasvud, s istoka i zapada, sa sjevera i juga, doći sjesti u Božjemu kraljevstvu.
30
Oni koji su sada prvi tada će biti na zadnjemu mjestu, a oni koje ovdje smatraju zadnjima ondje će biti najveći.”
31
Odmah zatim neki mu farizeji dođu reći: “Otiđi odavde jer te Herod hoće ubiti!”
32
On im reče: “Idite i recite toj lisici da ću ja izgoniti zloduhe i iscjeljivati danas i sutra, a trećega ću dana završiti što imam.
33
Danas, sutra i prekosutra valja mi nastaviti put jer ne priliči da prorok bude ubijen izvan Jeruzalema.
34
Jeruzaleme, Jeruzaleme, koji ubijaš proroke i kamenuješ Božje poslanike! Koliko sam puta htio okupiti tvoju djecu kao što kvočka skuplja piliće pod krila, ali niste htjeli!
35
A sada će ti, eto, kuća biti napuštena. I kažem vam, nećete me više vidjeti sve dok ne uzviknete: ‘Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje!’”
Luki 13:1
Luki 13:2
Luki 13:3
Luki 13:4
Luki 13:5
Luki 13:6
Luki 13:7
Luki 13:8
Luki 13:9
Luki 13:10
Luki 13:11
Luki 13:12
Luki 13:13
Luki 13:14
Luki 13:15
Luki 13:16
Luki 13:17
Luki 13:18
Luki 13:19
Luki 13:20
Luki 13:21
Luki 13:22
Luki 13:23
Luki 13:24
Luki 13:25
Luki 13:26
Luki 13:27
Luki 13:28
Luki 13:29
Luki 13:30
Luki 13:31
Luki 13:32
Luki 13:33
Luki 13:34
Luki 13:35
Luki 1 / Luki 1
Luki 2 / Luki 2
Luki 3 / Luki 3
Luki 4 / Luki 4
Luki 5 / Luki 5
Luki 6 / Luki 6
Luki 7 / Luki 7
Luki 8 / Luki 8
Luki 9 / Luki 9
Luki 10 / Luki 10
Luki 11 / Luki 11
Luki 12 / Luki 12
Luki 13 / Luki 13
Luki 14 / Luki 14
Luki 15 / Luki 15
Luki 16 / Luki 16
Luki 17 / Luki 17
Luki 18 / Luki 18
Luki 19 / Luki 19
Luki 20 / Luki 20
Luki 21 / Luki 21
Luki 22 / Luki 22
Luki 23 / Luki 23
Luki 24 / Luki 24