Instagram
English
A A A A A
Hrvatska Biblija (CNT) 2000
Marku 6
1
Isus ode odande i vrati se s učenicima u svoj zavičaj, u Nazaret.
2
Sljedeće subote ode u sinagogu i počne poučavati. Mnogi ljudi su se divili i govorili: “Odakle mu ta mudrost i sila kojom čini takva čudesa?
3
Nije li on drvodjelja, Marijin sin, Jakovljev, Josijin, Judin i Šimunov brat? Nisu li mu sestre tu među nama?” I sablaznili su se zbog njega.
4
Isus im reče: “Proroku ne iskazuju čast jedino u njegovu zavičaju, među rodbinom i u njegovu domu.”
5
Zbog njihove nevjere nije mogao ondje učiniti nikakva čuda, samo je iscijelio nekoliko bolesnika položivši na njih ruke.
6
Čudio se njihovoj nevjeri. Išao je po selima i poučavao.
7
Pozvao je sebi Dvanaestoricu te ih počeo slati po dvojicu dajući im vlast da izgone nečiste duhove.
8
Zapovjedio im je da na put ne ponesu ništa osim štapa—ni kruha, ni torbu, ni bakrena novca koji se običavao nositi u pojasu.
9
Reče im da obuju sandale, ali da ne ponesu ni ogrtača.
10
Kazao je: “Kad boravite u nekome mjestu, stanujte u jednoj kući i ne mijenjajte smještaj.
11
Ako vas u nekome mjestu ne prihvate ili ne poslušaju, stresite i prašinu s nogu kad odlazite. To će biti znak da ste ga prepustili njegovoj sudbini.”
12
Tako su učenici otišli i propovijedali o pokajanju.
13
Mnoge su zloduhe istjerali i mnogo bolesnika pomazali uljem i iscijelili.
14
Ubrzo je i kralj Herod Antipa čuo za Isusa jer se o njemu posvuda govorilo. Neki su govorili: “To je od mrtvih uskrsnuo Ivan Krstitelj pa sad u njemu djeluju čudesne sile.”
15
Drugi su pak govorili da je Isus starodrevni prorok Ilija. Treći su tvrdili da je on novi prorok poput onih iz prošlosti.
16
Herod na to reče: “To je Ivan komu sam dao odrubiti glavu. Uskrsnuo je!”
17
Herod je, naime, zapovjedio da Ivana okuju u lance i bace u tamnicu zbog Herodijade, žene Herodova brata Filipa.
18
Herod ju je uzeo za ženu, a Ivan ga je opominjao: “Nije se dopušteno ženiti ženom vlastitog brata!”
19
Herodijada je zato zamrzila Ivana i htjela ga je ubiti, ali to nije mogla učiniti
20
jer je Herod poštivao Ivana. Znao je da je svet i dobar čovjek i zato ga je štitio. Iako bi se uvijek uznemirio kad bi razgovarao s Ivanom, Herod ga je rado slušao.
21
Na posljetku se Herodijadi pružila prigoda. Herodu je bio rođendan te je priredio gozbu za svoje dvorane, visoke časnike i najuglednije građane Galileje.
22
Herodijadina kći plesala za Heroda i njegove uzvanike i svima se svidjela. “Traži od mene što ti drago,” reče kralj djevojci,
23
“pa bila to i polovica mojega kraljevstva, i dat ću ti što zatražiš!”
24
Djevojka iziđe i upita majku: “Što da tražim?” A ona odgovori: “Traži glavu Ivana Krstitelja!”
25
Djevojka požuri natrag kralju te mu reče: “Zapovjedi da mi na pladnju donesu glavu Ivana Krstitelja, i to odmah!”
26
Kralj se ražalosti, ali zbog toga što se zakleo i zbog uzvanika ne htjede ju odbiti.
27
Odmah naredi krvniku da donese Ivanovu glavu. Krvnik ode u tamnicu, odrubi Ivanu glavu
28
te je na pladnju dade djevojci, a ona ju odnese majci.
29
Kad za to doznaše Ivanovi učenici, dođu uzeti njegovo tijelo da ga polože u grob.
30
Apostoli se s putovanja vrate Isusu te ga izvijeste o svemu što su činili i što su poučavali.
31
Isus im predloži: “Sklonimo se malo u osamu da se odmorimo.” Jer je dolazilo i odlazilo toliko ljudi da nisu imali vremena ni jesti.
32
Otisnu se tako lađom prema mirnijemu mjestu.
33
No mnogi su ih opazili kako odlaze pa su ljudi iz mnogih mjesta potrčali onamo obalom i stigli prije njih.
34
Kad je izišao iz lađice, ugleda silan narod pa se sažali nad njima jer su bili kao ovce bez pastira pa ih je dugo poučavao.
35
Kad je dan poodmaknuo, pristupe mu njegovi učenici i kazaše: “Pust je ovo kraj a već je i kasno.
36
Otpusti ljude da mogu otići na okolna imanja i sela te si kupiti što za jelo!”
37
“Vi ih nahranite!” odgovori im Isus. “Čime?” upitaju. “Trebalo bi nam cijelo bogatstvo da se kupi hrana za toliko mnoštvo!”
38
“Pogledajte koliko hrane imate”, reče im. Vrate se i kažu da imaju pet kruhova i dvije ribe.
39
Isus im zapovjedi da posjedaju u skupine po zelenoj travi.
40
Posjedali su u skupine od stotinu i od pedeset ljudi.
41
Isus uzme pet kruhova i dvije ribe, pogleda u nebo i blagoslovi hranu te razlomi kruhove. Dade ih zatim učenicima da podijele ljudima. Također svima podijeli i one dvije ribe.
42
Svi su jeli dok se nisu nasitili
43
i još poslije pokupe punih dvanaest košara preostalih ulomaka te ostatak riba.
44
A nahranilo se pet tisuća muškaraca.
45
Odmah zatim Isus natjera učenike da uđu u lađu i da preplove na drugu obalu, prema Betsaidi, dok on otpusti mnoštvo.
46
Pošto se rastao s ljudima, otišao je u goru da se moli.
47
Bila je noć, učenici su bili u lađi nasred jezera, a on sam na kopnu.
48
Opazi da jedva veslaju boreći se s nasuprotnim vjetrom te oko tri ure ujutro krene prema njima hodajući po vodi. Htio im je prići,
49
ali kad ga ugledaju kako hoda po vodi prema njima, vrisnu od straha misleći da je sablast.
50
Svi su ga vidjeli i prestrašili se. Ali on im odmah reče: “Samo hrabro! Ja sam! Ne bojte se!”
51
Tada su ušli u lađu i vjetar prestane. Učenike je zaprepastilo to što su vidjeli.
52
Još nisu shvaćali značenje čuda s umnoženim kruhom jer su im srca bila tvrda i nisu vjerovali.
53
Preplove jezero i pristanu u Genezaretu te privežu lađu
54
i iziđu. Ljudi ga odmah prepoznaju
55
i rastrče se po cijelomu kraju da razglase vijest o njegovu dolasku te mu počnu donositi bolesnike na nosilima.
56
I u koji god bi grad, selo ili zaselak ušao, polijegali bi bolesnike na trgove i ulice te ga molili da im dopusti dotaknuti barem skut njegove haljine—i svi koji bi ga dotaknuli ozdravljali su.
Marku 6:1
Marku 6:2
Marku 6:3
Marku 6:4
Marku 6:5
Marku 6:6
Marku 6:7
Marku 6:8
Marku 6:9
Marku 6:10
Marku 6:11
Marku 6:12
Marku 6:13
Marku 6:14
Marku 6:15
Marku 6:16
Marku 6:17
Marku 6:18
Marku 6:19
Marku 6:20
Marku 6:21
Marku 6:22
Marku 6:23
Marku 6:24
Marku 6:25
Marku 6:26
Marku 6:27
Marku 6:28
Marku 6:29
Marku 6:30
Marku 6:31
Marku 6:32
Marku 6:33
Marku 6:34
Marku 6:35
Marku 6:36
Marku 6:37
Marku 6:38
Marku 6:39
Marku 6:40
Marku 6:41
Marku 6:42
Marku 6:43
Marku 6:44
Marku 6:45
Marku 6:46
Marku 6:47
Marku 6:48
Marku 6:49
Marku 6:50
Marku 6:51
Marku 6:52
Marku 6:53
Marku 6:54
Marku 6:55
Marku 6:56
Marku 1 / Mar 1
Marku 2 / Mar 2
Marku 3 / Mar 3
Marku 4 / Mar 4
Marku 5 / Mar 5
Marku 6 / Mar 6
Marku 7 / Mar 7
Marku 8 / Mar 8
Marku 9 / Mar 9
Marku 10 / Mar 10
Marku 11 / Mar 11
Marku 12 / Mar 12
Marku 13 / Mar 13
Marku 14 / Mar 14
Marku 15 / Mar 15
Marku 16 / Mar 16