A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

Mateju 11
Ovo je rodoslovlje Isusa Krista, potomka kralja Davida koji je bio Abrahamov potomak.
2
Abrahamu se rodio Izak. Izaku se rodio Jakov. Jakovu su se rodili Juda i njegova braća.
3
Judi je Tamara rodila Peresa i Zeraha. Peresu se rodio Hesron, a Hesronu Ram.
4
Ramu se rodi Aminadab. Aminadabu se rodi Nahšon, a Nahšonu Salma.
5
Salmi je Rahaba rodila Boaza. Boazu je Ruta rodila Obeda. Obedu se rodio Jišaj.
6
Jišaju se rodio kralj David. Davidu je bivša Urijina žena rodila Salomona.
7
Salomonu se rodio Roboam. Roboamu se rodio Abija. Abiji se rodio Asa.
8
Asi se rodio Jozafat. Jozafatu se rodio Joram, a Joramu Ahazja.
9
Ahazji se rodio Jotam, Jotamu Ahaz, a Ahazu Ezekija.
10
Ezekiji se rodio Manaše, Manašeu Amon. Amonu se rodio Jošija.
11
Jošiji su se, u vrijeme progonstva u Babilon, rodili Jehonija i njegova braća.
12
Poslije progonstva u Babilon Jehoniji se rodio Šealtiel. Šealtielu se rodio Zerubabel.
13
Zerubabelu se rodio Abiud. Abiudu se rodio Elijakim, a Elijakimu Azor.
14
Azoru se rodio Sadok. Sadoku se rodio Akim, a Akimu Elijud.
15
Elijudu se rodio Eleazar. Eleazaru Matan, a Matanu Jakov.
16
Jakovu se rodio Josip, muž Marije koja je rodila Isusa zvanoga Krist.
17
To je, dakle, ukupno četrnaest naraštaja od Abrahama do kralja Davida, četrnaest naraštaja od kralja Davida do progonstva u Babilon i četrnaest naraštaja od progonstva do Krista.
18
Evo kako se zbilo rođenje Isusa Krista: Njegova majka Marija bila je zaručena s Josipom. Ali dok je još bila djevica, začela je po Svetome Duhu.
19
Kako je njezin muž Josip bio pravedan čovjek i kako ju nije htio javno osramotiti, naumi ju potajice napustiti.
20
Razmišljajući o tome, zaspao je te mu se u snu ukaže Božji glasnik. “Josipe, sine Davidov,” reče mu on, “ne oklijevaj uzeti Mariju za ženu! Jer dijete koje nosi začeto je po Svetome Duhu.
21
Ona će roditi sina i nazvat ćeš ga Isus (što znači: ‘Gospodin spasava’) jer će spasiti svoj narod od njegovih grijeha.”
22
Sve se to dogodilo da bi se obistinilo što je Gospodin rekao po proroku:
23
“Slušajte! Djevica će zanijeti! Rodit će sina koji će se zvati Emanuel”, (što znači: “Bog je s nama”).
24
Kad se Josip probudio, učini kako mu je Božji glasnik zapovjedio—dovede Mariju svojoj kući da mu bude žena.
25
Nije joj prišao kao muškarac dok nije rodila sina. A onda mu nadjene ime Isus.Mateju 1:1

Mateju 1:2

Mateju 1:3

Mateju 1:4

Mateju 1:5

Mateju 1:6

Mateju 1:7

Mateju 1:8

Mateju 1:9

Mateju 1:10

Mateju 1:11

Mateju 1:12

Mateju 1:13

Mateju 1:14

Mateju 1:15

Mateju 1:16

Mateju 1:17

Mateju 1:18

Mateju 1:19

Mateju 1:20

Mateju 1:21

Mateju 1:22

Mateju 1:23

Mateju 1:24

Mateju 1:25Mateju 1 / Mat 1

Mateju 2 / Mat 2

Mateju 3 / Mat 3

Mateju 4 / Mat 4

Mateju 5 / Mat 5

Mateju 6 / Mat 6

Mateju 7 / Mat 7

Mateju 8 / Mat 8

Mateju 9 / Mat 9

Mateju 10 / Mat 10

Mateju 11 / Mat 11

Mateju 12 / Mat 12

Mateju 13 / Mat 13

Mateju 14 / Mat 14

Mateju 15 / Mat 15

Mateju 16 / Mat 16

Mateju 17 / Mat 17

Mateju 18 / Mat 18

Mateju 19 / Mat 19

Mateju 20 / Mat 20

Mateju 21 / Mat 21

Mateju 22 / Mat 22

Mateju 23 / Mat 23

Mateju 24 / Mat 24

Mateju 25 / Mat 25

Mateju 26 / Mat 26

Mateju 27 / Mat 27

Mateju 28 / Mat 28