Instagram
English
A A A A A
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011
Otkrivenje 18
1
I nakon toga vidio sam jednog drugog anđela kako silazi s neba; imao je veliku vlast. I zemlja se zasvijetlila od njegove slave.
2
I povikao je moćno sa snažnim glasom, govoreći: “Pao je, pao je Babilon veliki i postao prebivalište đavlima i pritvorom svakome nečistom duhu i kavezom svakoj nečistoj i mrskoj ptici.
3
Jer su se od vina gnjeva bludništva njezinog opili svi narodi i kraljevi su zemaljski s njom bludničili, a trgovci zemaljski obogatili su se od izobilja njezine raskoši.”
4
I čuo sam drugi glas s neba kako govori: “Izađite iz nje, narode moj, da ne budete sudionici grijeha njezinih i da ne primate od njezinih pošasti!
5
Jer su njezini grijesi doprli do neba i sjetio se Bog bezakonja njezinih.
6
Uzvratite joj kao što je i ona vama uzvratila i udvostručite joj po djelima njezinim. U čašu u koju je natočila, natočite joj dvostruko!
7
Koliko je samu sebe proslavila i raskošno živjela, toliko joj zadajte muke i jada. Jer u srcu svome govori: ‘Sjedim kao kraljica i nisam udovica i jada neću vidjeti!’
8
Zbog toga će u jednome danu doći pošasti njezine, smrt i tuga i glad, te će ognjem biti potpuno spaljena, jer je snažan Gospodin Bog koji joj sudi.”
9
I kraljevi zemaljski koji su s njome bludničili i s njom raskošno živjeli, jadikovat će za njom i tugovati za njom kad budu vidjeli dim požara njezina.
10
Stojeći izdaleka zbog straha od muka njezinih govorit će: “Joj, joj grade veliki, Babilone, grade moćni! Jer je u jednome času osuda tvoja došla.”
11
I trgovci zemaljski će plakati i tugovati nad njom jer nitko više ne kupuje njihove robe:
12
ni robe od zlata, ni srebra, ni dragog kamenja, ni biserja, ni finog lana, ni purpura, ni svile, ni grimiza; ni ništa od citronova drveta, ni nikakvog predmeta od bjelokosti, ni nikakvog predmeta od skupocjenog drveta, ni mjedi, ni željeza, ni mramora;
13
ni cimeta, ni miomirisa, ni pomasti, ni tamjana, ni vina, ni ulja, ni finog brašna, ni pšenice, ni stoke, ni ovaca, ni konja, ni kola, ni roblja, ni ljudskih duša.
14
“I voće za kojim je žudjela tvoja duša otišlo je od tebe, i sva raskoš i sjaj otišli su od tebe, i više ih nećeš naći nikada.”
15
Trgovci ovih stvari, što su se od nje obogatili, izdaleka će stajati zbog straha od muke njezine plačući i jadikujući
16
i govoreći: “Joj, joj, grade veliki, koji si bio odjeven u fini lan i purpur i grimiz, i nakićen zlatom i dragim kamenjem i biserjem!
17
Jer u jednom će času nestati toliko bogatstvo!” I svaki kormilar i svaka posada na brodovima i mornari i svi koji rade na moru izdaleka su stajali
18
te, gledajući dim požara njezina, vikali govoreći: “Koji je grad nalik gradu velikom?”
19
I bacali su prah na svoje glave te, plačući i jadikujući, vikali govoreći: “Joj, joj, grade veliki, u kojem su se dragocjenostima tvojim obogatili svi koji su imali plovila na moru! Jer je u jednom času opustio.”
20
Raduj se nad njom, ti nebo, i vi sveti apostoli i proroci, jer vas je Bog osvetio na njoj!
21
I jedan snažan anđeo uzeo je kamen velik poput mlinskog kamena i bacio ga u more govoreći: “Tako će silovito biti bačen grad veliki, Babilon, i neće se više naći nikada.
22
I glas harfista i glazbenika i frulaša i trubača neće se više u tebi čuti nikada. I nijednog zanatlije bilo kojeg zanata neće se više naći u tebi i glas se mlinskog kamena u tebi više neće čuti nikada.
23
I svjetlost svijeće u tebi više neće zasjati nikada; i glas mladenca i mladenke neće se više u tebi čuti nikada. Jer su trgovci tvoji bili velikaši zemaljski, jer su tvojim vračanjem bili zavedeni svi narodi.
24
I u njoj se našla krv proroka i svetih, i svih što su bili zaklani na zemlji.”
Otkrivenje 18:1
Otkrivenje 18:2
Otkrivenje 18:3
Otkrivenje 18:4
Otkrivenje 18:5
Otkrivenje 18:6
Otkrivenje 18:7
Otkrivenje 18:8
Otkrivenje 18:9
Otkrivenje 18:10
Otkrivenje 18:11
Otkrivenje 18:12
Otkrivenje 18:13
Otkrivenje 18:14
Otkrivenje 18:15
Otkrivenje 18:16
Otkrivenje 18:17
Otkrivenje 18:18
Otkrivenje 18:19
Otkrivenje 18:20
Otkrivenje 18:21
Otkrivenje 18:22
Otkrivenje 18:23
Otkrivenje 18:24
Otkrivenje 1 / Otk 1
Otkrivenje 2 / Otk 2
Otkrivenje 3 / Otk 3
Otkrivenje 4 / Otk 4
Otkrivenje 5 / Otk 5
Otkrivenje 6 / Otk 6
Otkrivenje 7 / Otk 7
Otkrivenje 8 / Otk 8
Otkrivenje 9 / Otk 9
Otkrivenje 10 / Otk 10
Otkrivenje 11 / Otk 11
Otkrivenje 12 / Otk 12
Otkrivenje 13 / Otk 13
Otkrivenje 14 / Otk 14
Otkrivenje 15 / Otk 15
Otkrivenje 16 / Otk 16
Otkrivenje 17 / Otk 17
Otkrivenje 18 / Otk 18
Otkrivenje 19 / Otk 19
Otkrivenje 20 / Otk 20
Otkrivenje 21 / Otk 21
Otkrivenje 22 / Otk 22