A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

Kološanima 11
Pavao, apostol Isusa Krista po volji Božjoj, i naš brat Timotej,
2
svetoj i vjernoj braći u Kristu, koji su u Kolosima: milost vam i mir od Boga našega Oca i Gospodina Isusa Krista!
3
Zahvaljujemo Bogu i Ocu Gospodina našega Isusa Krista, uvijek kad molimo za vas,
4
pošto smo čuli za vašu vjeru u Kristu Isusu i za ljubav prema svima svetima,
5
zbog nade koja vam je pohranjena u nebu, za koju ste već čuli u istinitoj riječi evanđelja,
6
koje je došlo k vama, kao i u sav svijet te donosi plod i u vama od dana kada ste čuli i spoznali milost Božju u istini,
7
kako ste i naučili od Epafre, našega ljubljenog sudruga sluge, koji je za vas vjeran službenik Kristov,
8
koji nas je i obavijestio o vašoj ljubavi u Duhu.
9
Zbog toga i mi od dana od kad smo to čuli ne prestajemo za vas moliti i želimo da budete ispunjeni spoznajom njegove volje u svakoj mudrosti i duhovnom razumijevanju,
10
tako da hodite dostojno Gospodina, u svemu mu ugodite, donoseći plod u svakom dobrom djelu i napredujući u spoznaji Boga;
11
osnaženi svom snagom po njegovoj slavnoj moći, za svaku strpljivost i postojanost s radošću;
12
dajući hvalu Ocu, koji nas je učinio dostojnim sudionicima baštine svetih u svjetlu.
13
On nas je izbavio iz vlasti tame i prenio u kraljevstvo svojega ljubljenog Sina,
14
u kome imamo otkupljenje, po njegovoj krvi, i oproštenje grijeha.
15
On je slika nevidljivog Boga, prvorođenac svakoga stvorenja,
16
jer je po njemu sve stvoreno, što je u nebu i što je na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo prijestolja, bilo gospodstva, bilo poglavarstva, bilo vlasti; sve je stvoreno po njemu i za njega.
17
I on je prije svega, i sve je po njemu u skladu.
18
On je i glava tijela, crkve; on je početak, prvorođenac od mrtvih, da bi u svemu on imao prvenstvo,
19
jer se Ocu svidjelo u njemu nastaniti svu puninu,
20
i po njemu pomiriti sa sobom sve, budući da je po njemu ostvario mir kroz krv njegovog križa, bilo ono na zemlji ili ono u nebu.
21
I vas, koji ste nekoć bili otuđeni i neprijatelji u svom umu po zlim djelima, a sada vas je izmirio
22
u njegovom ljudskom tijelu, po smrti, da vas izvede pred sebe svete, bez mane i bez krivnje,
23
ako ustrajete u vjeri, utemeljeni i utvrđeni te se ne udaljite od nade evanđelja koje ste čuli, koje je propovijedano svakom stvorenju što je pod nebom i kojem sam ja, Pavao, postao službenik,
24
koji se sada raduje u svojim patnjama za vas, i tako u svojemu tijelu dopunjuje što nedostaje Kristovim mukama za njegovo tijelo, koje je crkva.
25
Njoj sam ja postao službenik prema Božjoj raspodjeli koju mi je dao za vas da ispunim riječ Božju,
26
to jest otajstvo koje je bilo skriveno kroz vjekove i kroz naraštaje, a koje je sada objavljeno njegovim svetima.
27
Njima je Bog želio objaviti kako je bogata slava ovoga otajstva među Poganima, koje je Krist u vama, nada slave.
28
Njega mi propovijedamo, opominjući svakog čovjeka i poučavajući svakog čovjeka u svoj mudrosti, da bi prikazali svakog čovjeka savršena u Kristu Isusu.
29
Za to se i trudim boreći se po njegovoj djelotvornosti koja moćno djeluje u meni.Kološanima 1:1
Kološanima 1:2
Kološanima 1:3
Kološanima 1:4
Kološanima 1:5
Kološanima 1:6
Kološanima 1:7
Kološanima 1:8
Kološanima 1:9
Kološanima 1:10
Kološanima 1:11
Kološanima 1:12
Kološanima 1:13
Kološanima 1:14
Kološanima 1:15
Kološanima 1:16
Kološanima 1:17
Kološanima 1:18
Kološanima 1:19
Kološanima 1:20
Kološanima 1:21
Kološanima 1:22
Kološanima 1:23
Kološanima 1:24
Kološanima 1:25
Kološanima 1:26
Kološanima 1:27
Kološanima 1:28
Kološanima 1:29


Kološanima 1 / Kol 1
Kološanima 2 / Kol 2
Kološanima 3 / Kol 3
Kološanima 4 / Kol 4