A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

Efežanima 41
Zaklinjem vas, dakle, ja sužanj u Gospodinu: hodite dostojno poziva kojim ste pozvani,
2
sa svom skromnošću i krotkošću, s postojanošću podnosite jedan drugoga u ljubavi;
3
nastojeći sačuvati jedinstvo Duha, svezom mira.
4
Postoji jedno tijelo i jedan Duh, kao što ste i pozvani k jednoj nadi svoga poziva;
5
jedan Gospodin, jedna vjera, jedno krštenje,
6
jedan Bog i Otac sviju, koji je nad svima, i kroz sve i u svima vama.
7
A svakome od nas dana je milost po mjeri Kristovog dara.
8
Zato govori: “Kad je uzašao na visinu, odveo je sužnje u sužanjstvo i dao darove ljudima.”
9
(A ono “uzašao” što drugo znači nego li to da je najprije sišao u donje krajeve zemlje?
10
Onaj koji je sišao jest onaj isti koji je i uzašao iznad svih nebesa, da bi sve ispunio.)
11
I on je dao jedne za apostole, a jedne za proroke, a jedne za evangelizatore, a jedne za pastire i učitelje
12
za usavršavanje svetih, za djelo službe, za izgradnju tijela Kristova,
13
dok svi ne dospijemo do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božjega, do savršenog čovjeka, do mjere uzrasta punine Kristove:
14
da više ne budemo djetinjasti, bacani amo tamo i nošeni unaokolo svakim vjetrom nauka koji ljudskim trikom i lukavstvom čeka u zasjedi da nas zavede.
15
Nego govoreći istinu u ljubavi, u svemu uzrastimo u njega koji je Glava, to jest Krista,
16
od koga je sve tijelo sastavljeno i povezano svakovrsnim zglobom opskrbe prema djelotvornosti po mjeri svakog pojedinog dijela, te ostvaruje rast tijela za izgradnju samoga sebe u ljubavi.
17
Ovo, dakle, kažem i svjedočim u Gospodinu: da vi više ne hodite kao što i ostali Pogani hode, u ispraznosti njihove pameti,
18
zamračena razuma, otuđeni od života Božjega zbog neznanja koje je u njima, zbog sljepoće njihova srca.
19
Oni, pošto su otupili, predali su sami sebe razvratnosti da bi u pohlepi činili svaku nečistoću.
20
Ali vi niste tako učili Krista,
21
ako ste ga doista čuli i po njemu bili poučeni kao što jest istina u Isusu:
22
da vam je, u odnosu na prijašnje ponašanje, odložiti starog čovjeka koji je iskvaren zbog zavodljivih požuda,
23
i obnoviti se duhom svojega razuma,
24
te se zaodjenuti novim čovjekom, koji je stvoren po Bogu u pravednosti i istinskoj svetosti.
25
Zato odbacite laž i govorite istinu svaki sa svojim bližnjim, jer smo udovi jedan drugome.
26
Srdite se, ali ne griješite! Neka sunce ne zađe nad vašom srdžbom!
27
I ne dajte mjesta Đavlu.
28
Tko je krao, neka više ne krade, nego neka se radije trudi i svojim rukama radi što je dobro, da bi mogao dati onome koji je u potrebi.
29
Nikakva loša riječ neka ne izlazi iz vaših usta, nego samo dobra za izgradnju gdje je potrebno, da bi poslužila milost onima koji slušaju.
30
I ne žalostite Duha Svetoga Božjega kojim ste zapečaćeni za dan otkupljenja!
31
Neka se ukloni od vas sva gorčina, i gnjev, i srdžba, i vika, i hula, zajedno sa svakom zlobom.
32
I budite dobri jedan prema drugom, samilosni! Opraštajte jedan drugome kao što je i Bog vama u Kristu oprostio!Efežanima 4:1

Efežanima 4:2

Efežanima 4:3

Efežanima 4:4

Efežanima 4:5

Efežanima 4:6

Efežanima 4:7

Efežanima 4:8

Efežanima 4:9

Efežanima 4:10

Efežanima 4:11

Efežanima 4:12

Efežanima 4:13

Efežanima 4:14

Efežanima 4:15

Efežanima 4:16

Efežanima 4:17

Efežanima 4:18

Efežanima 4:19

Efežanima 4:20

Efežanima 4:21

Efežanima 4:22

Efežanima 4:23

Efežanima 4:24

Efežanima 4:25

Efežanima 4:26

Efežanima 4:27

Efežanima 4:28

Efežanima 4:29

Efežanima 4:30

Efežanima 4:31

Efežanima 4:32Efežanima 1 / Efe 1

Efežanima 2 / Efe 2

Efežanima 3 / Efe 3

Efežanima 4 / Efe 4

Efežanima 5 / Efe 5

Efežanima 6 / Efe 6