A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

Efežanima 41
Zaklinjem vas, dakle, ja sužanj u Gospodinu: hodite dostojno poziva kojim ste pozvani,
2
sa svom skromnošću i krotkošću, s postojanošću podnosite jedan drugoga u ljubavi;
3
nastojeći sačuvati jedinstvo Duha, svezom mira.
4
Postoji jedno tijelo i jedan Duh, kao što ste i pozvani k jednoj nadi svoga poziva;
5
jedan Gospodin, jedna vjera, jedno krštenje,
6
jedan Bog i Otac sviju, koji je nad svima, i kroz sve i u svima vama.
7
A svakome od nas dana je milost po mjeri Kristovog dara.
8
Zato govori: “Kad je uzašao na visinu, odveo je sužnje u sužanjstvo i dao darove ljudima.”
9
(A ono “uzašao” što drugo znači nego li to da je najprije sišao u donje krajeve zemlje?
10
Onaj koji je sišao jest onaj isti koji je i uzašao iznad svih nebesa, da bi sve ispunio.)
11
I on je dao jedne za apostole, a jedne za proroke, a jedne za evangelizatore, a jedne za pastire i učitelje
12
za usavršavanje svetih, za djelo službe, za izgradnju tijela Kristova,
13
dok svi ne dospijemo do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božjega, do savršenog čovjeka, do mjere uzrasta punine Kristove:
14
da više ne budemo djetinjasti, bacani amo tamo i nošeni unaokolo svakim vjetrom nauka koji ljudskim trikom i lukavstvom čeka u zasjedi da nas zavede.
15
Nego govoreći istinu u ljubavi, u svemu uzrastimo u njega koji je Glava, to jest Krista,
16
od koga je sve tijelo sastavljeno i povezano svakovrsnim zglobom opskrbe prema djelotvornosti po mjeri svakog pojedinog dijela, te ostvaruje rast tijela za izgradnju samoga sebe u ljubavi.
17
Ovo, dakle, kažem i svjedočim u Gospodinu: da vi više ne hodite kao što i ostali Pogani hode, u ispraznosti njihove pameti,
18
zamračena razuma, otuđeni od života Božjega zbog neznanja koje je u njima, zbog sljepoće njihova srca.
19
Oni, pošto su otupili, predali su sami sebe razvratnosti da bi u pohlepi činili svaku nečistoću.
20
Ali vi niste tako učili Krista,
21
ako ste ga doista čuli i po njemu bili poučeni kao što jest istina u Isusu:
22
da vam je, u odnosu na prijašnje ponašanje, odložiti starog čovjeka koji je iskvaren zbog zavodljivih požuda,
23
i obnoviti se duhom svojega razuma,
24
te se zaodjenuti novim čovjekom, koji je stvoren po Bogu u pravednosti i istinskoj svetosti.
25
Zato odbacite laž i govorite istinu svaki sa svojim bližnjim, jer smo udovi jedan drugome.
26
Srdite se, ali ne griješite! Neka sunce ne zađe nad vašom srdžbom!
27
I ne dajte mjesta Đavlu.
28
Tko je krao, neka više ne krade, nego neka se radije trudi i svojim rukama radi što je dobro, da bi mogao dati onome koji je u potrebi.
29
Nikakva loša riječ neka ne izlazi iz vaših usta, nego samo dobra za izgradnju gdje je potrebno, da bi poslužila milost onima koji slušaju.
30
I ne žalostite Duha Svetoga Božjega kojim ste zapečaćeni za dan otkupljenja!
31
Neka se ukloni od vas sva gorčina, i gnjev, i srdžba, i vika, i hula, zajedno sa svakom zlobom.
32
I budite dobri jedan prema drugom, samilosni! Opraštajte jedan drugome kao što je i Bog vama u Kristu oprostio!Efežanima 4:1
Efežanima 4:2
Efežanima 4:3
Efežanima 4:4
Efežanima 4:5
Efežanima 4:6
Efežanima 4:7
Efežanima 4:8
Efežanima 4:9
Efežanima 4:10
Efežanima 4:11
Efežanima 4:12
Efežanima 4:13
Efežanima 4:14
Efežanima 4:15
Efežanima 4:16
Efežanima 4:17
Efežanima 4:18
Efežanima 4:19
Efežanima 4:20
Efežanima 4:21
Efežanima 4:22
Efežanima 4:23
Efežanima 4:24
Efežanima 4:25
Efežanima 4:26
Efežanima 4:27
Efežanima 4:28
Efežanima 4:29
Efežanima 4:30
Efežanima 4:31
Efežanima 4:32


Efežanima 1 / Efe 1
Efežanima 2 / Efe 2
Efežanima 3 / Efe 3
Efežanima 4 / Efe 4
Efežanima 5 / Efe 5
Efežanima 6 / Efe 6