A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

Efežanima 1Pavao, apostol Isusa Krista po volji Božjoj, svetima koji su u Efezu i vjernima u Kristu Isusu.
Milost vam i mir od Boga, našega Oca, i od Gospodina Isusa Krista!
Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, koji nas je blagoslovio svim duhovnim blagoslovima u nebeskim prostorima u Kristu.
Budući da nas je u njemu izabrao prije utemeljenja svijeta, da budemo sveti i bez krivnje pred njim u ljubavi,
jer nas je predodredio za posinjenje po Isusu Kristu, po dobronamjernosti svoje volje,
na hvalu slave njegove milosti, kojom nas je prihvatio u ljubljenomu,
u kome imamo otkupljenje njegovom krvlju, oproštenje grijeha, prema bogatstvu njegove milosti,
koju nam je obilno udijelio u svoj mudrosti i razboritosti,
pošto nam je obznanio otajstvo svoje volje, po svojoj dobronamjernosti koju je već u sebi naumio,
௧௦
za izvršenje u punini vremena: sve sakupiti pod jednu glavu u Kristu, i što je u nebu i što je na zemlji, i u njemu,
௧௧
u kojemu smo i mi stekli baštinu, mi koji smo predodređeni u skladu s nakanom onoga koji sve radi po odluci svoje volje,
௧௨
da mi, koji smo se već prije pouzdali u Krista, budemo na hvalu njegove slave.
௧௩
U njemu ste i vi, pošto ste čuli riječ istine, evanđelje svoga spasenja, u njemu ste i, nakon što ste povjerovali, zapečaćeni obećanim Duhom Svetim,
௧௪
koji je zalog naše baštine sve do otkupljenja stečenih, na hvalu njegove slave.
௧௫
Zato i ja, otkad sam čuo za vašu vjeru u Gospodina Isusa i za vašu ljubav prema svima svetima,
௧௬
ne prestajem zahvaljivati za vas i spominjati vas u svojim molitvama,
௧௭
da vam Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac slave, podari duha mudrosti i otkrivenje u spoznavanju njega;
௧௮
prosvijetli oči vašega razuma da uvidite kolika je nada u njegovom pozivu, i koliko je bogatstvo slave njegove baštine u svetima,
௧௯
i koliko je prekomjerna veličina njegove snage prema nama koji vjerujemo po djelovanju njegove silne snage,
௨௦
koju je proveo u Kristu kad ga je uskrsnuo od mrtvih i posjeo sebi zdesna u nebeskim prostorima,
௨௧
iznad svakoga poglavarstva i vlasti, i moći i gospodstva, i svakog imena koje je imenovano, ne samo u ovom svijetu, nego i u onomu koji dolazi.
௨௨
I sve mu je podložio pod noge, a njega je dao da bude glava nad svime u crkvi,
௨௩
koja je njegovo tijelo, punina onoga koji ispunjava sve u svima.Efežanima 1:1
Efežanima 1:2
Efežanima 1:3
Efežanima 1:4
Efežanima 1:5
Efežanima 1:6
Efežanima 1:7
Efežanima 1:8
Efežanima 1:9
Efežanima 1:10
Efežanima 1:11
Efežanima 1:12
Efežanima 1:13
Efežanima 1:14
Efežanima 1:15
Efežanima 1:16
Efežanima 1:17
Efežanima 1:18
Efežanima 1:19
Efežanima 1:20
Efežanima 1:21
Efežanima 1:22
Efežanima 1:23


Efežanima 1 / எபே 1
Efežanima 2 / எபே 2
Efežanima 3 / எபே 3
Efežanima 4 / எபே 4
Efežanima 5 / எபே 5
Efežanima 6 / எபே 6