A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

Ivanu 81
A Isus je otišao na Maslinsku goru.
2
I u zoru je ponovo došao u Hram i sav je narod dolazio k njemu; onda je sjeo i poučavao ih.
3
Tada su mu pismoznanci i farizeji doveli ženu uhvaćenu u preljubu. I kad su je postavili u sredinu,
4
rekli su mu: “Učitelju, ova je žena uhvaćena u samom činu preljuba,
5
a Mojsije nam je u Zakonu zapovjedio takve kamenovati. Ali što ti kažeš?”
6
A to su rekli iskušavajući ga kako bi ga imali za što optužiti. Ali se Isus sagnuo i počeo pisati prstom po zemlji, kao da ih nije čuo.
7
A kako su ga nastavili ispitivati, uspravio se pa im rekao: “Tko je od vas bez grijeha, neka prvi baci kamen na nju!”
8
I ponovo se sagnuo te pisao po zemlji.
9
A kad su oni to čuli, prekoreni od vlastite savjesti, izlazili su jedan po jedan, počevši od najstarijih sve do posljednjih. Tako je Isus ostao sâm sa ženom koja je stajala u sredini.
10
Kad se Isus uspravio i nije vidio nikoga osim žene, upitao ju je: “Ženo, gdje su oni, tvoji tužitelji? Nitko te nije osudio?”
11
A ona je odgovorila: “Nitko, Gospodine!” A Isus joj je rekao: “Ni ja te ne osuđujem. Idi i više ne griješi!”
12
Tada im je Isus ponovo progovorio te rekao: “Ja sam svjetlo svijetu. Tko mene slijedi, neće hoditi u tami, nego će imati svjetlo života.”
13
Farizeji su mu nato rekli: “Ti svjedočiš sâm za sebe; tvoje svjedočanstvo nije istinito.”
14
Isus je odgovorio te im rekao: “Ako ja i svjedočim sâm za sebe, moje je svjedočanstvo istinito, jer znam odakle sam došao i kamo idem. A vi ne znate odakle dolazim i kamo idem.
15
Vi sudite po tijelu; ja ne sudim nikoga.
16
A ja, ako i sudim, moj je sud istinit jer nisam sâm, nego: ja i Otac koji me je poslao.
17
I u vašem je Zakonu zapisano da je svjedočanstvo dvojice ljudi istinito.
18
Ja sam onaj koji svjedočim za sebe, i Otac koji me je poslao svjedoči za mene.”
19
Nato su ga upitali: “Gdje je tvoj Otac?” Isus je odgovorio: “Ni mene ne poznajete, ni Oca moga. Kad biste mene poznavali, poznavali biste i Oca moga.”
20
Ove je riječi Isus izgovorio u riznici dok je poučavao u Hramu. I nitko ga nije uhvatio jer još nije došao njegov čas.
21
Tada im je Isus ponovo rekao: “Ja odlazim, a vi ćete me tražiti i u svojim ćete grijesima umrijeti. Kamo ja idem, vi ne možete doći.”
22
Stoga su Židovi govorili: “Neće li se sâm ubiti, jer kaže: ‘Kamo ja idem, vi ne možete doći?’ “
23
A on im je rekao: “Vi ste odozdo, ja sam odozgo. Vi ste od ovoga svijeta, ja nisam od ovoga svijeta.
24
Zato sam vam rekao da ćete umrijeti u svojim grijesima. Jer ako ne povjerujete da Ja jesam, umrijet ćete u svojim grijesima.”
25
Tada su ga upitali: “Tko si ti?” A Isus im je odgovorio: “Upravo onaj o kome sam vam govorio od početka!
26
Imam mnogo toga o vama govoriti i suditi; ali je onaj koji me poslao istinit, i ja govorim svijetu ono što sam čuo od njega.”
27
Nisu razumjeli da im je govorio o Ocu.
28
Tada im je Isus rekao: “Kad podignete Sina čovječjega, tada ćete spoznati da Ja jesam i da ništa sâm od sebe ne činim, nego govorim ono što me Otac naučio.
29
A onaj koji me je poslao, sa mnom je. Otac me nije ostavio samog, jer ja uvijek činim ono što je njemu ugodno.”
30
Dok je on to govorio, mnogi su povjerovali u njega.
31
Onda je Isus rekao Židovima koji su mu povjerovali: “Ako ostanete u mojoj riječi, doista ste moji učenici;
32
i upoznat ćete istinu, i istina će vas osloboditi.”
33
Odgovorili su mu: “Sjeme smo Abrahamovo i nikada nikome nismo robovali. Kako ti kažeš: ‘Postat ćete slobodni’?”
34
Isus im je odgovorio: “Uistinu, uistinu, kažem vam, svaki koji čini grijeh, rob je grijeha.
35
A rob ne ostaje u kući zauvijek, ali Sin ostaje zauvijek.
36
Ako vas, dakle, Sin oslobodi, doista ćete biti slobodni.
37
Znam da ste sjeme Abrahamovo, ali me ipak nastojite ubiti, jer moja riječ nema mjesta u vama.
38
Ja govorim ono što sam vidio kod svoga Oca, a vi činite što ste vidjeli kod svoga oca.”
39
Odgovorili su i rekli mu: “Naš je otac Abraham.” Isus im je rekao: “Kad biste bili djeca Abrahamova, činili biste djela Abrahamova.
40
Ali sada nastojite ubiti mene, čovjeka koji vam je govorio istinu koju sam čuo od Boga. To Abraham nije činio.
41
Vi činite djela svoga oca.” Nato su mu rekli: “Mi nismo rođeni iz bludništva; imamo jednoga Oca, Boga.”
42
Isus im je odgovorio: “Kad bi Bog bio vaš otac, ljubili biste mene, jer ja sam od Boga izašao i došao. Nisam došao sâm od sebe, nego me je on poslao.
43
Zašto ne razumijete moju besjedu? Jer niste u stanju slušati riječ moju.
44
Vi ste od svoga oca Đavla i želite činiti požude oca svoga. On je bio čovjekoubojica od početka i nije stajao u istini, jer u njemu nema istine. Kad govori laž, od svoga govori, jer je lažljivac i njen otac.
45
A zato što ja govorim istinu, meni ne vjerujete.
46
Tko će mi od vas dokazati grijeh? Ako li govorim istinu, zašto mi ne vjerujete?
47
Tko je od Boga, sluša riječi Božje. Vi ih zato ne slušate, jer niste od Boga.”
48
Nato su Židovi odgovorili te mu rekli: “Ne kažemo li dobro da si ti Samarijanac i da imaš đavla?”
49
Isus je odgovorio: “Ja nemam đavla, nego poštujem svoga Oca, a vi mene obeščašćujete.
50
I ja ne tražim svoju slavu, ima tko traži i sudi.
51
Uistinu, uistinu, kažem vam, ako tko drži riječ moju, neće nikada vidjeti smrt.”
52
Tada su mu Židovi rekli: “Sad znamo da imaš đavla. Abraham je umro i proroci, a ti kažeš: ‘Ako tko drži moju riječ, neće nikada okusiti smrt.’
53
Jesi li ti veći od našega oca Abrahama, koji je umro? I proroci su pomrli. Kime se ti praviš?”
54
Isus je odgovorio: “Ako li ja sâm sebe častim, čast moja nije ništa. Onaj koji mene časti moj je Otac, za koga vi kažete da je vaš Bog.
55
Ali ga niste upoznali, a ja ga poznajem. I ako kažem da ga ne poznajem, bit ću lažljivac poput vas; ali ja ga poznajem i držim riječ njegovu.
56
Abraham, otac vaš, kliktao je da bi vidio moj dan. I vidio je, te se obradovao.”
57
Nato su mu Židovi rekli: “Nemaš još ni pedeset godina, a vidio si Abrahama!”
58
Isus im je rekao: “Uistinu, uistinu, kažem vam, prije nego je Abraham bio, Ja jesam.”
59
Tada su podigli kamenje da bi ga bacili na njega, ali se Isus sakrio i izašao iz Hrama te prošao između njih. I tako je otišao.Ivanu 8:1
Ivanu 8:2
Ivanu 8:3
Ivanu 8:4
Ivanu 8:5
Ivanu 8:6
Ivanu 8:7
Ivanu 8:8
Ivanu 8:9
Ivanu 8:10
Ivanu 8:11
Ivanu 8:12
Ivanu 8:13
Ivanu 8:14
Ivanu 8:15
Ivanu 8:16
Ivanu 8:17
Ivanu 8:18
Ivanu 8:19
Ivanu 8:20
Ivanu 8:21
Ivanu 8:22
Ivanu 8:23
Ivanu 8:24
Ivanu 8:25
Ivanu 8:26
Ivanu 8:27
Ivanu 8:28
Ivanu 8:29
Ivanu 8:30
Ivanu 8:31
Ivanu 8:32
Ivanu 8:33
Ivanu 8:34
Ivanu 8:35
Ivanu 8:36
Ivanu 8:37
Ivanu 8:38
Ivanu 8:39
Ivanu 8:40
Ivanu 8:41
Ivanu 8:42
Ivanu 8:43
Ivanu 8:44
Ivanu 8:45
Ivanu 8:46
Ivanu 8:47
Ivanu 8:48
Ivanu 8:49
Ivanu 8:50
Ivanu 8:51
Ivanu 8:52
Ivanu 8:53
Ivanu 8:54
Ivanu 8:55
Ivanu 8:56
Ivanu 8:57
Ivanu 8:58
Ivanu 8:59


Ivanu 1 / Iva 1
Ivanu 2 / Iva 2
Ivanu 3 / Iva 3
Ivanu 4 / Iva 4
Ivanu 5 / Iva 5
Ivanu 6 / Iva 6
Ivanu 7 / Iva 7
Ivanu 8 / Iva 8
Ivanu 9 / Iva 9
Ivanu 10 / Iva 10
Ivanu 11 / Iva 11
Ivanu 12 / Iva 12
Ivanu 13 / Iva 13
Ivanu 14 / Iva 14
Ivanu 15 / Iva 15
Ivanu 16 / Iva 16
Ivanu 17 / Iva 17
Ivanu 18 / Iva 18
Ivanu 19 / Iva 19
Ivanu 20 / Iva 20
Ivanu 21 / Iva 21