A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

Luki 191
Zatim je Isus ušao i prolazio Jerihonom.
2
I evo, čovjeka imenom Zakej, koji je bio pročelnik poreznika; a bio je bogat.
3
I nastojao je vidjeti tko je Isus. A nije mogao zbog gužve, jer je bio malen rastom.
4
Tada je potrčao naprijed i popeo se na smokvu da bi ga vidio, jer je tim putem trebao proći.
5
I kad je Isus došao na to mjesto, pogledao je gore i opazio ga te mu rekao: “Zakeju, brzo siđi, jer ja danas moram boraviti u tvojoj kući.”
6
On je brzo sišao i primio ga radujući se.
7
A kad su to vidjeli, svi su mrmljali govoreći da je otišao u goste čovjeku koji je grešan!
8
Tada je Zakej ustao i rekao Gospodinu: “Evo, Gospodine, polovicu svojega imanja dajem siromasima; i ako sam nekoga u čemu prevario, vraćam četverostruko.
9
Nato mu je Isus rekao: “Danas je došlo spasenje ovoj kući, jer je i on sin Abrahamov.
10
Jer je Sin čovječji došao potražiti i spasiti ono što je izgubljeno.”
11
I dok su oni to slušali, on je dodao i ispripovijedao usporedbu jer je bio blizu Jeruzalema, pa su oni mislili da će se odmah pojaviti kraljevstvo Božje.
12
Stoga je rekao: “Neki je ugledni čovjek otišao u daleku zemlju preuzeti za sebe kraljevstvo, pa se vratiti.
13
I pozvao je svojih deset slugu, dao im deset mna i rekao im: ‘Trgujte dok ne dođem.’
14
Ali su ga njegovi građani mrzili te su za njim poslali obavijest govoreći: ‘Nećemo da ovaj kraljuje nad nama.’
15
I dogodilo se da je on, kad se vratio, pošto je preuzeo kraljevstvo, zapovjedio da mu se pozovu one sluge kojima je dao novac, kako bi saznao koliko je tko zaradio trgujući.
16
Tada je prvi pristupio govoreći: ‘Gospodaru, tvoja mna donijela je deset mna.’
17
A on mu je rekao: ‘Izvrsno, dobri slugo, pošto si u najmanjem bio vjeran, imaj vlast nad deset gradova.’
18
Onda je došao drugi, govoreći: ‘Gospodaru, tvoja mna donijela je pet mna.’
19
A on je tomu isto tako rekao: ‘I ti budi nad pet gradova.’
20
I sljedeći je došao, govoreći: ‘Gospodaru, gle tvoje mne, čuvao sam je pohranjenu u rupcu.
21
Jer sam te se bojao, zato što si strog čovjek: uzimaš ono što nisi uložio i žanješ ono što nisi posijao.’
22
A on mu je rekao: ‘Iz tvojih ću te usta suditi, zli slugo. Znao si da sam strog čovjek, uzimam što nisam uložio i žanjem što nisam posijao.
23
Zašto onda nisi dao moj novac u banku pa bi ga ja kad dođem uzeo s kamatama!’
24
A onima koji su ondje stajali rekao je: ‘Oduzmite od njega tu mnu i dajte onomu koji ima deset mna!’
25
A oni su mu rekli: ‘Gospodaru, on već ima deset mna!’
26
Jer kažem vam, da će se svakome koji ima dati, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima.
27
A one moje neprijatelje koji nisu htjeli da kraljujem nad njima, dovedite ovamo i pogubite ih preda mnom!’ “
28
A kad je to rekao, krenuo je naprijed te se uspinjao prema Jeruzalem.
29
I dogodilo se, kad se približio Betfagi i Betaniji kod gore zvane Maslinska, da je poslao dvojicu svojih učenika,
30
govoreći: “Idite u selo pred vama! U njemu ćete, kad uđete, naći privezano magare na kojem nikada nitko nije sjedio. Odvežite ga i dovedite ovamo.
31
Ako li vas netko upita: ‘Zašto ga odvezujete?’ Recite mu ovako: ‘Jer ga Gospodin treba!’ “
32
A oni koji su bili poslani, otišli su i našli kako im je rekao.
33
I dok su odvezivali magare, njegovi su im vlasnici rekli: “Zašto odvezujete magare?”
34
A oni su rekli: “Gospodin ga treba.”
35
Zatim su ga doveli k Isusu te bacili svoju odjeću na magarca i posjeli Isusa na njega.
36
I dok je on prolazio, prostirali su svoju odjeću po putu.
37
A kad je došao blizu, već do obronka Maslinske gore, sve ono mnoštvo učenika počelo se radovati i hvaliti Boga jakim glasom za sva ona silna djela koja su vidjeli,
38
govoreći: “Blagoslovljen budi Kralj, onaj koji dolazi u ime Gospodnje! Mir u nebu i slava u najvišoj visini!”
39
A neki su mu farizeji iz mnoštva rekli: “Učitelju, ukori svoje učenike!’
40
A on im je odgovorio rekavši: “Kažem vam da će, ako ovi ušute, kamenje odmah povikati.”
41
A kad se je približio i ugledao grad, zaplakao je nad njim
42
govoreći: “Kad bi i ti barem u ovaj svoj dan spoznao ono što je za tvoj mir! Ali je sada skriveno tvojim očima.
43
Jer doći će na tebe dani, kad će te tvoji neprijatelji okružiti opkopom i opkoliti te i pritisnuti te sa svih strana.
44
I sravnit će sa zemljom tebe i tvoju djecu u tebi. I neće ostaviti u tebi ni kamen na kamenu, jer nisi prepoznao vrijeme svoga pohođenja!”
45
Tada je otišao u Hram i počeo istjerivati van one koji su ondje prodavali i one koji su kupovali
46
govoreći im: “Zapisano je, ‘Dom moj, dom je molitve,’ a vi ste ga učinili razbojničkom špiljom.”
47
I svakodnevno je poučavao u Hramu. A glavari svećenički i pismoznanci i prvaci naroda tražili su da ga ubiju.
48
Ali nisu našli načina kako da to učine, jer ga je sav narod pažljivo slušao.Luki 19:1
Luki 19:2
Luki 19:3
Luki 19:4
Luki 19:5
Luki 19:6
Luki 19:7
Luki 19:8
Luki 19:9
Luki 19:10
Luki 19:11
Luki 19:12
Luki 19:13
Luki 19:14
Luki 19:15
Luki 19:16
Luki 19:17
Luki 19:18
Luki 19:19
Luki 19:20
Luki 19:21
Luki 19:22
Luki 19:23
Luki 19:24
Luki 19:25
Luki 19:26
Luki 19:27
Luki 19:28
Luki 19:29
Luki 19:30
Luki 19:31
Luki 19:32
Luki 19:33
Luki 19:34
Luki 19:35
Luki 19:36
Luki 19:37
Luki 19:38
Luki 19:39
Luki 19:40
Luki 19:41
Luki 19:42
Luki 19:43
Luki 19:44
Luki 19:45
Luki 19:46
Luki 19:47
Luki 19:48


Luki 1 / Luki 1
Luki 2 / Luki 2
Luki 3 / Luki 3
Luki 4 / Luki 4
Luki 5 / Luki 5
Luki 6 / Luki 6
Luki 7 / Luki 7
Luki 8 / Luki 8
Luki 9 / Luki 9
Luki 10 / Luki 10
Luki 11 / Luki 11
Luki 12 / Luki 12
Luki 13 / Luki 13
Luki 14 / Luki 14
Luki 15 / Luki 15
Luki 16 / Luki 16
Luki 17 / Luki 17
Luki 18 / Luki 18
Luki 19 / Luki 19
Luki 20 / Luki 20
Luki 21 / Luki 21
Luki 22 / Luki 22
Luki 23 / Luki 23
Luki 24 / Luki 24