A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

Luki 111
I dogodilo se da je molio na nekom mjestu. Kad je prestao, rekao mu je jedan od njegovih učenika: “Gospodine, nauči nas moliti, kao što je i Ivan naučio svoje učenike!”
2
A on im je rekao: “Kad molite, govorite: Oče naš koji jesi u nebu, sveti se ime tvoje! Dođi kraljevstvo tvoje! Budi volja tvoja, kako u nebu, tako i na zemlji.
3
Kruh naš svagdašnji daj nam svaki dan!
4
I oprosti nam grijehe naše, jer i mi opraštamo svakome tko nam duguje. I ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zla.”
5
Tada im je rekao: “Tko od vas ima prijatelja te ode k njemu u ponoć i kaže mu: ‘Prijatelju, posudi mi tri kruha,
6
jer je k meni s puta došao moj prijatelj, a nemam što staviti pred njega!’
7
A onaj koji je bio unutra odgovorio mu je rekavši: ‘Ne uznemiravaj me, vrata su već zatvorena, a moja su dječica sa mnom u postelji. Ne mogu ustati i dati ti!’
8
Kažem vam, ako i ne ustane dati mu zato što mu je prijatelj, ipak će ustati zbog njegova dosađivanja i dati mu koliko treba.
9
I ja vama kažem: molite, i dat će vam se; tražite, i naći ćete; kucajte, i otvorit će vam se!
10
Jer svaki koji moli, prima; i koji traži, nalazi, i onome koji kuca, otvorit će se.
11
A ako nekoga od vas, koji je otac, sin zamoli kruha, hoće li mu dati kamen? Ili ako zamoli ribu, hoće li mu umjesto ribe dati zmiju?
12
Ili ako zamoli jaje, hoće li mu dati škorpiona?
13
Ako dakle vi, koji ste zli, znate davati dobre darove djeci svojoj, koliko li će više Otac nebeski dati Duha Svetoga onima koji ga mole?”
14
Onda je istjerao đavla, a taj je bio nijem. I dogodilo se, kad je đavao izašao, da je nijemi progovorio, i narod se divio.
15
Ali su neki od njih rekli: “On po Belzebulu, poglavaru đavola, izgoni đavle.”
16
A drugi su, iskušavajući ga, tražili od njega znak s neba.
17
Ali im je on, znajući njihove namisli, rekao: “Svako kraljevstvo razdijeljeno sâmo protiv sebe, opusti; i kuća razdijeljena protiv kuće, pada.
18
Ako je i Sotona sâm protiv sebe razdijeljen, kako li će opstati njegovo kraljevstvo? Jer vi kažete da ja po Belzebulu izgonim đavle.
19
Ako li ja po Belzebulu izgonim đavle, po kome ih izgone vaši sinovi? Zbog toga će vam oni biti suci.
20
Ali ako ja prstom Božjim izgonim đavle, bez sumnje je k vama došlo kraljevstvo Božje.
21
Dok jaki, naoružan, čuva svoj dvor, njegova su dobra u miru.
22
Ali kad dođe jači od njega, nadvlada ga, otima mu sve njegovo oružje u koje se pouzdavao i plijen njegov razdijeli.
23
Tko nije sa mnom, protiv mene je; i tko sa mnom ne skuplja, rasipa.
24
Kada nečist duh izađe iz čovjeka, luta po pustim mjestima tražeći spokoj, i kad ga ne nađe kaže: ‘Vratit ću se u kuću svoju odakle sam izašao.’
25
I kad dođe, nađe je pometenu i uređenu.
26
Tada ode i uzme sa sobom sedam drugih duhova, gorih od sebe, te uđu i nastane se ondje. I posljednje stanje onoga čovjeka bude gore nego prvo.”
27
I dogodilo se, dok je on to govorio, da je neka žena iz mnoštva podigla svoj glas pa mu rekla: “Blažena utroba koja te je nosila i prsa koja si sisao!”
28
A on je rekao: “Još više su blaženi oni koji slušaju riječ Božju i drže je!”
29
A kad se narod nagomilao, počeo je govoriti: “Ovaj je naraštaj zao: traži znak, a znak mu se neće dati, osim znaka proroka Jone.
30
Jer kao što je Jona bio znak Ninivljanima, tako će i Sin čovječji biti ovom naraštaju.
31
Kraljica Juga ustat će na sudu s ljudima ovoga naraštaja i osuditi ih, jer je došla s krajeva zemlje čuti mudrost Salomonovu, a gle, ovdje je veći od Salomona!
32
Ljudi iz Ninive ustat će na sudu s ovim naraštajem i osuditi ga, jer su se pokajali na Jonino propovijedanje, a gle, ovdje je veći od Jone!
33
Nitko kad zapali svijeću ne stavlja je na skriveno mjesto niti pod posudu, nego na svijećnjak da bi oni koji ulaze vidjeli svjetlost.
34
Oko je svjetiljka tijelu. Stoga, kad je oko tvoje bistro, i cijelo je tijelo tvoje svjetlo. Ali, kad je oko tvoje zlo, i tijelo je tvoje puno tame.
35
Pazi dakle da svjetlost koja je u tebi ne bude tama!
36
Ako ti je dakle cijelo tijelo puno svjetla, bez ikakvog tamnog dijela, ono će cijelo biti puno svjetla kao kad te sjajna svjetlost svijeće rasvjetljuje.”
37
I dok je on govorio, neki ga je farizej zaklinjao da objeduje s njim; i on je ušao te sjeo za stol.
38
A kad je farizej to vidio, začudio se što se nije prvo oprao prije objeda.
39
A Gospodin mu je rekao: “Sada vi farizeji čistite vanjštinu čaše i pladnja, ali je nutrina vaša puna grabeža i zloće.
40
Ludi ste! Nije li onaj koji je načinio vanjštinu načinio i nutrinu?
41
Ali radije dajte milodare od onoga što imate, i gle, sve vam je čisto.
42
Ali jao vama, farizeji, jer vi dajete desetinu od metvice i rutvice i svakovrsnog povrća, a zaobilazite pravdu i ljubav Božju! Ovo je trebalo činiti, a ono ne zapustiti.
43
Jao vama, farizeji, jer volite počasna sjedala u sinagogama i pozdrave na trgovima!
44
Jao vama, pismoznanci i farizeji, licemjeri; jer ste kao grobovi koji se ne primjećuju pa ljudi hodaju po njima, a da nisu ni svjesni!”
45
Nato je odgovorio jedan zakonoznanac rekavši mu: ”Učitelju, tako govoreći i nas vrijeđaš.”
46
A on je rekao: “Jao i vama, zakonoznanci, jer opterećujete ljude bremenima preteškim za nošenje, a sami se tih bremena ne dotičete ni jednim od svojih prstiju.
47
Jao vama jer gradite spomenike prorocima, a vaši su ih očevi ubili!
48
Uistinu svjedočite tako da odobravate djela svojih očeva; jer su ih oni doista ubili, a vi im gradite spomenike.
49
Zbog toga je i rekla Mudrost Božja: ‘Poslat ću im proroke i apostole, i neke će od njih pogubiti i progoniti,’
50
da se krv svih proroka koja je prolivena od utemeljenja svijeta zatraži od ovoga naraštaja,
51
od krvi Abela do krvi Zaharije, koji je poginuo između žrtvenika i Hrama. Uistinu vam kažem, tražit će se to od ovoga naraštaja.
52
Jao vama, zakonoznanci, jer vi ste uzeli ključ spoznaje! Vi sami niste ušli, a spriječili ste one koji bi ulazili.”
53
I dok im je ovo govorio, pismoznanci i farizeji počeli su žestoko navaljivati na njega i izazivati ga da govori o mnogočemu,
54
vrebajući ga i nastojeći što uloviti iz njegovih usta kako bi ga optužili.Luki 11:1
Luki 11:2
Luki 11:3
Luki 11:4
Luki 11:5
Luki 11:6
Luki 11:7
Luki 11:8
Luki 11:9
Luki 11:10
Luki 11:11
Luki 11:12
Luki 11:13
Luki 11:14
Luki 11:15
Luki 11:16
Luki 11:17
Luki 11:18
Luki 11:19
Luki 11:20
Luki 11:21
Luki 11:22
Luki 11:23
Luki 11:24
Luki 11:25
Luki 11:26
Luki 11:27
Luki 11:28
Luki 11:29
Luki 11:30
Luki 11:31
Luki 11:32
Luki 11:33
Luki 11:34
Luki 11:35
Luki 11:36
Luki 11:37
Luki 11:38
Luki 11:39
Luki 11:40
Luki 11:41
Luki 11:42
Luki 11:43
Luki 11:44
Luki 11:45
Luki 11:46
Luki 11:47
Luki 11:48
Luki 11:49
Luki 11:50
Luki 11:51
Luki 11:52
Luki 11:53
Luki 11:54


Luki 1 / Luki 1
Luki 2 / Luki 2
Luki 3 / Luki 3
Luki 4 / Luki 4
Luki 5 / Luki 5
Luki 6 / Luki 6
Luki 7 / Luki 7
Luki 8 / Luki 8
Luki 9 / Luki 9
Luki 10 / Luki 10
Luki 11 / Luki 11
Luki 12 / Luki 12
Luki 13 / Luki 13
Luki 14 / Luki 14
Luki 15 / Luki 15
Luki 16 / Luki 16
Luki 17 / Luki 17
Luki 18 / Luki 18
Luki 19 / Luki 19
Luki 20 / Luki 20
Luki 21 / Luki 21
Luki 22 / Luki 22
Luki 23 / Luki 23
Luki 24 / Luki 24