A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

Mateju 271
Kad je osvanulo jutro, svi glavari svećenički i narodne starješine održali su vijećanje protiv Isusa da ga pogube.
2
I pošto su ga svezali, odveli su ga i predali upravitelju Ponciju Pilatu.
3
Tada se Juda, koji ga je izdao, kad je vidio da je osuđen, kajao i vratio trideset srebrnjaka glavarima svećeničkim i starješinama,
4
govoreći: “Sagriješio sam što sam izdao krv nedužnu!” A oni su rekli: “Što nas je za to briga? Ti vidi što ćeš!”
5
Tada je bacio srebrnjake u Hram, udaljio se, otišao i objesio se.
6
A glavari su svećenički uzeli srebrnjake i rekli: “Nije zakonom dopušteno staviti ih u hramsku riznicu jer su cijena za krv.”
7
Zatim su održali vijećanje te su za njih kupili lončarevu njivu za ukop stranaca.
8
Stoga se ta njiva sve do dana današnjega naziva “Krvava njiva”.
9
Tada se ispunilo što je rekao prorok Jeremija, govoreći: “I uzeli su trideset srebrnjaka, cijenu procijenjenoga koga su procijenili sinovi Izraelovi;
10
te su ih dali za lončarevu njivu, kako mi je naredio Gospodin.”
11
A Isus je stao pred upravitelja; i upravitelj ga je upitao govoreći: “Jesi li ti kralj Židova?” A Isus mu je odgovorio: “Ti kažeš!”
12
I dok su ga optuživali glavari svećenički i starješine, ništa nije odgovarao.
13
Tada ga je Pilat upitao: “Zar ne čuješ koliko toga svjedoče protiv tebe?”
14
A on mu nije odgovorio ni na jednu riječ, tako da se upravitelj jako čudio.
15
A na svetkovinu je upravitelj običavao osloboditi narodu jednog zatvorenika, kojega bi htjeli.
16
A imali su tada poznatog zatvorenika, zvanog Baraba.
17
Stoga, kad su se okupili, Pilat ih je upitao: “Koga hoćete da vam pustim: Barabu ili Isusa koji je nazvan Krist?”
18
Jer je znao da su ga predali iz zavisti.
19
Dok je on sjedio na sudačkoj stolici, poručila mu je njegova žena govoreći: “Nemoj imati ništa s tim pravednikom, jer sam danas u snu mnogo pretrpjela zbog njega.”
20
Ali su glavari svećenički i starješine nagovorili mnoštvo da traže Barabu, a Isusa pogube.
21
Upravitelj im je odgovorio rekavši: “Kojega od ove dvojice hoćete da vam pustim?” A oni su rekli: “Barabu!”
22
Pilat ih je upitao: “Što ću onda učiniti s Isusom koji je nazvan Krist?” Svi su mu odgovorili: “Neka se razapne!”
23
A upravitelj je upitao: “Zašto, kakvo je zlo učinio?” Ali oni su još jače vikali govoreći: “Neka se razapne!”
24
Kad je Pilat vidio da ništa ne postiže, nego nastaje još veći metež, uzeo je vodu i oprao svoje ruke pred mnoštvom, govoreći: “Nevin sam od krvi ovog pravednika! Vi vidite što ćete.”
25
Nato je sav narod odgovorio rekavši: “Krv njegova na nas i na našu djecu!”
26
Tada im je pustio Barabu, i pošto je izbičevao Isusa, predao ga je da se razapne.
27
Zatim su upraviteljevi vojnici uveli Isusa u javnu sudnicu i okupili oko njega cijelu četu.
28
Onda su ga svukli i zaogrnuli ga grimiznim plaštem.
29
I pošto su ispleli vijenac od trnja, stavili su mu ga na glavu, a trsku u njegovu desnicu te se pred njim klanjali i rugali mu se govoreći: “Zdravo, kralju Židova!”
30
I pljuvali su po njemu i uzeli trsku pa ga udarali po glavi.
31
Nakon što su mu se narugali, skinuli su mu plašt i obukli mu njegovu odjeću, pa ga odveli da ga razapnu.
32
I dok su izlazili, našli su nekog čovjeka iz Cirene, imenom Šimun; njega su prisilili da mu nosi križ.
33
A kad su došli na mjesto zvano Golgota, što znači ‘mjesto lubanje’,
34
dali su mu piti ocat pomiješan sa žuči; a kad je to okusio, nije htio piti.
35
Zatim su ga razapeli i razdijelili njegovu odjeću pošto su bacili ždrijeb; da bi se ispunilo što je rečeno po proroku: “Razdijelili su odjeću moju među sobom, a za moje ruho bacili su ždrijeb.”
36
Onda su sjeli i ondje ga čuvali.
37
A iznad njegove glave stavili su mu napisanu optužnicu: OVO JE ISUS, KRALJ ŽIDOVA.
38
Tada su s njim bila razapeta dva razbojnika: jedan zdesna, a drugi slijeva.
39
A koji su prolazili, grdili su ga, mahali svojim glavama
40
i govorili: “Ti koji rušiš Hram i gradiš ga za tri dana, spasi sam sebe! Ako si Sin Božji, siđi s križa!”
41
Jednako su mu se rugali i glavari svećenički s pismoznancima i starješinama, govoreći:
42
“Druge je spasio, sebe ne može spasiti! Ako je kralj Izraelov, neka sada siđe s križa pa ćemo mu vjerovati!
43
Uzdao se u Boga; neka ga sada izbavi, ako ga hoće, jer je rekao: ‘Ja sam Sin Božji!’ “
44
A predbacivali su mu i razbojnici koji su bili razapeti s njim.
45
I od šestoga sata nastala je tama po svoj zemlji sve do devetoga sata.
46
A oko devetoga sata Isus je povikao jakim glasom govoreći: “Eli, Eli, lama sabahtani?”, to jest: “Bože moj, Bože moj, zašto si me napustio?”
47
Neki od onih što su stajali ondje, kad su to čuli, rekli su: “Ovaj doziva Iliju!”
48
A jedan je od njih odmah otrčao i uzeo spužvu, pa je natopio octom i nataknuo na trsku te mu dao piti.
49
Ostali su govorili: “Pusti da vidimo hoće li ga Ilija doći spasiti!”
50
A Isus je ponovo povikao jakim glasom i ispustio duh.
51
I gle, hramski se zastor razderao nadvoje, od vrha do dna; i zemlja se potresla, a stijene su se raspucale;
52
i otvorili su se grobovi i uskrsla su mnoga tijela usnulih svetih,
53
te su, nakon njegova uskrsnuća, izašli iz grobova, ušli u Sveti grad i pokazali se mnogima.
54
A kad su satnik i oni što su s njim čuvali Isusa vidjeli potres i što se dogodilo, jako su se uplašili govoreći: “Doista, ovaj je bio Sin Božji!”
55
A bile su ondje i promatrale izdaleka mnoge žene koje su iz Galileje slijedile Isusa i posluživale ga.
56
Među njima je bila Marija Magdalena i Marija, majka Jakova i Josije, i majka djece Zebedejeve.
57
A kad se spustila večer, došao je bogati čovjek iz Arimateje, imenom Josip, koji je i sam bio Isusov učenik.
58
On je otišao k Pilatu i zaprosio za Isusovo tijelo. Tada je Pilat zapovjedio da mu se tijelo preda.
59
I Josip je uzeo tijelo, povio ga u čisto laneno platno
60
i položio ga u svoju novu grobnicu, koju je isklesao u stijeni, pa je dokotrljao veliki kamen na vrata grobnice i otišao.
61
A ondje je bila Marija Magdalena i druga Marija; sjedile su nasuprot grobnici.
62
A sutradan, to jest nakon dana Pripreme, skupili su se glavari svećenički i farizeji kod Pilata,
63
govoreći: “Gospodaru, sjetili smo se da je onaj varalica još za života rekao: ‘Nakon tri dana uskrsnut ću!’
64
Zato zapovijedi da se grobnica osigura sve do trećega dana, da ne bi noću došli njegovi učenici, ukrali ga i rekli narodu: ‘Uskrsnuo je od mrtvih!’ Tako će posljednja zabluda biti gora od prve.”
65
Pilat im je rekao: “Imate stražu! Idite i osigurajte kako znate!”
66
Zatim su otišli i osigurali grobnicu: zapečatili su kamen i postavili stražu.Mateju 27:1

Mateju 27:2

Mateju 27:3

Mateju 27:4

Mateju 27:5

Mateju 27:6

Mateju 27:7

Mateju 27:8

Mateju 27:9

Mateju 27:10

Mateju 27:11

Mateju 27:12

Mateju 27:13

Mateju 27:14

Mateju 27:15

Mateju 27:16

Mateju 27:17

Mateju 27:18

Mateju 27:19

Mateju 27:20

Mateju 27:21

Mateju 27:22

Mateju 27:23

Mateju 27:24

Mateju 27:25

Mateju 27:26

Mateju 27:27

Mateju 27:28

Mateju 27:29

Mateju 27:30

Mateju 27:31

Mateju 27:32

Mateju 27:33

Mateju 27:34

Mateju 27:35

Mateju 27:36

Mateju 27:37

Mateju 27:38

Mateju 27:39

Mateju 27:40

Mateju 27:41

Mateju 27:42

Mateju 27:43

Mateju 27:44

Mateju 27:45

Mateju 27:46

Mateju 27:47

Mateju 27:48

Mateju 27:49

Mateju 27:50

Mateju 27:51

Mateju 27:52

Mateju 27:53

Mateju 27:54

Mateju 27:55

Mateju 27:56

Mateju 27:57

Mateju 27:58

Mateju 27:59

Mateju 27:60

Mateju 27:61

Mateju 27:62

Mateju 27:63

Mateju 27:64

Mateju 27:65

Mateju 27:66Mateju 1 / Mat 1

Mateju 2 / Mat 2

Mateju 3 / Mat 3

Mateju 4 / Mat 4

Mateju 5 / Mat 5

Mateju 6 / Mat 6

Mateju 7 / Mat 7

Mateju 8 / Mat 8

Mateju 9 / Mat 9

Mateju 10 / Mat 10

Mateju 11 / Mat 11

Mateju 12 / Mat 12

Mateju 13 / Mat 13

Mateju 14 / Mat 14

Mateju 15 / Mat 15

Mateju 16 / Mat 16

Mateju 17 / Mat 17

Mateju 18 / Mat 18

Mateju 19 / Mat 19

Mateju 20 / Mat 20

Mateju 21 / Mat 21

Mateju 22 / Mat 22

Mateju 23 / Mat 23

Mateju 24 / Mat 24

Mateju 25 / Mat 25

Mateju 26 / Mat 26

Mateju 27 / Mat 27

Mateju 28 / Mat 28