A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

Mateju 11
Knjiga rodoslovlja Isusa Krista, sina Davidova, sina Abrahamova.
2
Abraham je rodio Izaka; a Izak je rodio Jakova; a Jakov je rodio Judu i njegovu braću.
3
A Juda je s Tamarom rodio Faresa i Zaraha; a Fares je rodio Esroma; a Esrom je rodio Arama;
4
a Aram je rodio Aminadaba; a Aminadab je rodio Naasona; a Naason je rodio Salmona;
5
a Salmon je s Rahabom rodio Boaza; a Boaz je s Rutom rodio Obeda; a Obed je rodio Jišaja;
6
a Jišaj je rodio Davida, kralja; a David, kralj s bivšom je ženom Urijinom rodio Salomona;
7
a Salomon je rodio Roboama; a Roboam je rodio Abiju; a Abija je rodio Asu;
8
a Asa je rodio Jozafata; a Jozafat je rodio Jorama; a Joram je rodio Osiju;
9
a Osija je rodio Joatama; a Joatam je rodio Ahaza; a Ahaz je rodio Ezekiju;
10
a Ezekija je rodio Manasiju; a Manasija je rodio Amona; a Amon je rodio Josiju;
11
a Josija je rodio Jehonija i njegovu braću u vrijeme progonstva u Babilonu.
12
A nakon što su bili prognani u Babilon, Jehonija je rodio Salatiela; a Salatiel je rodio Zorobabela;
13
a Zorobabel je rodio Abijuda; a Abijud je rodio Elijakima; a Elijakim je rodio Azora;
14
a Azor je rodio Sadoka; Sadok je rodio Ahima; a Ahim je rodio Elijuda;
15
a Elijud je rodio Eleazara; a Eleazar je rodio Matana; a Matan je rodio Jakova;
16
a Jakov je rodio Josipa, muža Marije od koje se rodio Isus, koji je nazvan Krist.
17
Tako je svih naraštaja od Abrahama do Davida bilo četrnaest naraštaja; i od Davida do progonstva u Babilon četrnaest naraštaja; i od progonstva u Babilon do Krista četrnaest naraštaja.
18
A rođenje Isusa Krista bilo je ovako. Kad je njegova majka Marija bila zaručena s Josipom, prije nego što su se oni sastali, našla se trudna po Duhu Svetome.
19
Tada Josip, muž njezin, budući pravedan, nije ju htio javno osramotiti pa ju je naumio potajno otpustiti.
20
Ali dok je on o tome razmišljao, gle, anđeo mu se Gospodnji pojavio u snu govoreći: “Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju, jer što je začeto u njoj od Duha je Svetoga.
21
A ona će roditi sina i ti ćeš ga nazvati imenom ISUS, jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.”
22
A sve se to dogodilo da bi se ispunilo što je Gospodin rekao po proroku, govoreći:
23
“Gle, djevica će začeti i roditi sina i nazvat će ga imenom Emanuel!”, što je prevedeno: Bog s nama.
24
Onda se Josip probudio iz sna, učinio kako mu je anđeo Gospodnji zapovjedio i uzeo k sebi svoju ženu;
25
i nije ju upoznao sve dok nije rodila svoga prvorođenog sina, te ga nazvao imenom ISUS.Mateju 1:1

Mateju 1:2

Mateju 1:3

Mateju 1:4

Mateju 1:5

Mateju 1:6

Mateju 1:7

Mateju 1:8

Mateju 1:9

Mateju 1:10

Mateju 1:11

Mateju 1:12

Mateju 1:13

Mateju 1:14

Mateju 1:15

Mateju 1:16

Mateju 1:17

Mateju 1:18

Mateju 1:19

Mateju 1:20

Mateju 1:21

Mateju 1:22

Mateju 1:23

Mateju 1:24

Mateju 1:25Mateju 1 / Mat 1

Mateju 2 / Mat 2

Mateju 3 / Mat 3

Mateju 4 / Mat 4

Mateju 5 / Mat 5

Mateju 6 / Mat 6

Mateju 7 / Mat 7

Mateju 8 / Mat 8

Mateju 9 / Mat 9

Mateju 10 / Mat 10

Mateju 11 / Mat 11

Mateju 12 / Mat 12

Mateju 13 / Mat 13

Mateju 14 / Mat 14

Mateju 15 / Mat 15

Mateju 16 / Mat 16

Mateju 17 / Mat 17

Mateju 18 / Mat 18

Mateju 19 / Mat 19

Mateju 20 / Mat 20

Mateju 21 / Mat 21

Mateju 22 / Mat 22

Mateju 23 / Mat 23

Mateju 24 / ማቴዎ 24

Mateju 25 / ማቴዎ 25

Mateju 26 / ማቴዎ 26

Mateju 27 / ማቴዎ 27

Mateju 28 / ማቴዎ 28