A A A A A
Coptic Bible

Matthew 13

1

  ⲚϨⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲈⲦⲀϤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲎⲒ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀϤϨⲈⲘⲤⲒ ⲠⲈ ⲈⲤⲔⲈⲚ ⲪⲒⲞⲘ.

2

  ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲐⲰⲞⲨϮ ϨⲀⲢⲞϤ ⲚϪⲈϨⲀⲚⲚⲒϢϮ ⲘⲘⲎϢ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲚⲦⲈϤⲀⲖⲎⲒ ⲈⲠϪⲞⲒ ⲚⲦⲈϤϨⲈⲘⲤⲒ ⲠⲒⲘⲎϢ ⲆⲈ ⲦⲎⲢϤ ⲚⲀϤⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦϤ ϨⲒϪⲈⲚ ⲪⲒⲞⲘ.

3

  ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀϤⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ ⲚϨⲀⲚⲘⲎϢ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲠⲀⲢⲀⲂⲞⲖⲎ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲀϤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲪⲎ ⲈⲦⲤⲒϮ ⲈⲤⲒϮ.

4

  ⲞⲨⲞϨ ϦⲈⲚⲠϪⲒⲚⲐⲢⲈϤⲤⲒϮ ϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲘⲈⲚ ⲀⲨϨⲈⲒ ⲈⲤⲔⲈⲚ ⲠⲒⲘⲰⲒⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲒ ⲚϪⲈⲚⲒϨⲀⲖⲀϮ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲞⲨⲞⲘⲞⲨ.

5

  ϨⲀⲚⲔⲈⲬⲰⲞⲨⲚⲒ ⲆⲈ ⲀⲨϨⲈⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲒⲘⲀ ⲘⲠⲈⲦⲢⲀ ⲠⲒⲘⲀ ⲈⲦⲈⲘⲘⲞⲚ ϢⲰⲔ ⲚⲔⲀϨⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲢⲰⲦ ⲤⲀⲦⲞⲦⲞⲨ ϪⲈ ⲘⲘⲞⲚⲦⲞⲨ ϢⲰⲔ ⲚⲔⲀϨⲒ.

6

  ⲈⲦⲀ ⲪⲢⲎ ⲆⲈ ϢⲀⲒ ⲀⲨⲈⲢⲔⲀⲨⲘⲀ ⲞⲨⲞϨ ϪⲈ ⲘⲘⲞⲚⲦⲞⲨ ⲚⲞⲨⲚⲒ ⲘⲘⲀⲨ ⲀⲨϢⲰⲞⲨⲒ.

7

  ϨⲀⲚⲔⲈⲬⲰⲞⲨⲚⲒ ⲆⲈ ⲀⲨϨⲈⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲒⲤⲞⲨⲢⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲢⲰⲦ ⲚϪⲈⲚⲒⲤⲞⲨⲢⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲞϪϨⲞⲨ.

8

  ϨⲀⲚⲔⲈⲬⲰⲞⲨⲚⲒ ⲆⲈ ⲀⲨϨⲈⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲒⲔⲀϨⲒ ⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϮⲞⲨⲦⲀϨ ⲞⲨⲀⲒ ⲘⲈⲚ ⲀϤⲈⲢ ⲢⲔⲈⲞⲨⲀⲒ ⲆⲈ ⲀϤⲈⲢ ⲜⲔⲈⲞⲨⲀⲒ ⲆⲈ ⲀϤⲈⲢ Ⲗ.

9

  ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲘⲀϢϪ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲤⲰⲦⲈⲘ ⲘⲀⲢⲈϤⲤⲰⲦⲈⲘ.

10

  ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨⲒ ϨⲀⲢⲞϤ ⲚϪⲈⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲈⲐⲂⲈⲞⲨ ⲔⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲠⲀⲢⲀⲂⲞⲖⲎ.

11

  ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲈⲦⲈⲤⲦⲞⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲈⲈⲘⲒ ⲈⲚⲒⲘⲨⲤⲦⲎ ⲢⲒⲞⲚ ⲚⲦⲈϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ ⲚⲎ ⲆⲈ ⲘⲠⲞⲨⲦⲎⲒⲤ ⲚⲰⲞⲨ.

12

  ⲪⲎ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲈⲞⲨⲞⲚ ⲚⲦⲀϤ ⲈⲨⲈϮ ⲚⲀϤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲢⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲈⲢϨⲞⲨⲞ ⲈⲢⲞϤ ⲪⲎ ⲆⲈ ⲈⲦⲈⲘⲘⲞⲚ ⲚⲦⲀϤ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲚⲦⲞⲦϤ ⲈⲨⲈⲞⲖϤ ⲚⲦⲞⲦϤ.

13

  ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ϮⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲠⲀⲢⲀⲂⲞⲖⲎ ϪⲈ ⲞⲨⲎⲒ ⲈⲨⲚⲀⲨ ⲚⲤⲈⲚⲀⲨ ⲀⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲤⲰⲦⲈⲘ ⲚⲤⲈⲤⲰⲦⲈⲘ ⲀⲚ ⲆⲈ ⲚⲤⲈⲔⲀϮ.

14

  ⲞⲨⲞϨ ⲈⲤⲈϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϪⲰⲞⲨ ⲚϪⲈϮⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲒⲀ ⲚⲦⲈⲎⲤⲀⲒⲀⲤ ⲐⲎ ⲈⲦϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϦⲈⲚⲞⲨⲤⲘⲎ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲤⲰⲦⲈⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲔⲀϮ ⲞⲨⲞϨ ϦⲈⲚⲞⲨⲚⲀⲨ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲚⲀⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲨ.

15

  ⲀϤⲞⲨⲘⲞⲦ ⲄⲀⲢ ⲚϪⲈⲠϨⲎⲦ ⲘⲠⲀⲒⲖⲀⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϨⲢⲞϢ ϦⲈⲚⲚⲞⲨⲘⲀϢϪ ⲈⲠⲤⲰⲦⲈⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲘⲀϢⲐⲀⲘ ⲚⲚⲞⲨⲂⲀⲖ ⲘⲎⲠⲞⲦⲈ ⲚⲤⲈⲚⲀⲨ ⲚⲚⲞⲨⲂⲀⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲤⲈⲤⲰⲦⲈⲘ ϦⲈⲚⲚⲞⲨⲘⲀϢϪ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲤⲈⲔⲀϮ ϦⲈⲚⲠⲞⲨϨⲎ ⲦⲞⲨⲞϨ ⲚⲤⲈⲔⲞⲦⲞⲨ ⲚⲦⲀⲦⲞⲨϪⲰⲞⲨ.

16

  ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲆⲈ ⲰⲞⲨⲚⲒⲀⲦⲞⲨ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲂⲀⲖ ϪⲈ ⲤⲈⲚⲀⲨ ⲚⲈⲘ ⲚⲈⲦⲈⲚⲘⲀϢϪ ϪⲈ ⲤⲈⲤⲰⲦⲈⲘ.

17

  ⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ϨⲀⲚⲘⲎϢ ⲘⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲐⲘⲎⲒ ⲀⲨⲈⲢⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒⲚ ⲈⲚⲀⲨ ⲈⲚⲎ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲨ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲞⲨⲚⲀⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲚⲎ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲘⲠⲞⲨⲤⲰⲦⲈⲘ.

18

  ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲞⲨⲚ ⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈϮⲠⲀⲢⲀⲂⲞⲖⲎ ⲚⲦⲈⲪⲎ ⲈⲦⲤⲒϮ.

19

  ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲚⲦⲈϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲈⲚϤⲔⲀϮ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲚ ϢⲀϤⲒ ⲚϪⲈⲠⲒⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ϢⲀϤϨⲰⲖⲈⲘ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲀⲨⲤⲀⲦϤ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲠⲈϤϨⲎⲦ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲤⲀⲦϤ ⲈⲤⲔⲈⲚ ⲠⲒⲘⲰⲒⲦ.

20

  ⲪⲎ ⲆⲈ ⲈⲦⲀⲨⲤⲀⲦϤ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲒⲘⲀⲘⲠⲈⲦⲢⲀ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲪⲎ ⲈⲦⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲀⲦⲞⲦϤ ϤϬⲒ ⲘⲘⲞϤ ϦⲈⲚⲞⲨⲢⲀϢⲒ.

21

  ⲘⲘⲞⲚⲦⲈϤ ⲚⲞⲨⲚⲒ ⲚϦⲎⲦϤ ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲠⲢⲞⲤⲞⲨⲤⲎⲞⲨ ⲠⲈ ⲀⲢⲈϢⲀⲚ ⲞⲨϨⲞϪϨⲈϪ ⲆⲈ ϢⲰⲠⲒ ⲒⲈ ⲞⲨⲆⲒⲰⲄⲘⲞⲤ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲤⲀⲦⲞⲦϤ ϢⲀϤⲈⲢⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲒⲌⲈⲤⲐⲈ.

22

  ⲪⲎ ⲆⲈ ⲈⲦⲀⲨⲤⲀⲦϤ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲒⲤⲞⲨⲢⲒ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲪⲎ ⲈⲦⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲢⲰⲞⲨϢ ⲚⲦⲈⲠⲀⲒⲈⲚⲈϨ ⲚⲈⲘ ϮⲀⲠⲀⲦⲎ ⲚⲦⲈϮⲘⲈⲦⲢⲀⲘⲀⲞ ϢⲀⲨⲰϪϨ ⲘⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦϤ ⲞⲨⲞϨ ϢⲀϤⲈⲢⲀⲦⲞⲨⲦⲀϨ.

23

  ⲪⲎ ⲆⲈ ⲈⲦⲀϤϨⲈⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲒⲔⲀϨⲒ ⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲪⲎ ⲈⲦⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲔⲀϮ ⲈⲢⲞϤ ⲪⲀⲒ ⲆⲈ ϢⲀϤϮⲞⲨⲦⲀϨ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲀⲒ ⲘⲈⲚ ϢⲀϤⲈⲢ ⲢⲞⲨⲀⲒ ⲆⲈ ϢⲀϤⲈⲢ ⲜⲞⲨⲀⲒ ⲆⲈ ϢⲀϤⲈⲢ Ⲗ-.

24

  ⲀϤⲬⲰ ϦⲀⲦⲞⲦⲞⲨ ⲚⲔⲈⲠⲀⲢⲀⲂⲞⲖⲎ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲤⲞⲚⲒ ⲚϪⲈϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲚⲒⲪⲎ ⲞⲨⲒ ⲚⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲈⲀϤⲤⲈⲦ ⲞⲨϪⲢⲞϪ ⲈⲚⲀⲚⲈϤ ϦⲈⲚⲠⲈϤⲒⲞϨⲒ.

25

  ⲈⲦⲀⲨⲚⲔⲞⲦ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲀϤⲒ ⲚϪⲈⲠⲈϤϪⲀϪⲒ ⲀϤⲤⲒϮ ⲚϨⲀⲚⲚⲦⲎϪ ϦⲈⲚⲐⲘⲎϮ ⲘⲠⲒⲤⲞⲨⲞ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϢⲈ ⲚⲀϤ.

26

  ϨⲞⲦⲈ ⲆⲈ ⲈⲦⲀϤⲢⲰⲦ ⲚϪⲈⲠⲒⲤⲞⲨⲞ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϮⲞⲨⲦⲀϨ ⲦⲞⲦⲈ ⲀⲨⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲚⲒⲔⲈⲚⲦⲎϪ.

27

  ⲀⲨⲒ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲚⲒⲈⲂⲒⲀⲒⲔ ⲚⲦⲈⲠⲒⲚⲈⲂⲒⲞϨⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲘⲎ ⲞⲨϪⲢⲞϪ ⲈⲚⲀⲚⲈϤ ⲀⲚ ⲀⲔⲤⲀⲦϤ ϦⲈⲚⲠⲈⲔⲒⲞϨⲒ ⲈⲦⲀⲨϪⲒⲘⲒ ⲞⲨⲚ ⲚⲚⲀⲒⲔⲈⲚⲦⲎϪ ⲐⲰⲚ.

28

  ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲞⲨϪⲀϪⲒ ⲚⲢⲰⲘⲒ ⲠⲈⲦⲀϤⲈⲢ ⲪⲀⲒ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲀⲚ ⲬⲞⲨⲰϢ ⲚⲦⲈⲚϢⲈ ⲚⲀⲚ ⲚⲦⲈⲚⲤⲞⲔⲞⲨ.

29

  ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲘⲘⲞⲚ ⲘⲎⲠⲞⲦⲈ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲔⲒ ⲚⲚⲒⲈⲚⲦⲎϪ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϤⲰϪⲒ ⲘⲠⲒⲔⲈⲤⲞⲨⲞ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ.

30

  ⲀⲖⲖⲀ ⲬⲀⲨ ⲘⲀⲢⲞⲨⲢⲰⲦ ⲚⲈⲘ ⲚⲞⲨⲈⲢⲎ ⲞⲨ ϢⲀ ⲠⲤⲎⲞⲨ ⲘⲠⲰⲤϦ ⲞⲨⲞϨ ϦⲈⲚⲠⲤⲎⲞⲨ ⲘⲠⲰⲤϦ ⲈⲒⲈϪⲞⲤ ⲚⲚⲒϬⲀⲒⲞⲤϦ ϪⲈ ⲤⲰⲔⲒ ⲚⲚⲒⲈⲚⲦⲎϪ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲞⲢⲞⲨ ⲚϨⲀⲚⲘⲎⲒⲢⲒ ⲈⲠⲢⲞⲔϨⲞⲨ ϦⲈⲚⲠⲒⲬⲢⲰⲘ ⲠⲒⲤⲞⲨⲞ ⲆⲈ ⲐⲞⲨⲰⲦϤ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲦⲀⲀⲠⲞⲐⲎⲔⲎ.

31

  ⲀϤⲬⲰ ϦⲀⲦⲞⲦⲞⲨ ⲚⲔⲈⲠⲀⲢⲀⲂⲞⲖⲎ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲤⲞⲚⲒ ⲚϪⲈϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ ⲚⲞⲨⲚⲀⲪⲢⲒ ⲚϢⲈⲖⲦⲀⲘ ⲈⲀ ⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ϬⲒⲦⲤ ⲀϤⲤⲀⲦⲤ ϦⲈⲚⲠⲈϤⲒⲞϨⲒ.

32

  ⲈⲞⲨⲔⲞⲨϪⲒ ⲘⲈⲚ ⲦⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲦⲈ ⲚⲒϪⲢⲰϪ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈϢⲰⲠ ⲆⲈ ⲀⲤϢⲀⲚⲀⲒⲀⲒ ⲤⲞⲒ ⲚⲚⲒϢϮ ⲈⲚⲒⲞⲨⲞϮ ⲞⲨⲞϨ ϢⲀⲤϢⲰⲠⲒ ⲈⲞⲨϢϢⲎⲚ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲚⲤⲈⲒ ⲚϪⲈⲚⲒϨⲀⲖⲀϮ ⲚⲦⲈⲦⲪⲈ ⲚⲤⲈⲞⲨⲞϨ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲈⲤϪⲀⲖ.

33

  ⲔⲈⲠⲀⲢⲀⲂⲞⲖⲎ ⲀϤϪⲞⲤ ⲚⲰⲞⲨ ⲤⲞⲚⲒ ⲚϪⲈϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ ⲚⲞⲨϢⲈⲘⲎⲢ ⲈⲀ ⲞⲨⲤϨⲒⲘⲒ ϬⲒⲦϤ ⲀⲤⲬⲞⲠϤ ϦⲈⲚⲄⲚϢⲒ ⲚⲚⲰⲒⲦ ϢⲀⲦⲈ ⲠⲒϢⲰϮ ⲦⲎⲢϤ ϬⲒϢⲈⲘⲎⲢ.

34

  ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲀⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲞⲦⲞⲨ ⲚⲚⲒⲘⲎ ϢϦⲈⲚ ϨⲀⲚⲠⲀⲢⲀⲂⲞⲖⲎ ⲞⲨⲞϨ ⲬⲰⲢⲒⲤ ⲠⲀⲢⲀⲂⲞⲖⲎ ⲚⲀϤⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ ⲀⲚ ⲠⲈ.

35

  ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲪⲎ ⲈⲦⲀϤϪⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲘⲠⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲒⲚⲀⲞⲨⲰⲚ ⲚⲢⲰⲒ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲠⲀⲢⲀⲂⲞⲖⲎ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲀⲤⲀϪⲒ ⲚⲚⲎ ⲈⲦϨⲎⲠ ⲒⲤϪⲈⲚ ⲦⲔⲀⲦⲀⲂⲞⲖⲎ ⲘⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ.

36

  ⲦⲞⲦⲈ ⲀϤⲬⲀ ⲚⲒⲘⲎϢ ⲈⲂⲞⲖ ⲀϤⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲠⲒⲎⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲒ ϨⲀⲢⲞϤ ⲚϪⲈⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎ ⲦⲎⲤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲂⲈⲖ ϮⲠⲀⲢⲀⲂⲞⲖⲎ ⲚⲀⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲚⲒⲈⲚⲦⲎϪ ⲚⲦⲈⲠⲒⲒⲞϨⲒ.

37

  ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲤⲒϮ ⲘⲠⲒϪⲢⲞϪ ⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲢⲰⲘⲒ ⲠⲈ.

38

  ⲠⲒⲒⲞϨⲒ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲠⲒϪⲢⲞϪ ⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ ⲚⲀⲒ ⲚⲈⲚⲒϢⲎⲢⲒ ⲚⲦⲈϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲒⲈⲚⲦⲎ ϪⲆⲈ ⲚⲒϢⲎⲢⲒ ⲚⲦⲈⲠⲒⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ.

39

  ⲠⲒϪⲀϪⲒ ⲆⲈ ⲈⲦⲀϤⲤⲀⲦⲞⲨ ⲠⲒⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲞⲤ ⲠⲈ ⲠⲒⲰⲤϦ ⲆⲈ ⲦϦⲀⲎ ⲚⲦⲈⲠⲀⲒⲈⲚⲈϨ ⲚⲒϬⲀⲒⲞⲤϦ ⲆⲈ ⲚⲒⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ.

40

  ⲘⲪⲢⲎϮ ⲞⲨⲚ ⲈϢⲀⲨⲤⲰⲔⲒ ⲚⲚⲒⲈⲚⲦⲎϪ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲤⲈⲢⲞⲔϨⲞⲨ ϦⲈⲚⲠⲒⲬⲢⲰⲘ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲠⲈⲐⲚⲀϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲦϦⲀⲎ ⲚⲦⲈⲠⲀⲒⲈⲚⲈϨ.

41

  ⲈⲢⲈ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲢⲰⲘⲒ ⲈϤⲈⲦⲀⲞⲨⲞ ⲚⲚⲈϤⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈⲤⲰⲔⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲈϤⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲚⲒⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲞⲚ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲦⲒⲢⲒ ⲚϮⲀⲚⲞⲘⲒⲀ.

42

  ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈϨⲒⲦⲞⲨ ⲈϮϨⲢⲰ ⲚⲬⲢⲰⲘ ⲠⲒⲘⲀ ⲈⲦⲈ ⲪⲢⲒⲘⲒ ⲚⲀϢⲰⲠⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲈⲘ ⲠⲤⲐⲈⲢⲦⲈⲢ ⲚⲦⲈⲚⲒⲚⲀϪϨⲒ.

43

  ⲦⲞⲦⲈ ⲚⲒⲐⲘⲎⲒ ⲈⲨⲈⲢⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲘⲪⲢⲎ ϦⲈⲚϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲠⲞⲨⲒⲰⲦ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲞⲨⲞⲚ ⲘⲀϢϪ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲤⲰⲦⲈⲘ ⲘⲀⲢⲈϤⲤⲰⲦⲈⲘ.

44

  ⲤⲞⲚⲒ ⲚϪⲈϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ ⲚⲞⲨⲀϨⲞ ⲈϤⲬⲎⲠ ϦⲈⲚⲞⲨⲒⲞϨⲒ ⲪⲎ ⲈⲦⲀ ⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ϪⲈⲘϤ ⲀϤⲬⲞⲠϤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲢⲀϢⲒ ⲀϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲀϤϮ ⲘⲠⲈⲦⲈⲚⲦⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϢⲰⲠ ⲘⲠⲒⲞϨⲒ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ.

45

  ⲠⲀⲖⲒⲚ ⲤⲞⲚⲒ ⲚϪⲈϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ ⲚⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲚϢⲰⲦ ⲈϤⲔⲰϮ ⲚⲤⲀϨⲀⲚⲀⲚⲀⲘⲎⲒ ⲈⲚⲀⲚⲈⲨ.

46

  ⲈⲦⲀϤϪⲒⲘⲒ ⲚⲞⲨⲀⲚⲀⲘⲎⲒ ⲈⲚⲀϢⲈ ⲚⲤⲞⲨⲈⲚϤ ⲀϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲀϤϮ ⲘⲠⲈⲦⲈⲚⲦⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϢⲞⲠϤ.

47

  ⲠⲀⲖⲒⲚ ⲞⲚ ⲤⲞⲚⲒ ⲚϪⲈϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ ⲚⲞⲨⲤⲀⲄⲎⲚⲎ ⲈⲀⲨϨⲒⲦⲤ ⲈⲪⲒⲞⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲤⲐⲰⲞⲨϮ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲄⲈⲚⲞⲤ ⲚⲒⲂⲈⲚ.

48

  ⲐⲎ ⲈⲦⲀⲤⲘⲞϨ ⲀⲨⲤⲞⲔⲤ ⲈⲠⲒⲬⲢⲞ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨϨⲈⲘⲤⲒ ⲀⲨⲤⲰⲔⲒ ⲚⲚⲎ ⲈⲐⲚⲀⲚⲈⲨ ⲈϨⲀⲚⲘⲞⲔⲒ ⲚⲎ ⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲨϨⲒⲞⲨⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ.

49

  ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲈⲐⲚⲀϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲦϦⲀⲎ ⲚⲦⲈⲠⲀⲒⲈⲚⲈϨ ⲈⲨⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲚⲒⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈⲪⲰⲢϪ ⲚⲚⲒⲤⲀⲘⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲐⲘⲎϮ ⲚⲚⲒⲤⲀⲘⲠⲈⲐⲚⲀⲚⲈⲨ

50

  ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈϨⲒⲦⲞⲨ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲈϮϨⲢⲰ ⲚⲬⲢⲰⲘ ⲠⲒⲘⲀ ⲈⲦⲈ ⲪⲢⲒⲘⲒ ⲚⲀϢⲰⲠⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲤⲐⲈⲢⲦⲈⲢ ⲚⲦⲈⲚⲒⲚⲀϪϨⲒ.

51

  ⲀⲦⲈⲦⲈⲚⲔⲀϮ ⲈⲚⲀⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲀϨⲀ ⲠϬⲞⲒⲤ.

52

  ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲤⲀϦ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲀϤϬⲒⲤⲂⲰ ⲈϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ ϤⲞⲚⲒ ⲚⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲚⲚⲈⲂⲒⲞϨⲒ ⲪⲎ ⲈⲦϨⲒⲞⲨⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲈϤⲀϨⲞ ⲚϨⲀⲚⲂⲈⲢⲒ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲀⲠⲀⲤ.

53

  ⲞⲨⲞϨ ⲀⲤϢⲰⲠⲒ ⲈⲦⲀϤⲞⲨⲰ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈϤϪⲰⲔ ⲚⲚⲀⲒⲠⲀⲢⲀⲂⲞⲖⲎ ⲈⲂⲞⲖ ⲀϤⲞⲨⲰⲦⲈⲂ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲀⲨ.

54

  ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲦⲈϤⲂⲀⲔⲒ ⲚⲀϤϮⲤⲂⲰ ⲚⲰⲞⲨ ⲠⲈ ⲚϨⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲚⲞⲨⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲎ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲚⲤⲈⲈⲢϢⲪⲎⲢⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲤⲈϪⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲦⲀ ⲪⲀⲒ ϪⲈⲘ ⲦⲀⲒⲤⲂⲰ ⲐⲰⲚ ⲚⲈⲘ ⲚⲀⲒϪⲞⲘ.

55

  ⲘⲎ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲠⲒⲀⲘϢⲈ ⲘⲎ ⲦⲈϤⲘⲀⲨ ⲀⲚ ⲦⲈ ⲘⲀⲢⲒⲀⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲈϤⲤⲚⲎⲞⲨ ⲒⲀⲔⲰⲂⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲒⲰⲤⲎ ⲚⲈⲘ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲚⲈⲘ ⲒⲞⲨⲆⲀⲤ.

56

  ⲞⲨⲞϨ ⲚⲈϤⲤⲰⲚⲒ ⲚⲤϨⲒⲘⲒ ⲘⲎ ⲤⲈⲬⲎ ϨⲀⲢⲞⲚ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲀⲚ ⲈⲦⲀ ⲪⲀⲒ ⲞⲨⲚ ϪⲈⲘ ⲚⲀⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲐⲰⲚ.

57

  ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨⲈⲢⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲒⲌⲈⲤⲐⲈ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦϤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲘⲘⲞⲚ ⲞⲨⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲈϤϢⲎϢ ϦⲈⲚϨⲖⲒ ⲘⲘⲀ ⲈⲂⲎⲖ ϦⲈⲚⲦⲈϤⲂⲀⲔⲒ ⲚⲈⲘ ⲠⲈϤⲎⲒ.

58

  ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲈϤⲈⲢ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲚϪⲞⲘ ⲘⲘⲀⲨ ⲈⲐⲂⲈ ⲦⲞⲨⲘⲈⲦⲀⲐⲚⲀϨϮ.

Coptic Bible
Public Domain: No Info