A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Беларуская Біблія 2003

YOHANE 91
І праходзячы, угледзеў чалавека, сьляпога ад роду.
2
Вучні Ягоныя спыталіся ў Яго: Равьві! хто зграшыў, ён ці бацькі ягоныя, што ўрадзіўся сьляпы?
3
Ісус адказваў: не зграшыў ні ён, ні бацькі ягоныя, але гэта на тое, каб на ім выявіліся дзеі Божыя;
4
Мне належыць чыніць дзеі Таго, Хто паслаў Мяне, пакуль ёсьць дзень; прыйдзе ноч, калі ніхто ня можа чыніць;
5
пакуль Я ў сьвеце, Я — сьвятло сьвету.
6
сказаўшы гэта, Ён плюнуў на зямлю, зрабіў гразь са сьліны і памазаў гразёю вочы сьляпому,
7
і сказаў яму: ідзі, умыйся ў купальні Сілоам, што азначае: пасланы. Той пайшоў і ўмыўся, і вярнуўся відушчы.
8
Тут суседзі і тыя, што раней бачылі яго сьляпога, казалі: ці ня той гэта, які сядзеў і прасіў міласьціны?
9
Некаторыя казалі: гэта ён. А некаторыя: падобны на яго. Ён казаў: гэта я.
10
Тады пыталіся ў яго: як адамкнуліся ў цябе вочы?
11
Ён сказаў у адказ: чалавек, Якога завуць Ісус, зрабіў гразь, памазаў вочы мае і сказаў мне: "ідзі ў купальню Сілоам і ўмыйся". Я пайшоў, умыўся і зрабіўся відушчы.
12
Тады сказалі яму: дзе Ён? Ён адказаў: ня ведаю.
13
Павялі гэтага былога сьляпца да фарысэяў.
14
А была субота, калі Ісус зрабіў гразь і адамкнуў яму вочы.
15
Спыталіся ў яго і фарысэі таксама, як ён відушчы зрабіўся. Ён ім сказаў: гразь паклаў Ён на мае вочы, і я ўмыўся, і бачу.
16
Тады некаторыя фарысэі казалі: не ад Бога Гэты Чалавек, бо не шануе суботы. Іншыя казалі: як можа чалавек грэшны тварыць такія цуды? і паўстала між імі нязгода.
17
Зноў кажуць сьляпому: ты што скажаш пра Яго, бо Ён адамкнуў табе вочы? Ён сказаў: гэта прарок.
18
Тады Юдэі не паверылі, што быў ён сьляпы і зрабіўся відушчы, пакуль не паклікалі бацькоў гэтага ўжо відушчага
19
і спыталіся ў іх: ці гэта сын ваш, пра якога вы кажаце, што нарадзіўся сьляпы? Як жа ён цяпер бачыць?
20
Бацькі ягоныя сказалі ім у адказ: мы ведаем, што гэта сын наш і што ён нарадзіўся сьляпы;
21
а чаму цяпер бачыць, ня ведаем, ці хто адамкнуў яму вочы, мы ня ведаем: сам у сталых гадах, у самога спытайце, хай сам пра сябе скажа.
22
Так адказвалі бацькі ягоныя, таму што баяліся Юдэяў; бо Юдэі змовіліся ўжо, каб, хто прызнае Яго за Хрыста, таго адлучаць ад сынагогі;
23
вось таму бацькі ягоныя і сказалі: ён у сталых гадах, у самога спытайце.
24
І вось, другі раз паклікалі чалавека, які быў сьляпы, і сказалі яму: узьнясі хвалу Богу; мы ведаем, што Чалавек Той — грэшнік.
25
Ён сказаў ім у адказ: ці грэшнік Ён, ня ведаю; адно ведаю, што быў я сьляпы, а цяпер бачу.
26
Зноў спыталіся ў яго: што зрабіў Ён з табою? як адамкнуў твае вочы?
27
адказваў ім: я ўжо сказаў вам, і вы ня слухалі; што яшчэ хочаце пачуць? альбо і вы хочаце зрабіцца Ягонымі вучнямі?
28
А яны дакаралі яго і сказалі: ты вучань Ягоны, а мы Майсеевыя вучні;
29
мы ведаем, што з Майсеем гаварыў Бог, а Гэтага ня ведаем, адкуль Ён.
30
Чалавек відушчы сказаў ім у адказ: гэта якраз і дзіўна, што вы ня ведаеце, адкуль Ён, а Ён адамкнуў мне вочы.
31
Але мы ведаем, што грэшнікаў Бог ня слухае, а хто шануе Бога і выконвае волю Ягоную, таго слухае:
32
спрадвеку ня чулі, каб хто адамкнуў вочы таму, хто ўрадзіўся сьляпы;
33
калі б Ён ня быў ад Бога, ня мог бы тварыць нічога.
34
Сказалі яму ў адказ: у грахах ты ўвесь нарадзіўся, і ты нас яшчэ вучыш? І выгналі яго прэч.
35
Ісус, пачуўшы, што выгналі яго прэч, і знайшоўшы яго, сказаў яму: ці верыш ты ў Сына Божага?
36
Ён адказваў і сказаў: а хто Ён, Госпадзе, каб мне верыць у Яго?
37
Ісус сказаў яму: і бачыў ты Яго, і Ён гаворыць з табою.
38
А ён сказаў: веру, Госпадзе! І пакланіўся Яму.
39
І сказаў Ісус: на суд прыйшоў Я ў сьвет гэты, каб нявідушчыя бачылі, а відушчыя асьлеплі.
40
Пачуўшы гэта, некаторыя фарысэі, што былі зь Ім, сказалі Яму: няўжо і мы сьляпыя?
41
Ісус сказаў ім: калі б вы былі сьляпыя, ня мелі б на сабе грэху; але як што вы кажаце, што бачыце, дык грэх застаецца на вас.YOHANE 9:1
YOHANE 9:2
YOHANE 9:3
YOHANE 9:4
YOHANE 9:5
YOHANE 9:6
YOHANE 9:7
YOHANE 9:8
YOHANE 9:9
YOHANE 9:10
YOHANE 9:11
YOHANE 9:12
YOHANE 9:13
YOHANE 9:14
YOHANE 9:15
YOHANE 9:16
YOHANE 9:17
YOHANE 9:18
YOHANE 9:19
YOHANE 9:20
YOHANE 9:21
YOHANE 9:22
YOHANE 9:23
YOHANE 9:24
YOHANE 9:25
YOHANE 9:26
YOHANE 9:27
YOHANE 9:28
YOHANE 9:29
YOHANE 9:30
YOHANE 9:31
YOHANE 9:32
YOHANE 9:33
YOHANE 9:34
YOHANE 9:35
YOHANE 9:36
YOHANE 9:37
YOHANE 9:38
YOHANE 9:39
YOHANE 9:40
YOHANE 9:41


YOHANE 1 / YOH 1
YOHANE 2 / YOH 2
YOHANE 3 / YOH 3
YOHANE 4 / YOH 4
YOHANE 5 / YOH 5
YOHANE 6 / YOH 6
YOHANE 7 / YOH 7
YOHANE 8 / YOH 8
YOHANE 9 / YOH 9
YOHANE 10 / YOH 10
YOHANE 11 / YOH 11
YOHANE 12 / YOH 12
YOHANE 13 / YOH 13
YOHANE 14 / YOH 14
YOHANE 15 / YOH 15
YOHANE 16 / YOH 16
YOHANE 17 / YOH 17
YOHANE 18 / YOH 18
YOHANE 19 / YOH 19
YOHANE 20 / YOH 20
YOHANE 21 / YOH 21