Instagram
English
A A A A A
Bíblia Catalana 2007 (BEC)
1 Samuel 5
1
Els filisteus, després de capturar l’Arca de Déu, la van portar d’Eben-Èzer a Asdod.
2
Els filisteus van agafar l’Arca de Déu i la van posar al temple de Dagon, si-tuant-la al costat mateix de Dagon.
3
Però l’endemà, quan es van llevar, la gent d’Asdod va adonar-se que Dagon havia caigut de cara a terra, davant l’Ar-ca del Senyor. Van agafar Dagon i van tornar-lo al seu lloc.
4
L’endemà al matí, quan es van llevar, veieren que altra vegada Dagon havia caigut, estirat a terra, davant l’Arca del Senyor, i que el seu cap i les seves dues mans, tallades, eren sobre el llindar. A Dagon, només li quedava el tronc.
5
És per això que, fins al dia d’avui, els sacerdots de Dagon i tots els qui a As-dod entren al temple de Dagon no tre-pitgen el seu llindar.
6
La mà del Senyor va fer sentir el seu pes sobre la gent d’Asdod i va fer es-tralls, ferint-los amb tumors, tant a As-dod com a la seva comarca.
7
Quan la gent d’Asdod veié el que pas-sava, digueren: “Que no s’estigui més entre nosaltres l’Arca del Déu d’Israel, perquè la seva mà s’ha endurit contra nosaltres i contra el nostre déu Dagon.”
8
Van convocar tots els prínceps dels filisteus a una reunió, i els van pregun-tar: “Què hem de fer amb l’Arca del Déu d’Israel?” I ells van contestar: “Que sigui traslladada a Gat.” I allà van tras-lladar l’Arca del Déu d’Israel.
9
Però un cop traslladada, la mà del Senyor es va fer sentir sobre la ciutat sembrant el pànic entre la gent, casti-gant els seus habitants, del més petit al més gran, amb erupcions tumorals.
10
Aleshores van enviar l’Arca de Déu a Ecron, però succeí que, només arribar l’Arca de Déu a Ecron, els ecronites van començar a cridar dient: “Han portat l’Arca del Déu d’Israel fins aquí perquè ens mati a nosaltres i al nostre poble.”
11
Van convocar una nova reunió de tots els prínceps dels filisteus, i els van dir: “Traieu l’Arca del Déu d’Israel i que torni al seu lloc, per evitar que ens mati a nosaltres i al nostre poble”; perquè havia causat una consternació mortal en tota la ciutat, descarregant allà amb duresa la mà del Senyor.
12
I la gent que no va morir van ser flagel·lats amb tumors i el clam d’an-goixa pujava fins al cel.
1 Samuel 5:1
1 Samuel 5:2
1 Samuel 5:3
1 Samuel 5:4
1 Samuel 5:5
1 Samuel 5:6
1 Samuel 5:7
1 Samuel 5:8
1 Samuel 5:9
1 Samuel 5:10
1 Samuel 5:11
1 Samuel 5:12
1 Samuel 1 / 1Sam 1
1 Samuel 2 / 1Sam 2
1 Samuel 3 / 1Sam 3
1 Samuel 4 / 1Sam 4
1 Samuel 5 / 1Sam 5
1 Samuel 6 / 1Sam 6
1 Samuel 7 / 1Sam 7
1 Samuel 8 / 1Sam 8
1 Samuel 9 / 1Sam 9
1 Samuel 10 / 1Sam 10
1 Samuel 11 / 1Sam 11
1 Samuel 12 / 1Sam 12
1 Samuel 13 / 1Sam 13
1 Samuel 14 / 1Sam 14
1 Samuel 15 / 1Sam 15
1 Samuel 16 / 1Sam 16
1 Samuel 17 / 1Sam 17
1 Samuel 18 / 1Sam 18
1 Samuel 19 / 1Sam 19
1 Samuel 20 / 1Sam 20
1 Samuel 21 / 1Sam 21
1 Samuel 22 / 1Sam 22
1 Samuel 23 / 1Sam 23
1 Samuel 24 / 1Sam 24
1 Samuel 25 / 1Sam 25
1 Samuel 26 / 1Sam 26
1 Samuel 27 / 1Sam 27
1 Samuel 28 / 1Sam 28
1 Samuel 29 / 1Sam 29
1 Samuel 30 / 1Sam 30
1 Samuel 31 / 1Sam 31