A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Bíblia Catalana 2007 (BEC)

1 Joan 51
Tothom qui creu que Jesús és el Crist ha nascut de Déu, i tothom qui estima qui el va engendrar estima també tothom qui ha nascut d’ell,
2
Els fills de Déu coneixem que esti-mem quan estimem Déu i complim els seus manaments.
3
Perquè estimar Déu pressuposa com-plir els seus manaments. A més, els seus manaments no són cap càrrega,
4
perquè tot allò que és nascut de Déu venç el món; i aquesta és la victòria que ha vençut el món: la nostra fe.
5
I, qui venç el món, sinó el qui creu que Jesús és el Fill de Déu?
6
Ell, Jesucrist, és qui ha vingut a través de l’aigua i la sang; no pas solament per l’aigua, sinó per l’aigua i per la sang; i l’Esperit és qui en dóna testimoniatge, perquè l’Esperit és la veritat.
7
Perquè són tres els qui en donen testi-moniatge [ al cel: el Pare, el Verb i l’Esperit Sant, i aquests tres són un de sol.
8
I tres són els qui en donen testi-moniatge a la Terra ]: l’Esperit, l’aigua i la sang, i tots tres concorden.
9
Si acceptem el testimoniatge humà, de més força és el testimoniatge de Déu, perquè tal és el testimoniatge que Déu ha testificat del seu Fill.
10
Qui creu en el Fill de Déu té el tes-timoniatge dintre seu. Qui no creu en Déu el deixa per mentider, ja que no ha cregut el testimoniatge que Déu ens ha donat referent al seu Fill.
11
I el testimoniatge és aquest: que Déu ens ha donat vida eterna, i aquesta vida radica en el seu Fill.
12
Qui té el Fill té la vida; qui no té el Fill de Déu no té la vida.
13
Us he escrit això a vosaltres, que ja creieu en el nom del Fill de Déu, a fi que sapigueu que teniu vida eterna.
14
I aquesta és la confiança que tenim envers ell: que quan demanem alguna cosa d’acord amb la seva voluntat, ens escolta.
15
I, si sabem que ens escolta sempre que li demanem, estem segurs que ja són nostres aquelles coses que li hem demanat.
16
Quan algú s’adoni que el seu germà peca, amb un pecat que no mena a la mort, que pregui, i li donarà vida. Això ho dic dels qui cometen pecats que no duen a la mort. Hi ha un pecat que mena a la mort; no parlo pas d’aquest, quan dic que pregui.
17
Tota injustícia és pecat, però hi ha pecats que no menen a la mort.
18
Sabem que tot aquell qui és nascut de Déu no segueix pecant, sinó que aquell qui va néixer de Déu el guarda, i el Maligne no el pot tocar.
19
Sabem que som de Déu, i que el món sencer està dominat pel Maligne.
20
Sabem que el Fill de Déu ha vingut i ens ha donat enteniment per tal que coneguem el veritable, i estem en el veritable, en el seu Fill Jesucrist. Aquest és el veritable Déu i la vida eterna.
21
Fillets, guardeu-vos dels ídols.1 Joan 5:1

1 Joan 5:2

1 Joan 5:3

1 Joan 5:4

1 Joan 5:5

1 Joan 5:6

1 Joan 5:7

1 Joan 5:8

1 Joan 5:9

1 Joan 5:10

1 Joan 5:11

1 Joan 5:12

1 Joan 5:13

1 Joan 5:14

1 Joan 5:15

1 Joan 5:16

1 Joan 5:17

1 Joan 5:18

1 Joan 5:19

1 Joan 5:20

1 Joan 5:211 Joan 1 / 1Jo 1

1 Joan 2 / 1Jo 2

1 Joan 3 / 1Jo 3

1 Joan 4 / 1Jo 4

1 Joan 5 / 1Jo 5