A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Bíblia Catalana 2007 (BEC)

Josuè 161
La part que correspongué als fills de Josep començava al Jordà, prop de Jericó, just a les aigües de Jericó, al costat oriental, passava pel desert que puja de Jericó per la mun-tanya de Betel
2
i seguia per davant de Betel en direc-ció a Luz, passava al llarg de la frontera dels arquites fins a Atarot.
3
Després es decantava cap a occident fins a la frontera dels jafletites i al límit de Bethoron de Baix, i fins a Guèzer, per acabar al mar.
4
I els fills de Josep, Manassès i Efraïm van rebre la seva heretat.
5
El terme dels fills d’Efraïm, segons els seus clans, fou: el límit de la seva here-tat per l’orient abastava des d’Atrot-Adar fins a Bethoron de Dalt,
6
i anava a sortir al Mar Mediterrani del cantó nord de Micmetat, i el límit girava en direcció cap a l’orient passant per Taanat-Siló fins a Janóah.
7
Després baixava de Janóah cap a Atarot i Naarà, atenyia Jericó i sortia al Jordà.
8
Des de Tapúah, la línia es dirigia a l’oest del torrent de Canà i acabava al mar. Aquesta es l’heretat de la tribu dels fills d’Efraïm, segons els seus clans.
9
A més, les ciutats dels fills d’Efraïm situades a part enmig de l’heretat dels fills de Manassès; totes les ciutats amb les seves viles.
10
Però no van expulsar els cananeus que habitaven a Guèzer; de manera que aquests han habitat dins d’Efraïm fins al dia d’avui, si bé sotmesos a prestació personal.Josuè 16:1
Josuè 16:2
Josuè 16:3
Josuè 16:4
Josuè 16:5
Josuè 16:6
Josuè 16:7
Josuè 16:8
Josuè 16:9
Josuè 16:10


Josuè 1 / Jos 1
Josuè 2 / Jos 2
Josuè 3 / Jos 3
Josuè 4 / Jos 4
Josuè 5 / Jos 5
Josuè 6 / Jos 6
Josuè 7 / Jos 7
Josuè 8 / Jos 8
Josuè 9 / Jos 9
Josuè 10 / Jos 10
Josuè 11 / Jos 11
Josuè 12 / Jos 12
Josuè 13 / Jos 13
Josuè 14 / Jos 14
Josuè 15 / Jos 15
Josuè 16 / Jos 16
Josuè 17 / Jos 17
Josuè 18 / Jos 18
Josuè 19 / Jos 19
Josuè 20 / Jos 20
Josuè 21 / Jos 21
Josuè 22 / Jos 22
Josuè 23 / Jos 23
Josuè 24 / Jos 24