A A A A A
Bíblia Catalana 2007 (BEC)

Deuteronomi 14

1
“Vosaltres sou fills del Senyor Etern, el vostre Déu; no us feu incisions ni us afaiteu entre els ulls pel dol d’un mort;
2
perquè ets un poble sant per al Senyor, el teu Déu, i el Senyor t’ha escollit a fi que siguis per a ell un poble d’exclusiva propietat entre tots els pobles que hi ha sobre la superfície de la terra.
3
No heu de menjar cap cosa que sigui abominable.
4
Aquests són els animals que podreu menjar; el vedell, el moltó, la cabra,
5
el cérvol, la gasela, l’isard, la cabra salvatge, l’antílop, el búfal i la daina.
6
Tots els animals de peülla partida, els que tenen la peülla dividida en dos un-glots i que siguin remugants, d’entre els animals terrestres, aquests podreu menjar.
7
Però, d’entre els remugants que tenen la peülla partida, no menjareu aquests: el camell, la llebre i el conill, que si bé són remugants, no tenen la peülla par-tida; els tindreu per immunds.
8
Igualment el porc, perquè, si bé té peülla partida, no remuga; el tindreu per immund. No menjareu la carn d’aquests animals ni tocareu els seus cadàvers.
9
Aquests podreu menjar d’entre tots els animals que viuen a les aigües: Tots els que tinguin aletes i escates, els podreu menjar;
10
però els que no tinguin aletes i escates, no els podreu menjar; els tindreu per immunds.
11
De totes les aus pures, en podreu menjar;
12
però de les següents no en podreu menjar: l’aligot, el trencalòs, l’àguila d’estany,
13
l’astor, el falcó, el milà, amb els de la seva espècie;
14
els corbs, en tota la seva varietat;
15
l’estruç, el mussol, la gavina, l’es-parver, amb els de la seva espècie;
16
el duc, l’ibis, el cigne,
17
el pelicà, el voltor, el corb marí,
18
la cigonya, la garsa, amb els de la seva espècie; la puput i el ratpenat.
19
També considerareu immund tota mena d’insecte volador; no en men-jareu.
20
De totes les aus pures, en podreu menjar.
21
No menjareu cap bèstia que hagi mort. La podràs donar al foraster que visqui dintre les teves portes perquè se la mengi, o podràs vendre-la a un foraster. Ja que tu ets un poble consagrat al Senyor, el teu Déu. No couràs el cabrit amb la llet de la seva mare.
22
Donaràs puntualment el delme de tots els fruits de les teves sembrades, el que t’hagi produït el teu camp cada any,
23
i menjaràs davant el Senyor, el teu Déu, en el lloc que ell haurà triat perquè hi habiti el seu nom, el delme del teu blat, del teu vi i del teu oli, els primers nascuts de les teves vaques i dels teus ramats, perquè aprenguis a reverenciar el Senyor, el teu Déu, per sempre més.
24
Si el camí és massa llarg per a tu, fins al punt que no ho pots transportar perquè el lloc que el Senyor, el teu Déu, ha triat per posar-hi el seu nom queda massa lluny d’on ets, i per haver-te om-plert de benediccions el Senyor, el teu Déu,
25
llavors ho canviaràs per diner, i amb el diner que hagis aconseguit aniràs al lloc que el Senyor, el teu Déu, hagi triat;
26
allà podràs gastar aquest diner en tot allò que et vingui de gust; vedells, mol-tons, vi, begudes fermentades, o en qualsevol cosa que desitgis, i t’ho po-dràs menjar allà mateix, davant el Senyor, el teu Déu, i t’alegraràs, tu i la teva família,
27
amb els levites que estiguin dintre de les teves portes; no els desemparis, perquè no tenen part ni heretat amb tu,
28
Cada tres anys separaràs tot el delme de la collita d’aquell any i el reservaràs dins de les teves portes,
29
perquè quan vinguin els levites, que no tenen part ni herència amb tu, els forasters, els orfes i les viudes que tens dintre de les teves portes, puguin men-jar-ne i atipar-se, i així el Senyor, el teu Déu, et beneirà en tot el treball que la teva mà emprengui.”
Deuteronomi 14:1
Deuteronomi 14:2
Deuteronomi 14:3
Deuteronomi 14:4
Deuteronomi 14:5
Deuteronomi 14:6
Deuteronomi 14:7
Deuteronomi 14:8
Deuteronomi 14:9
Deuteronomi 14:10
Deuteronomi 14:11
Deuteronomi 14:12
Deuteronomi 14:13
Deuteronomi 14:14
Deuteronomi 14:15
Deuteronomi 14:16
Deuteronomi 14:17
Deuteronomi 14:18
Deuteronomi 14:19
Deuteronomi 14:20
Deuteronomi 14:21
Deuteronomi 14:22
Deuteronomi 14:23
Deuteronomi 14:24
Deuteronomi 14:25
Deuteronomi 14:26
Deuteronomi 14:27
Deuteronomi 14:28
Deuteronomi 14:29
Deuteronomi 1 / Deu 1
Deuteronomi 2 / Deu 2
Deuteronomi 3 / Deu 3
Deuteronomi 4 / Deu 4
Deuteronomi 5 / Deu 5
Deuteronomi 6 / Deu 6
Deuteronomi 7 / Deu 7
Deuteronomi 8 / Deu 8
Deuteronomi 9 / Deu 9
Deuteronomi 10 / Deu 10
Deuteronomi 11 / Deu 11
Deuteronomi 12 / Deu 12
Deuteronomi 13 / Deu 13
Deuteronomi 14 / Deu 14
Deuteronomi 15 / Deu 15
Deuteronomi 16 / Deu 16
Deuteronomi 17 / Deu 17
Deuteronomi 18 / Deu 18
Deuteronomi 19 / Deu 19
Deuteronomi 20 / Deu 20
Deuteronomi 21 / Deu 21
Deuteronomi 22 / Deu 22
Deuteronomi 23 / Deu 23
Deuteronomi 24 / Deu 24
Deuteronomi 25 / Deu 25
Deuteronomi 26 / Deu 26
Deuteronomi 27 / Deu 27
Deuteronomi 28 / Deu 28
Deuteronomi 29 / Deu 29
Deuteronomi 30 / Deu 30
Deuteronomi 31 / Deu 31
Deuteronomi 32 / Deu 32
Deuteronomi 33 / Deu 33
Deuteronomi 34 / Deu 34