Instagram
English
A A A A A
Bíblia Catalana 2007 (BEC)
Mateu 8
1
Quan Jesús va baixar de la muntanya, l’anava seguint una gran gentada;
2
i en això que un leprós que se li havia acostat es prosternà davant seu i li digué: “Senyor, si vols pots netejar-me.”
3
Jesús va estendre la mà i el tocà dient: “Ho vull, queda net.” I a l’instant li desaparegué la lepra.
4
I Jesús li digué: “Mira, no en diguis res a ningú, però vés a presentar-te al sacerdot i ofereix el donatiu que Moisès va ordenar, perquè en tinguin la cons-tatació.”
5
En entrar a Cafarnaüm se li acostà un centurió, i li pregava:
6
“Senyor, el meu criat jeu a casa im-possibilitat i amb greu patiment.”
7
Jesús li respon: “Ara vaig a guarir-lo.”
8
Però el centurió li digué: “Senyor, jo no sóc prou digne perquè entris a casa meva; només que ho diguis de paraula i el meu criat es posarà bo.
9
Ja que també jo, que sóc un simple subordinat, tinc soldats a les meves or-dres; i si dic a un que se’n vagi, se’n va; i si a un altre que vingui, ve; i si dic al meu criat que faci una cosa, la fa.”
10
En sentir això, Jesús s’admirà i digué als qui el seguien: “Us asseguro que no he trobat tanta fe en ningú d’Israel.
11
Us dic que vindrà molta gent d’O-rient i d’Occident a seure amb Abraham, Isaac i Jacob, en el Regne del Cel,
12
mentre que els hereus del Regne seran expulsats a fora, a les tenebres; allí hi haurà els plors i el cruiximent de dents.”
13
Aleshores digué al centurió: “Vés, i que et sigui fet tal com has cregut.” I en aquell moment el criat es va posar bo.
14
Quan Jesús va arribar a casa de Pere, va trobar la sogra d’aquest enllitada i amb febre.
15
Llavors li prengué la mà i la febre desaparegué; i ella, un cop llevada, es posà a servir-los.
16
En ser el capvespre, li portaren molts endimoniats; i amb una paraula va ex-pulsar el esperits i va guarir tots els malalts.
17
Així es complia la predicció del pro-feta Isaïes, quan diu: Ell prengué les nostres xacres i es carregà les nostres malalties.
18
Veient Jesús que l’envoltava massa gent, va manar que passessin a l’altra riba.
19
Llavors, un mestre de la Llei que se li havia acostat li digué: “Mestre, vagis on vagis, jo et seguiré.”
20
Jesús li respongué: “Les guineus te-nen caus, i els ocells, nius, però el Fill de l’Home no té on reposar el cap.”
21
Un altre dels deixebles li digué: “Senyor, deixa que vagi primer a donar sepultura al meu pare.”
22
Jesús replicà: “Segueix-me, i deixa que els morts enterrin els seus morts.”
23
Després, Jesús va pujar a la barca i els seus deixebles el van acompanyar.
24
De sobte es va aixecar una gran tem-pesta en el llac, tan forta que les onades cobrien la barca; tot i així, ell dormia.
25
Llavors se li van atansar i el van despertar dient-li: “Senyor, salva’ns, que ens enfonsem!”
26
Els digué: “Per què teniu tanta por, homes de poca fe?” Aleshores es va aixecar, va increpar els vents i el llac, i es va fer una gran bonança.
27
I la gent comentava amb admiració: “Quina mena d’home deu ser aquest, que fins i tot els vents i el mar l’obe-eixen?”
28
Quan va arribar a l’altra riba, a la regió dels gadarens, li van sortir a l’en-contre, des del cementiri, dos endimo-niats. Eren tan violents que ningú no gosava passar per aquell camí.
29
Tot d’una es van posar a cridar: “Per què et fiques amb nosaltres, Fill de Déu? ¿Has vingut aquí abans d’hora per turmentar-nos?”
30
Més enllà hi havia un gran ramat de porcs que furgaven.
31
Els dimonis li van pregar: “Si ens treus, envia’ns al ramat de porcs.”
32
Els digué: “Aneu-hi.” Ells van sortir i es van ficar en els porcs. Aleshores tot el ramat es va precipitar des de dalt del penyal al llac, on es va ofegar.
33
Els porquers van fugir corrents i ana-ren a la vila a explicar tot el que havia passat amb els endimoniats.
34
Llavors tota la gent de la vila va sortir a l’encontre de Jesús, i així que el van veure li van demanar que aban-donés la seva regió.
Mateu 8:1
Mateu 8:2
Mateu 8:3
Mateu 8:4
Mateu 8:5
Mateu 8:6
Mateu 8:7
Mateu 8:8
Mateu 8:9
Mateu 8:10
Mateu 8:11
Mateu 8:12
Mateu 8:13
Mateu 8:14
Mateu 8:15
Mateu 8:16
Mateu 8:17
Mateu 8:18
Mateu 8:19
Mateu 8:20
Mateu 8:21
Mateu 8:22
Mateu 8:23
Mateu 8:24
Mateu 8:25
Mateu 8:26
Mateu 8:27
Mateu 8:28
Mateu 8:29
Mateu 8:30
Mateu 8:31
Mateu 8:32
Mateu 8:33
Mateu 8:34
Mateu 1 / Mat 1
Mateu 2 / Mat 2
Mateu 3 / Mat 3
Mateu 4 / Mat 4
Mateu 5 / Mat 5
Mateu 6 / Mat 6
Mateu 7 / Mat 7
Mateu 8 / Mat 8
Mateu 9 / Mat 9
Mateu 10 / Mat 10
Mateu 11 / Mat 11
Mateu 12 / Mat 12
Mateu 13 / Mat 13
Mateu 14 / Mat 14
Mateu 15 / Mat 15
Mateu 16 / Mat 16
Mateu 17 / Mat 17
Mateu 18 / Mat 18
Mateu 19 / Mat 19
Mateu 20 / Mat 20
Mateu 21 / Mat 21
Mateu 22 / Mat 22
Mateu 23 / Mat 23
Mateu 24 / Mat 24
Mateu 25 / Mat 25
Mateu 26 / Mat 26
Mateu 27 / Mat 27
Mateu 28 / Mat 28