A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Bíblia Catalana 2007 (BEC)

Mateu 21
Després del naixement de Jesús a Betlem de Judea, en temps del rei Herodes, van arribar a Jerusalem uns mags de l’orient,
2
i preguntaven: “On és el rei dels jueus que ha nascut? Perquè hem vist el seu estel a l’orient i hem vingut a adorar-lo.”
3
En sentir-ho, el rei Herodes es va inquietar, i amb ell tot Jerusalem.
4
Aleshores, va reunir tots els principals sacerdots i els mestres de la Llei del poble i els preguntava on havia de néi-xer el Crist.
5
Ells li respongueren: “A Betlem de Judea, així ho va escriure el profeta:
6
I tu, Betlem, terra de Judà, no ets pas la més petita entre les principals de Judà, perquè de tu sortirà un príncep que pasturarà Israel, el meu poble.”
7
Llavors Herodes féu venir d’amagat els mags i esbrinà exactament quan ha-via aparegut l’estel.
8
Després els envià a Betlem amb aquest encàrrec: “Aneu i informeu-vos bé sobre l’infant, i així que l’hàgiu tro-bat aviseu-me, perquè jo també vagi a adorar-lo.”
9
Ells, després d’escoltar el rei, se n’anaren; i en això que l’estel que havien vist a l’orient els anava al davant fins que s’aturà damunt el lloc on era l’infant.
10
Quan van veure l’estel van sentir una alegria immensa.
11
Després entraren a la casa, van veure l’infant amb la seva mare, Maria, i, de genolls, el van adorar. Llavors van obrir les seves arques i li van oferir, com a presents, or, encens i mirra.
12
Advertits en somnis de no tornar vers Herodes, van emprendre la tornada al seu país per un altre camí.
13
Així que ells van ser fora, un àngel del Senyor s’aparegué en somnis a Josep i li digué: “Lleva’t, pren l’infant amb la seva mare i fuig cap a Egipte, i quedat’hi fins que jo t’ho digui, perquè Herodes buscarà l’infant per matar-lo.”
14
Aleshores ell es llevà, quan encara era de nit, prengué l’infant amb la seva mare i se n’anà a Egipte;
15
i s’hi va quedar fins a la mort d’Herodes. Així es complia el que havia anunciat el Senyor per mitjà del profeta: D’Egipte vaig cridar el meu fill.
16
Quan Herodes s’adonà que els mags l’havien enganyat, s’enfurismà molt i va fer matar tots els infants de Betlem i de tota la rodalia, des dels dos anys d’edat en avall, segons les dades que havia po-gut obtenir dels mags.
17
Així es complia el que va dir el pro-feta Jeremies:
18
Una veu s’ha sentit a Ramà, plors i molts gemecs: és Raquel que plora pels seus fills, i no vol ser consolada, perquè ja no hi són.
19
Així que Herodes hagué mort, un àngel del Senyor s’aparegué en somnis a Josep, a Egipte,
20
i li digué: “Lleva’t, pren l’infant amb la seva mare i vés-te’n a la terra d’Israel, que ja són morts els qui volien matar l’infant.”
21
Ell, doncs, es llevà, prengué l’infant amb la seva mare i entrà a la terra d’Israel.
22
Però quan va saber que Arquelau regia la Judea com a successor del seu pare Herodes, va tenir por d’anar-hi, i, avisat en somnis, es va retirar cap a les contrades de Galilea,
23
i un cop allà, s’instal·là a la vila de Natzaret. Així es complia el que havien dit els profetes: “L’anomenaran Natzarè.”Mateu 2:1

Mateu 2:2

Mateu 2:3

Mateu 2:4

Mateu 2:5

Mateu 2:6

Mateu 2:7

Mateu 2:8

Mateu 2:9

Mateu 2:10

Mateu 2:11

Mateu 2:12

Mateu 2:13

Mateu 2:14

Mateu 2:15

Mateu 2:16

Mateu 2:17

Mateu 2:18

Mateu 2:19

Mateu 2:20

Mateu 2:21

Mateu 2:22

Mateu 2:23Mateu 1 / Mat 1

Mateu 2 / Mat 2

Mateu 3 / Mat 3

Mateu 4 / Mat 4

Mateu 5 / Mat 5

Mateu 6 / Mat 6

Mateu 7 / Mat 7

Mateu 8 / Mat 8

Mateu 9 / Mat 9

Mateu 10 / Mat 10

Mateu 11 / Mat 11

Mateu 12 / Mat 12

Mateu 13 / Mat 13

Mateu 14 / Mat 14

Mateu 15 / Mat 15

Mateu 16 / Mat 16

Mateu 17 / Mat 17

Mateu 18 / Mat 18

Mateu 19 / Mat 19

Mateu 20 / Mat 20

Mateu 21 / Mat 21

Mateu 22 / Mat 22

Mateu 23 / Mat 23

Mateu 24 / Mat 24

Mateu 25 / Mat 25

Mateu 26 / Mat 26

Mateu 27 / Mat 27

Mateu 28 / Mat 28