A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Bíblia Catalana 2007 (BEC)

Mateu 171
Sis dies després, Jesús prengué amb ell Pere, Jaume i Joan, el germà de Jaume, a ells sols, i se’ls en-dugué privadament al cim d’una mun-tanya alta.
2
Allà es va transfigurar davant d’ells: la seva cara es va fer resplendent com el sol, i els seus vestits es van tornar blancs com la llum.
3
Tot d’una se’ls aparegueren Moisès i Elies conversant amb ell.
4
Pere, prenent la paraula, digué a Jesús: “Senyor, és força agradable quedar-nos aquí. Si vols hi faré tres tendes: una per a tu, una per a Moisès i una altra per a Elies.”
5
Mentre deia això, un núvol lluminós els va cobrir, i des del núvol va sortir una veu que deia: “Aquest és el meu Fill, l’Estimat, en qui m’he complagut; escolteu-lo!”
6
Així que els deixebles van sentir la veu, s’abocaren de cara a terra, corpresos de temor.
7
Però Jesús s’hi acostà, els va tocar i els digué: “Alceu-vos, no tingueu por.”
8
Ells van alçar els ulls i no van veure ningú més que Jesús, tot sol.
9
Mentre baixaven de la muntanya, Jesús els advertí: “No expliqueu a ningú el que heu vist, fins que el Fill de l’Home hagi ressuscitat d’entre els morts.”
10
Els deixebles li van preguntar: “Com és que els mestres de la Llei diuen que primer cal que vingui Elies?”
11
Ell els respongué: “És cert que Elies ve i ho restaurarà tot;
12
però us dic que Elies ja va venir i no el van reconèixer, sinó que van fer amb ell tot el que van voler. Igualment el Fill de l’Home ha de patir a mans d’ells.”
13
Aleshores els deixebles van com-prendre que els havia parlat de Joan Baptista.
14
Quan van arribar on era la gent, se li acostà un home que s’agenollà davant seu
15
i li digué: “Senyor, compadeix-te del meu fill, que és epilèptic i pateix de mala manera. Tot sovint cau al foc i altres vegades a l’aigua.
16
L’he portat als teus deixebles, però no l’han pogut guarir.”
17
Jesús respongué: “Oh, generació incrèdula i esgarriada! Fins quan hauré d’estar amb vosaltres? Fins quan us hauré de suportar? Porteu-me’l aquí.”
18
Aleshores Jesús el va increpar i el dimoni va sortir d’ell, i en aquell moment el noi va quedar guarit.
19
Llavors, els deixebles s’acostaren a Jesús i, a part, li van preguntar: “Com és que nosaltres no l’hem pogut expul-sar?”
20
Ell els digué: “Perquè us falta fe. Us asseguro que, si teniu una fe com un gra de mostassa, direu a aquesta muntanya: «Passa d’aquí cap allà», i hi passarà; i res no us serà impossible.
21
[ Aquesta mena només es pot fer sortir amb oració i dejuni. ]
22
Quan es van retrobar a Galilea, Jesús els va dir: “El Fill de l’Home ha d’ésser lliurat a mans dels homes
23
i el mataran, però el tercer dia ressus-citarà.” I s’entristiren molt.
24
Quan ells van arribar a Cafarnaüm, els qui cobraven el tribut del temple anaren a trobar Pere i li digueren: “¿El vostre mestre no paga el tribut del tem-ple?”
25
Els va respondre: “Sí.” Quan Pere entrà a la casa, Jesús se li avançà i li digué: “Què et sembla, Simó? Els reis de la terra, de qui cobren els impostos o els tributs? ¿Dels seus ciutadans o dels estranys?”
26
Pere li contestà: “Dels estranys.” Aleshores digué Jesús: “Així, doncs, els ciutadans en són exempts.
27
Ara bé, a fi de no escandalitzar-los, vés al llac, tira l’ham, i al primer peix que pesquis, obre-li la boca i hi trobaràs una moneda de plata. Agafa-la i dóna-la per mi i per tu.”Mateu 17:1

Mateu 17:2

Mateu 17:3

Mateu 17:4

Mateu 17:5

Mateu 17:6

Mateu 17:7

Mateu 17:8

Mateu 17:9

Mateu 17:10

Mateu 17:11

Mateu 17:12

Mateu 17:13

Mateu 17:14

Mateu 17:15

Mateu 17:16

Mateu 17:17

Mateu 17:18

Mateu 17:19

Mateu 17:20

Mateu 17:21

Mateu 17:22

Mateu 17:23

Mateu 17:24

Mateu 17:25

Mateu 17:26

Mateu 17:27Mateu 1 / Mat 1

Mateu 2 / Mat 2

Mateu 3 / Mat 3

Mateu 4 / Mat 4

Mateu 5 / Mat 5

Mateu 6 / Mat 6

Mateu 7 / Mat 7

Mateu 8 / Mat 8

Mateu 9 / Mat 9

Mateu 10 / Mat 10

Mateu 11 / Mat 11

Mateu 12 / Mat 12

Mateu 13 / Mat 13

Mateu 14 / Mat 14

Mateu 15 / Mat 15

Mateu 16 / Mat 16

Mateu 17 / Mat 17

Mateu 18 / Mat 18

Mateu 19 / Mat 19

Mateu 20 / Mat 20

Mateu 21 / Mat 21

Mateu 22 / Mat 22

Mateu 23 / Mat 23

Mateu 24 / Mat 24

Mateu 25 / Mat 25

Mateu 26 / Mat 26

Mateu 27 / Mat 27

Mateu 28 / Mat 28