A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Bíblia Catalana 2007 (BEC)

Levític 241
El Senyor va parlar a Moisès i li digué:
2
“Mana als fills d’Israel que et proporcionin oli pur d’olives premsades, per a l’enllumenat, a fi que els gresols esti-guin sempre encesos.
3
A fora el vel del Testimoni, en el Tabernacle de Reunió, Aaron els prepa-rarà del vespre fins al matí, davant el Senyor contínuament. És un estatut perpetu per a totes les generacions.
4
Tindrà permanentment preparats els gresols damunt el canelobre, davant el Senyor.
5
Prendràs flor de farina i couràs dotze coques; cada una serà de dues desenes parts d’efà.
6
Les arranjaràs com dos enfilalls de sis coques cada un, sobre la taula d’or pur, davant el Senyor.
7
I sobre cada enfilall hi posaràs encens pur i servirà de memorial del pa, ofrena encesa al Senyor.
8
Cada dissabte estarà arranjat perma-nentment davant el Senyor; oferta dels fills d’Israel.
9
I serà per a Aaron i els seus fills, que el menjaran en lloc sagrat, perquè és cosa molt santa reservada a ells de les ofrenes enceses al Senyor. És un estatut a perpetuïtat.”
10
D’entre els fills d’Israel, va sortir el fill d’una dona israelita, però de pare egipci, que es va barallar amb un home d’Israel enmig del campament.
11
El fill de la israelita va blasfemar el nom del Senyor amb malediccions. I el van portar a Moisès. La seva mare es deia Xelomit, filla de Dibrí, de la tribu de Dan.
12
I el van empresonar fins que el Senyor els indiqués el que havien de fer.
13
Llavors el Senyor va parlar a Moisès i li digué:
14
“Treu el blasfem fora del campament i que tots els qui l’han sentit li posin les mans sobre el cap; i que sigui apedregat per tota la congregació.
15
I diràs als fills d’Israel això: Qual-sevol persona que maleeixi el seu Déu carregarà amb el seu pecat.
16
Qui blasfemi contra el nom del Senyor serà mort sense remei; la congre-gació entera l’apedregarà, tant si és foraster com si és nadiu. Si blasfema el nom del Senyor, morirà.
17
Igualment, aquell qui tregui la vida a qualsevol persona morirà irremis-siblement.
18
Aquell qui mati una bèstia, la resti-tuirà; vida per vida.
19
Si algú causa una lesió al seu proïs-me, tal com haurà fet, així se li farà:
20
cop per cop, ull per ull, dent per dent. Segons sigui la lesió que haurà causat a l’altre, així se li farà a ell.
21
De manera que qui mati una bèstia en farà restitució; però qui mati un home, serà mort.
22
Una mateixa llei tindreu tant per al foraster com per al nadiu; perquè jo sóc el Senyor, el vostre Déu.”
23
Llavors Moisès va parlar als fills d’Israel, van treure el blasfem fora del campament i el van apedregar. Així van complir els fills d’Israel el que el Senyor havia manat a Moisès.Levític 24:1

Levític 24:2

Levític 24:3

Levític 24:4

Levític 24:5

Levític 24:6

Levític 24:7

Levític 24:8

Levític 24:9

Levític 24:10

Levític 24:11

Levític 24:12

Levític 24:13

Levític 24:14

Levític 24:15

Levític 24:16

Levític 24:17

Levític 24:18

Levític 24:19

Levític 24:20

Levític 24:21

Levític 24:22

Levític 24:23Levític 1 / Lev 1

Levític 2 / Lev 2

Levític 3 / Lev 3

Levític 4 / Lev 4

Levític 5 / Lev 5

Levític 6 / Lev 6

Levític 7 / Lev 7

Levític 8 / Lev 8

Levític 9 / Lev 9

Levític 10 / Lev 10

Levític 11 / Lev 11

Levític 12 / Lev 12

Levític 13 / Lev 13

Levític 14 / Lev 14

Levític 15 / Lev 15

Levític 16 / Lev 16

Levític 17 / Lev 17

Levític 18 / Lev 18

Levític 19 / Lev 19

Levític 20 / Lev 20

Levític 21 / Lev 21

Levític 22 / Lev 22

Levític 23 / Lev 23

Levític 24 / Lev 24

Levític 25 / Lev 25

Levític 26 / Lev 26

Levític 27 / Lev 27